Характеристики на спортната реалност Печат

Спортът е една забавна, организирана игра, която се образува около културната норма честна игра (Fair Play) проявява се чрез правилника на съответния спорт. Нормата определя поведението на социалните актьори по време на тренировка и състезание, което се приема за правилно, очаквано и подходящо при определена спортна ситуация. Основен модел на социално взаимодействие в социалния институт „спорт” е спортното състезание. Състезателното поведение, нарича се още агоналното поведение в спорта се проявява чрез преобладаващо изразходване на телесна енергия. Спортистът участвува в спортното състезание с цялата си личност –телесни качества, сръчности и умения, осъзнаване на дейността, позитивни емоции

-целенасоченото развитие на определени телесни качества, умения и сръчности в хода на учебно- тренировъчния процес представлява качествена особеност на спорта.  Интелектуалните възможности и емоционалната интелигентност са ориентирани към ефективно използване на телесните качества, сръчности и умения в спортното състезание. ) проявленията на културната норма и агоналния стремеж са формално институционализирани. Това означава: спортните състезания се организират от легитимни (признати от съда) спортни организации; създава се специален орган – съдийския апарат за наблюдение спазването на правилата и наказание при тяхното нарушаване.