Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2036
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2003
3 Втората курсова задача по Компютри 1924
4 Видове протоколи 2012
5 Видове компютърни вируси 1740
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 3071
7 Wordpad 1825
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2012
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2439
10 Втората курсова задача по Компютри 1797
11 Wordpad 1773
12 Седиментогенен цикъл 1928
13 Сведения МГУ 1853
14 Праистория 2520
15 Изкуството на Древен Рим 4173
16 Националната граница - бариера или мост над река 1814
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 1847
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 2240
19 Описание на Африка 2478
20 Изкуството на праисторическия човек 1981
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 2789
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 2129
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 2054
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 1175
25 Макроси в Access 1195
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 2774
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 3162
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 995
29 Компютърен вирус 1066
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 5708
31 Концепцията на Интернет 925
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 1109
33 Интернет 1100
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 1124
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 1370
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 1271
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 1673
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 3194
39 HTML общият език 950
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 718
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 787
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 835
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 758
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 1684
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 1786
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 810
47 Преследване на цел 726
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 713
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 1036
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 1041
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 839
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 553
53 Физически основи на КЗ 547
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 915
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 559
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 611
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 609
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 515
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 537
60 Класове и обекти 1 989
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 1965
62 Социално инженерство 580
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 593
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 573
65 Комуникационни схеми 730
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 868
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 600
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 695
69 Междумрежови комуникации 665
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 1002
71 Функции 3 679
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 522
73 Променливи, константи, изрази 623
74 Какво представлява една С++ програма 628
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 557
76 Класове адреси в интернет 570
77 SQL Server и Oracle 882
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 816
79 OC MS DOS 705
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 565
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 551
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 508
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1630
84 Методи за достъп до преносната среда 515
85 Класове 535
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 1114
87 Съставни типове данни 1014
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 592
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 638
90 Съставни типове данни 688
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 587
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 746
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 551
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 652
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 494
96 Компютърните Архитектури 1127
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 533
98 Стандартни ф-ии 573
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 633
100 Генератори с ПАВ резонатори 626
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 623
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 620
103 Linux Компютърът под контрол 571
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 714
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 589
106 Подпрограми 578
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 767
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 641
109 Мрежата Linux 592
110 Компютърната графика 793
111 Основни понятия в интернет комуникациите 984
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 582
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 749
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 2475
115 Управление на процесите 708
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 546
117 Дистрибуционна политика 525
118 БАЗИ ДАННИ 1 735
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 782
120 Топология на компютърните мрежи 851
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 3566
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 555
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 636
124 Списъци 498
125 Константи и променливи 780
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 697
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 688
128 Механизми за обмен на данни между методи 537
129 Полезни SEO връзки 601
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 920
131 Компресия на цифрови изображения 579
132 Управленски и информационни системи 717
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1444
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 3804
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 2966
136 Курсова работа по Интернет и търговия 2078
137 Аналогов запис на видео изображения 2080
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 3114
139 Линукс. IP маскиране 967
140 Линукс. Gnutella&Freenet 788
141 Лекции по C 1011
142 Ресурси 1063
143 Методи за кодиране 1004
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 1012
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1204
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1353
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 999
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 2128
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 756
150 база от данни 1159
151 Периферните устройства под Windows Vista 1270
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 1038
153 Реферат - Двигатели 1166
154 Релационни бази данни Access-Форми 2766
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 2136
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 945
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1483
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1529
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1349
160 ФУНКЦИИ 2224
161 Програми за проста анимация 1021
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1805
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 1030
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7604
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 925
166 Лекция 6 - Цена на труда 2487
167 Език за програмиране 1274
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 1077
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 824
170 Линукс. Клиенти под Linux 947
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1552
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 2896
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 3915
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1828
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1802
176 Общи сведения за компютърните мрежи 1191
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 747
178 Ръководство за разработка на Web сайт 1134
179 Компютърни защитни стени 1527
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1763
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 6735
182 Реферат - Боинг Б52 1149
183 Възможности предлагани от MS Access 1297
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 953
185 Аспекти на Website 10538
186 Повече за червея MSBlast ! 1063
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1346
188 Линукс. Linux Lan 1038
189 Съставяне на подзаявки 2016
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 2028
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 926
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1863
193 Индустриален Мениджмънт 804
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1336
195 Линукс. Сигурност с APACHE 1049
196 XML - Въпроси и Отговори 1823
197 От формата до Internet-a 1110
198 Организация на Компютри 1330
199 Информационно общество 1346
200 Операционни системи 1355
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 1323
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 904
203 Компютърно зрение 1810
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1691
205 Разработете база от данни за библиотеката 2358
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 1227
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1233
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 954
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 996
210 Рекурсия допълнение в C++ 1933
211 Основни синтактични елементи на С 844
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 1060
213 Шрифтове - описание, операции 1326
214 Чат и файл трансфер 1164
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 1195
216 Организация на компютрите 877
217 Описание на компютъра 1095
218 Мрежи 1116
219 Историята на UNIX 764
220 Използване на библиотека от класовете на Java 5407
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1037
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1127
223 Видове компютърни вируси 1163
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 5831
225 Wordpad 913
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 1112
227 Клавиши за местене и маркиране 1197
228 Теми по информатика 2470
229 Двуядрени процесори AMD 2210
230 ВИРУСИ 1482
 

WWW.POCHIVKA.ORG