Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2115
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2222
3 Втората курсова задача по Компютри 2001
4 Видове протоколи 2132
5 Видове компютърни вируси 1811
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 3299
7 Wordpad 1916
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2094
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2545
10 Втората курсова задача по Компютри 1871
11 Wordpad 1864
12 Седиментогенен цикъл 2014
13 Сведения МГУ 1906
14 Праистория 2700
15 Изкуството на Древен Рим 4654
16 Националната граница - бариера или мост над река 1874
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 1907
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 2372
19 Описание на Африка 2627
20 Изкуството на праисторическия човек 2057
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 2951
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 2243
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 2166
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 1259
25 Макроси в Access 1353
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 3089
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 3261
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 1073
29 Компютърен вирус 1196
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 6209
31 Концепцията на Интернет 1050
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 1188
33 Интернет 1162
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 1312
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 1483
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 1351
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 1932
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 3777
39 HTML общият език 1059
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 776
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 866
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 913
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 816
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 1958
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 2043
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 875
47 Преследване на цел 787
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 776
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 1168
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 1148
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 919
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 619
53 Физически основи на КЗ 602
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 1060
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 618
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 661
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 664
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 609
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 610
60 Класове и обекти 1 1195
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 2283
62 Социално инженерство 633
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 656
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 644
65 Комуникационни схеми 811
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 974
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 699
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 840
69 Междумрежови комуникации 746
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 1130
71 Функции 3 780
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 566
73 Променливи, константи, изрази 703
74 Какво представлява една С++ програма 693
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 643
76 Класове адреси в интернет 623
77 SQL Server и Oracle 953
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 921
79 OC MS DOS 856
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 646
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 605
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 563
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1751
84 Методи за достъп до преносната среда 571
85 Класове 587
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 1213
87 Съставни типове данни 1258
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 639
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 694
90 Съставни типове данни 778
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 658
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 845
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 599
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 742
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 556
96 Компютърните Архитектури 1486
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 579
98 Стандартни ф-ии 632
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 684
100 Генератори с ПАВ резонатори 697
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 668
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 705
103 Linux Компютърът под контрол 658
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 818
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 679
106 Подпрограми 653
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 936
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 964
109 Мрежата Linux 676
110 Компютърната графика 916
111 Основни понятия в интернет комуникациите 1225
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 642
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 806
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 2676
115 Управление на процесите 817
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 604
117 Дистрибуционна политика 581
118 БАЗИ ДАННИ 1 846
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 981
120 Топология на компютърните мрежи 1034
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 4265
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 600
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 732
124 Списъци 549
125 Константи и променливи 938
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 786
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 790
128 Механизми за обмен на данни между методи 592
129 Полезни SEO връзки 689
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 1014
131 Компресия на цифрови изображения 640
132 Управленски и информационни системи 762
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1498
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 4009
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 3168
136 Курсова работа по Интернет и търговия 2284
137 Аналогов запис на видео изображения 2200
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 3291
139 Линукс. IP маскиране 1069
140 Линукс. Gnutella&Freenet 830
141 Лекции по C 1102
142 Ресурси 1163
143 Методи за кодиране 1127
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 1115
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1262
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1450
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 1052
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 2262
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 826
150 база от данни 1204
151 Периферните устройства под Windows Vista 1357
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 1103
153 Реферат - Двигатели 1297
154 Релационни бази данни Access-Форми 2938
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 2243
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 1048
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1608
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1652
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1418
160 ФУНКЦИИ 2357
161 Програми за проста анимация 1073
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1983
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 1093
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7688
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 967
166 Лекция 6 - Цена на труда 2767
167 Език за програмиране 1319
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 1174
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 916
170 Линукс. Клиенти под Linux 1031
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1691
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 3006
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 4354
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1901
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1880
176 Общи сведения за компютърните мрежи 1276
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 799
178 Ръководство за разработка на Web сайт 1237
179 Компютърни защитни стени 1588
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1898
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 6964
182 Реферат - Боинг Б52 1293
183 Възможности предлагани от MS Access 1388
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 1007
185 Аспекти на Website 21275
186 Повече за червея MSBlast ! 1146
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1437
188 Линукс. Linux Lan 1123
189 Съставяне на подзаявки 2193
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 2115
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 981
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1954
193 Индустриален Мениджмънт 841
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1461
195 Линукс. Сигурност с APACHE 1154
196 XML - Въпроси и Отговори 1946
197 От формата до Internet-a 1184
198 Организация на Компютри 1500
199 Информационно общество 1402
200 Операционни системи 1484
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 1635
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 979
203 Компютърно зрение 1902
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1795
205 Разработете база от данни за библиотеката 2590
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 1308
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1336
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 1044
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 1041
210 Рекурсия допълнение в C++ 2058
211 Основни синтактични елементи на С 904
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 1132
213 Шрифтове - описание, операции 1385
214 Чат и файл трансфер 1224
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 1350
216 Организация на компютрите 934
217 Описание на компютъра 1145
218 Мрежи 1199
219 Историята на UNIX 848
220 Използване на библиотека от класовете на Java 5519
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1082
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1205
223 Видове компютърни вируси 1214
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 6557
225 Wordpad 991
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 1222
227 Клавиши за местене и маркиране 1245
228 Теми по информатика 2569
229 Двуядрени процесори AMD 2304
230 ВИРУСИ 1529
 

WWW.POCHIVKA.ORG