Психопортрет на дама предприемач Печат

1. Съществени биологични орнаменти

Лицето, обект на настоящето изследване е дама, на средна възраст / между 35 – 45 години/, с перфектно поддържана външност, изключително елегантно облекло.

Дамата е експерт  - счетоводител, като има собствена одиторска фирма.

Предприятието, което дамата ръководи е от типа на малките предприятия, дамата ръководи персонал от 5 лица, като едновременно с това осъществява и основната си дейност – одит на предприятия от частния сектор.

Дамата е омъжена, има син в тийнейджърска възраст, съпругът на дамата работи в съвсем друга сфера.

2.Тип интелигентност

Колкото и странно да звучи,  въпреки  солидното си образование, дамата признава, че   приема на сериозно собствените си предчувствия и взема окончателни и важни решения въз основа на личния си опит и интуиция.

Умее със завидна категоричност да отсява важното от маловажното (т. е. да определя кое ще й „свърши работа" в бъдеще и кое не).
Ако се стреми например към работа, която да върши с удоволствие и същевременно да й остава време и за семейството, не прави компромиси с решенията си. Винаги знае кое е реално постижимо и кое е само мираж пред очите й. Точно защото е далновидна, не хаби напразна енергия, за да се доближи до изпълнението на житейските си цели.

Дамата притежава логико-математическа интелигентност (logical-mathematical intelligence). Този тип интелигентност е свързан с решаването на математически задачи, изчисления, намиране на доказателства, както и с голяма част от научната работа. Дамата, която е пример за крайни постижения в развитието на тази интелигентност, е абсолютно взискателна  и скептична –нито един факт не би могъл да бъде приет, докато не се докаже чрез определена аксиома.

В невропсихологията е прието, че една зона от мозъка – левите париетални дялове, както и темпоралните и окципитални асоциативни зони, регулират логико-математическите операции. Тези дялове действително контролират въпросните операции, те не са дотолкова “незаменими” за логическата и математическа мисъл, както определени зони в темпоралните и фронтални дялове за езиковите или музикалните способности.

Счита се, че посочения тип интелигентност има съществено значение за успеха на предприятието, което дамата ръководи.

3.Социална ориентация

Дамата се движи в кръгове, близки до академичните. Лицето признава, че има познати и приятели, които се занимават със сходна на нейната дейност. Дамата има ангажименти към семейството си, които по собствените й думи изпълнява с удоволствие. Приятелския й кръг се състои предимно от лица с висше академично  образование. Извън работата, интересите на дамата са насочени към модата, съвременни тенденции в козметиката и здравословния начин на живот.

Кръгът на професионалните й познанства включва счетоводители от сравнително големи предприятия от столицата, както и ръководителите на подобни предприятия.

4.Тип чувствителност към Аз - а

Обектът притежава средна чувствителност към собствения си АЗ. Лицето реално оценява собствените си способности за справяне с всички ангажименти, като при това, държи на признанието – от собственото си семейство, колегите, околните и пр.

От друга страна, личността трудно търпи критика, особено към действията си. При проява на критика от страна на близък човек / дамата няма непосредствен ръководител, тъй като сама ръководи предприятието си / , лицето заявява, че се чувства засегната и критиката може да развали настроението й за дни наред. Не се стреми да извлича поуки от критиката на близки хора, напротив, това й действа допълнително стресиращо.

5. Доминиращи теми и ценности

Системата от ценности на изследваното лице, измерена със седемстепенна скала с най-висок бал 7  има следния вид:

ЛЕГЕНДА

 1. Щастлив живот в семейството
 2. Увереност в себе си
 3. Здравословен начин на живот
 4. Красота в отношенията между хората
 5. Творчество - да измисляш и да правиш нещо свое
 6. Общуване с изкуство
 7. Да обичаш и да те обичат
 8. Да действаш като разумен човек
 9. Знание
 10. Истински приятели
 11. Свобода в училище
 12. Красота в природата и заобикалящата среда
 13. Физическа активност
 14. Безгрижно прекарване на времето
 15. Материално осигурен живот

Както е видно, лицето поставя на последно място материално – осигурения живот. Като цяло, счита се, че в случая се получава известно изкривяване, тъй като семейството на лицето е добре осигурено материално, при това от доста дълго време.

6. Доминиращи личностни особинности

Дамата е силно уверена е в способностите и качествата си.
Умее да прави тънката разлика между това, което просто върши добре, и това, което върши и добре, и с удоволствие. Тя с радост изживява талантите си на практика. С кураж, самочувствие и самоувереност тя ще се опита да промени „даденостите" в полза на душевния си комфорт.

Тя не си позволява да губи времето си с напразни изчаквания и безпочвени мечти за „върховната" работа.

Лицето може да се определи като силно решително, понякога  действащо прибързано в стремежите си да постигне успех  на всяка цена.

7.  Предписания към личността

Известно е, че нерешителността психолозите единодушно определят като качеството - убиец на кариерата и успеха. Защото ако един проект или едно намерение не се придвижат на момента, вероятността от провал е почти стопроцентова.  От друга страна, прекалената решителност, която проявява обектът на изследване понякога е причина за грешки в професионален и личностен аспект.

Ето защо, основната препоръка към обекта на изследване е да обмисля по внимателно действията и постъпките си, в това число и в личностен аспект.

Разбира се, дамата притежава куража да приеме предизвикателствата, но и риска, че може да допусне и грешка.

Друга препоръка е към приемане на критика, особено от близки хора. За това е необходимо дамата да изгради  ценностни стандарти за близките си хора, а именно:

- да развие  способност за оценка на субектите от гледна точка на тяхната ценност за самата нея;

- умения за комуникация и наличие на приоритетни модели за тази комуникация при критични настроения от страна на близките й;

- да си изгради собствена  скала за ранжиране на положителните и отрицателните си страни;

- да приодобие умения за  разпознаване на качествените характеристики на конструктивната критика  и приоритети по отношение на идеите, свързани с нея;

- разпознаване на качествените  параметри на критичните оценка от страна на близките й  и оценка, свързана с различни позиции на критичните изказвания на нейните близки.