Понятието общество. Социологически модели Печат

Под понятието «общество» се разбира една система от 3 елемента: (1)социални актьори, носители на социалното действие,

(2)социални взаимодействия между тях и (3)социални общности и организации, които се създават на основата на тези взаимодействия. Социологически модели за развитие на обществото са на Огюст Конт, които предлага 3 етапа, според критерия, който определя поведението на човека - телогичен, научен и метафизичен. И Даниел Бел, предлага същи три етапа в развитието на човечеството, според критерия „основна ценност за човека”: до индустриално общество; индустиално и след индустриално общество. Социологическите модели за функциониране на обществото в модерната епоха се основават на следните постановки: *правата на човека произлизат от законите на природата, а правата на властта – от институциите *хората се отказват доброволно от естественото състояние на конфликт на всеки срещу всеки ) и сключват договор за приемане на общи правила за регулиране на техните отношения. *хората приемат йерархичните властови отношения, отказват се от своите естествени права и получават граждански права.