Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2083
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2155
3 Втората курсова задача по Компютри 1973
4 Видове протоколи 2091
5 Видове компютърни вируси 1786
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 3166
7 Wordpad 1890
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2061
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2507
10 Втората курсова задача по Компютри 1843
11 Wordpad 1843
12 Седиментогенен цикъл 1985
13 Сведения МГУ 1890
14 Праистория 2620
15 Изкуството на Древен Рим 4492
16 Националната граница - бариера или мост над река 1849
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 1880
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 2331
19 Описание на Африка 2526
20 Изкуството на праисторическия човек 2022
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 2872
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 2207
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 2136
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 1224
25 Макроси в Access 1299
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 2955
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 3210
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 1036
29 Компютърен вирус 1152
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 6005
31 Концепцията на Интернет 1009
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 1150
33 Интернет 1139
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 1223
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 1436
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 1321
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 1853
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 3567
39 HTML общият език 1030
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 754
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 841
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 893
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 796
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 1862
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 1921
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 855
47 Преследване на цел 770
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 753
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 1122
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 1112
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 894
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 596
53 Физически основи на КЗ 582
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 1024
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 598
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 645
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 646
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 554
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 586
60 Класове и обекти 1 1115
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 2156
62 Социално инженерство 620
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 639
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 624
65 Комуникационни схеми 794
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 922
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 673
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 770
69 Междумрежови комуникации 727
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 1074
71 Функции 3 753
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 553
73 Променливи, константи, изрази 676
74 Какво представлява една С++ програма 668
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 616
76 Класове адреси в интернет 606
77 SQL Server и Oracle 926
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 884
79 OC MS DOS 795
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 621
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 590
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 545
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1704
84 Методи за достъп до преносната среда 552
85 Класове 571
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 1173
87 Съставни типове данни 1173
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 619
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 675
90 Съставни типове данни 740
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 632
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 805
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 588
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 716
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 538
96 Компютърните Архитектури 1301
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 563
98 Стандартни ф-ии 615
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 665
100 Генератори с ПАВ резонатори 677
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 656
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 684
103 Linux Компютърът под контрол 634
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 786
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 657
106 Подпрограми 635
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 879
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 814
109 Мрежата Linux 660
110 Компютърната графика 876
111 Основни понятия в интернет комуникациите 1109
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 630
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 793
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 2594
115 Управление на процесите 785
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 592
117 Дистрибуционна политика 566
118 БАЗИ ДАННИ 1 809
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 905
120 Топология на компютърните мрежи 980
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 4051
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 579
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 695
124 Списъци 532
125 Константи и променливи 889
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 743
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 748
128 Механизми за обмен на данни между методи 574
129 Полезни SEO връзки 664
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 981
131 Компресия на цифрови изображения 614
132 Управленски и информационни системи 745
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1476
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 3907
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 3067
136 Курсова работа по Интернет и търговия 2219
137 Аналогов запис на видео изображения 2145
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 3216
139 Линукс. IP маскиране 1039
140 Линукс. Gnutella&Freenet 816
141 Лекции по C 1077
142 Ресурси 1121
143 Методи за кодиране 1070
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 1070
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1248
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1424
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 1034
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 2233
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 796
150 база от данни 1185
151 Периферните устройства под Windows Vista 1336
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 1083
153 Реферат - Двигатели 1233
154 Релационни бази данни Access-Форми 2880
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 2214
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 1023
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1563
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1619
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1391
160 ФУНКЦИИ 2309
161 Програми за проста анимация 1055
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1903
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 1068
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7657
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 949
166 Лекция 6 - Цена на труда 2642
167 Език за програмиране 1307
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 1132
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 889
170 Линукс. Клиенти под Linux 1014
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1632
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 2960
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 4213
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1877
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1853
176 Общи сведения за компютърните мрежи 1251
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 780
178 Ръководство за разработка на Web сайт 1211
179 Компютърни защитни стени 1569
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1869
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 6905
182 Реферат - Боинг Б52 1247
183 Възможности предлагани от MS Access 1368
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 989
185 Аспекти на Website 19494
186 Повече за червея MSBlast ! 1113
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1411
188 Линукс. Linux Lan 1107
189 Съставяне на подзаявки 2089
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 2082
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 966
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1914
193 Индустриален Мениджмънт 830
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1437
195 Линукс. Сигурност с APACHE 1128
196 XML - Въпроси и Отговори 1917
197 От формата до Internet-a 1167
198 Организация на Компютри 1424
199 Информационно общество 1379
200 Операционни системи 1422
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 1509
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 952
203 Компютърно зрение 1870
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1765
205 Разработете база от данни за библиотеката 2503
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 1282
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1306
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 1020
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 1026
210 Рекурсия допълнение в C++ 2027
211 Основни синтактични елементи на С 885
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 1115
213 Шрифтове - описание, операции 1363
214 Чат и файл трансфер 1208
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 1293
216 Организация на компютрите 920
217 Описание на компютъра 1129
218 Мрежи 1162
219 Историята на UNIX 830
220 Използване на библиотека от класовете на Java 5488
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1065
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1188
223 Видове компютърни вируси 1202
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 6325
225 Wordpad 976
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 1194
227 Клавиши за местене и маркиране 1230
228 Теми по информатика 2537
229 Двуядрени процесори AMD 2280
230 ВИРУСИ 1513
 

WWW.POCHIVKA.ORG