Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2059
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2047
3 Втората курсова задача по Компютри 1947
4 Видове протоколи 2033
5 Видове компютърни вируси 1763
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 3110
7 Wordpad 1857
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2030
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2476
10 Втората курсова задача по Компютри 1816
11 Wordpad 1812
12 Седиментогенен цикъл 1954
13 Сведения МГУ 1873
14 Праистория 2547
15 Изкуството на Древен Рим 4315
16 Националната граница - бариера или мост над река 1837
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 1863
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 2277
19 Описание на Африка 2496
20 Изкуството на праисторическия човек 1999
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 2815
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 2158
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 2096
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 1194
25 Макроси в Access 1238
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 2832
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 3182
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 1019
29 Компютърен вирус 1093
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 5780
31 Концепцията на Интернет 946
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 1130
33 Интернет 1118
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 1160
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 1392
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 1296
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 1707
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 3259
39 HTML общият език 986
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 735
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 807
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 858
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 773
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 1727
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 1814
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 831
47 Преследване на цел 745
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 732
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 1071
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 1082
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 858
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 571
53 Физически основи на КЗ 566
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 955
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 578
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 629
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 626
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 533
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 564
60 Класове и обекти 1 1033
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 2019
62 Социално инженерство 602
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 612
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 599
65 Комуникационни схеми 765
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 890
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 637
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 715
69 Междумрежови комуникации 695
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 1034
71 Функции 3 716
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 539
73 Променливи, константи, изрази 644
74 Какво представлява една С++ програма 643
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 577
76 Класове адреси в интернет 589
77 SQL Server и Oracle 900
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 850
79 OC MS DOS 745
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 590
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 570
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 525
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1651
84 Методи за достъп до преносната среда 533
85 Класове 552
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 1137
87 Съставни типове данни 1045
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 604
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 656
90 Съставни типове данни 711
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 607
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 768
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 570
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 684
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 509
96 Компютърните Архитектури 1194
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 552
98 Стандартни ф-ии 591
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 646
100 Генератори с ПАВ резонатори 653
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 643
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 653
103 Linux Компютърът под контрол 607
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 744
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 625
106 Подпрограми 607
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 804
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 680
109 Мрежата Linux 628
110 Компютърната графика 822
111 Основни понятия в интернет комуникациите 1014
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 598
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 771
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 2510
115 Управление на процесите 727
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 568
117 Дистрибуционна политика 545
118 БАЗИ ДАННИ 1 771
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 827
120 Топология на компютърните мрежи 870
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 3665
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 570
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 662
124 Списъци 515
125 Константи и променливи 807
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 714
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 708
128 Механизми за обмен на данни между методи 556
129 Полезни SEO връзки 633
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 940
131 Компресия на цифрови изображения 593
132 Управленски и информационни системи 733
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1459
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 3847
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 2998
136 Курсова работа по Интернет и търговия 2118
137 Аналогов запис на видео изображения 2108
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 3151
139 Линукс. IP маскиране 1001
140 Линукс. Gnutella&Freenet 803
141 Лекции по C 1043
142 Ресурси 1086
143 Методи за кодиране 1021
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 1040
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1225
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1387
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 1017
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 2168
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 773
150 база от данни 1172
151 Периферните устройства под Windows Vista 1304
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 1056
153 Реферат - Двигатели 1197
154 Релационни бази данни Access-Форми 2813
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 2158
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 982
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1524
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1570
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1369
160 ФУНКЦИИ 2248
161 Програми за проста анимация 1035
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1832
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 1049
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7625
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 936
166 Лекция 6 - Цена на труда 2555
167 Език за програмиране 1293
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 1109
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 860
170 Линукс. Клиенти под Linux 979
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1585
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 2918
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 4017
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1847
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1826
176 Общи сведения за компютърните мрежи 1212
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 761
178 Ръководство за разработка на Web сайт 1174
179 Компютърни защитни стени 1546
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1801
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 6807
182 Реферат - Боинг Б52 1184
183 Възможности предлагани от MS Access 1334
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 972
185 Аспекти на Website 10586
186 Повече за червея MSBlast ! 1080
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1381
188 Линукс. Linux Lan 1076
189 Съставяне на подзаявки 2033
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 2048
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 944
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1882
193 Индустриален Мениджмънт 818
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1385
195 Линукс. Сигурност с APACHE 1085
196 XML - Въпроси и Отговори 1853
197 От формата до Internet-a 1142
198 Организация на Компютри 1360
199 Информационно общество 1363
200 Операционни системи 1382
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 1361
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 931
203 Компютърно зрение 1834
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1727
205 Разработете база от данни за библиотеката 2389
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 1253
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1258
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 986
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 1009
210 Рекурсия допълнение в C++ 1971
211 Основни синтактични елементи на С 863
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 1084
213 Шрифтове - описание, операции 1348
214 Чат и файл трансфер 1184
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 1227
216 Организация на компютрите 895
217 Описание на компютъра 1114
218 Мрежи 1135
219 Историята на UNIX 794
220 Използване на библиотека от класовете на Java 5453
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1052
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1155
223 Видове компютърни вируси 1183
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 5926
225 Wordpad 944
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 1149
227 Клавиши за местене и маркиране 1214
228 Теми по информатика 2490
229 Двуядрени процесори AMD 2247
230 ВИРУСИ 1498
 

WWW.POCHIVKA.ORG