СПОРТНАТА КУЛТУРА Печат

Kултура и култури (субкултури): отделни области с особености в проявление на: а) знания, възгледи, убеждения, ценности които подкрепят културната норма честна игра, б) особености в проявата на агоналния стремеж, в) особена материал култура, г) социална структура музикална, театрална,  начин на живот. Характеристики на една субкултура: а) група за идентификация, която надхвърля националните граници б) членове, които периодично общуват помежду си в) създаване и обмен на единствени по рода си норми език и облекло, г) различна степен на приемане на начина на живот, д) възможности за лично развитие, е) задоволяване на социални, материални, психологически потребности. Степени на въвличане: фен, любител, професионалист. Непрофесионална спортна култура или култура на спортния фен, Притежава следните особености: -развлекателна дейност през свободното време, -краткотрайна роля, различна от тази в семейството и икономиката, -задоволява потребността от разнообразие, -предлага специфични награди. Професионална спортна култура.Притежава следните особености: -професионализъм над развлекателност, -процес на въвличане –усвояване на норми, ценности, език, символи, -особености в моделите на мислене – агоналност, -особености в модела на емоции –агресивност, -социализация в определен спортен клуб. Поддържане на професионалната спортна култура: *научаване на ролята на професионалист; *инверсия на културната норма (Fair Play - Foul Play) –вътрешен кръг –спортист – спортен треньор – спортен мениджър; външен кръг –спортен съдия, спортен журналист, спортен фен; *маркетингов състезател.