Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2074
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2105
3 Втората курсова задача по Компютри 1961
4 Видове протоколи 2051
5 Видове компютърни вируси 1777
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 3134
7 Wordpad 1873
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2047
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2493
10 Втората курсова задача по Компютри 1829
11 Wordpad 1830
12 Седиментогенен цикъл 1971
13 Сведения МГУ 1886
14 Праистория 2570
15 Изкуството на Древен Рим 4361
16 Националната граница - бариера или мост над река 1847
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 1872
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 2304
19 Описание на Африка 2509
20 Изкуството на праисторическия човек 2008
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 2838
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 2180
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 2116
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 1213
25 Макроси в Access 1269
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 2891
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 3196
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 1033
29 Компютърен вирус 1118
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 5829
31 Концепцията на Интернет 957
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 1139
33 Интернет 1132
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 1179
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 1410
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 1310
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 1735
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 3402
39 HTML общият език 1011
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 746
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 822
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 878
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 788
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 1761
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 1851
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 847
47 Преследване на цел 760
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 742
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 1088
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 1102
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 877
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 590
53 Физически основи на КЗ 577
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 987
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 588
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 640
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 637
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 542
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 579
60 Класове и обекти 1 1060
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 2093
62 Социално инженерство 616
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 626
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 617
65 Комуникационни схеми 782
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 911
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 655
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 728
69 Междумрежови комуникации 714
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 1054
71 Функции 3 739
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 547
73 Променливи, константи, изрази 659
74 Какво представлява една С++ програма 655
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 594
76 Класове адреси в интернет 599
77 SQL Server и Oracle 909
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 864
79 OC MS DOS 767
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 607
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 584
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 537
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1684
84 Методи за достъп до преносната среда 547
85 Класове 564
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 1156
87 Съставни типове данни 1082
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 613
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 668
90 Съставни типове данни 733
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 620
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 793
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 583
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 708
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 521
96 Компютърните Архитектури 1239
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 561
98 Стандартни ф-ии 605
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 656
100 Генератори с ПАВ резонатори 670
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 653
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 670
103 Linux Компютърът под контрол 620
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 761
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 638
106 Подпрограми 620
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 834
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 716
109 Мрежата Linux 648
110 Компютърната графика 838
111 Основни понятия в интернет комуникациите 1044
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 618
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 783
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 2539
115 Управление на процесите 742
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 580
117 Дистрибуционна политика 556
118 БАЗИ ДАННИ 1 792
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 849
120 Топология на компютърните мрежи 886
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 3775
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 576
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 674
124 Списъци 525
125 Константи и променливи 837
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 729
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 718
128 Механизми за обмен на данни между методи 566
129 Полезни SEO връзки 652
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 956
131 Компресия на цифрови изображения 605
132 Управленски и информационни системи 742
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1468
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 3873
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 3031
136 Курсова работа по Интернет и търговия 2152
137 Аналогов запис на видео изображения 2124
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 3171
139 Линукс. IP маскиране 1019
140 Линукс. Gnutella&Freenet 812
141 Лекции по C 1063
142 Ресурси 1103
143 Методи за кодиране 1030
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 1055
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1240
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1403
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 1027
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 2201
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 785
150 база от данни 1178
151 Периферните устройства под Windows Vista 1322
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 1073
153 Реферат - Двигатели 1219
154 Релационни бази данни Access-Форми 2844
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 2177
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 1009
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1546
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1591
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1382
160 ФУНКЦИИ 2273
161 Програми за проста анимация 1048
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1858
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 1061
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7643
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 943
166 Лекция 6 - Цена на труда 2594
167 Език за програмиране 1302
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 1120
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 873
170 Линукс. Клиенти под Linux 994
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1606
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 2933
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 4089
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1862
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1840
176 Общи сведения за компютърните мрежи 1224
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 769
178 Ръководство за разработка на Web сайт 1189
179 Компютърни защитни стени 1558
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1827
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 6854
182 Реферат - Боинг Б52 1224
183 Възможности предлагани от MS Access 1351
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 984
185 Аспекти на Website 14700
186 Повече за червея MSBlast ! 1101
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1394
188 Линукс. Linux Lan 1091
189 Съставяне на подзаявки 2043
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 2060
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 953
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1894
193 Индустриален Мениджмънт 825
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1411
195 Линукс. Сигурност с APACHE 1109
196 XML - Въпроси и Отговори 1889
197 От формата до Internet-a 1156
198 Организация на Компютри 1391
199 Информационно общество 1373
200 Операционни системи 1398
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 1417
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 943
203 Компютърно зрение 1856
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1749
205 Разработете база от данни за библиотеката 2412
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 1268
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1274
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 1004
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 1016
210 Рекурсия допълнение в C++ 2003
211 Основни синтактични елементи на С 875
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 1109
213 Шрифтове - описание, операции 1357
214 Чат и файл трансфер 1201
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 1249
216 Организация на компютрите 908
217 Описание на компютъра 1123
218 Мрежи 1150
219 Историята на UNIX 814
220 Използване на библиотека от класовете на Java 5468
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1062
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1168
223 Видове компютърни вируси 1195
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 6071
225 Wordpad 960
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 1168
227 Клавиши за местене и маркиране 1225
228 Теми по информатика 2511
229 Двуядрени процесори AMD 2265
230 ВИРУСИ 1508
 

WWW.POCHIVKA.ORG