Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2196
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2380
3 Втората курсова задача по Компютри 2063
4 Видове протоколи 2293
5 Видове компютърни вируси 1874
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 3485
7 Wordpad 1999
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2231
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2614
10 Втората курсова задача по Компютри 1933
11 Wordpad 1944
12 Седиментогенен цикъл 2100
13 Сведения МГУ 1969
14 Праистория 2905
15 Изкуството на Древен Рим 4959
16 Националната граница - бариера или мост над река 1975
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 1971
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 2471
19 Описание на Африка 3028
20 Изкуството на праисторическия човек 2146
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 3137
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 2354
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 2327
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 1414
25 Макроси в Access 1666
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 3331
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 3457
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 1182
29 Компютърен вирус 1359
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 6709
31 Концепцията на Интернет 1181
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 1261
33 Интернет 1241
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 1645
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 1735
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 1463
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 2099
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 4276
39 HTML общият език 1151
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 844
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 946
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 987
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 888
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 2230
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 2337
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 952
47 Преследване на цел 857
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 837
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 1285
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 1261
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 1006
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 677
53 Физически основи на КЗ 660
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 1495
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 773
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 747
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 720
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 667
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 682
60 Класове и обекти 1 1396
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 2665
62 Социално инженерство 712
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 716
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 708
65 Комуникационни схеми 878
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 1081
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 811
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 964
69 Междумрежови комуникации 812
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 1287
71 Функции 3 848
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 624
73 Променливи, константи, изрази 796
74 Какво представлява една С++ програма 757
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 726
76 Класове адреси в интернет 686
77 SQL Server и Oracle 3040
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 1063
79 OC MS DOS 1019
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 721
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 663
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 640
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1986
84 Методи за достъп до преносната среда 668
85 Класове 638
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 1304
87 Съставни типове данни 1387
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 699
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 744
90 Съставни типове данни 861
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 742
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 945
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 678
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 813
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 632
96 Компютърните Архитектури 1712
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 643
98 Стандартни ф-ии 682
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 781
100 Генератори с ПАВ резонатори 770
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 758
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 786
103 Linux Компютърът под контрол 744
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 911
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 747
106 Подпрограми 754
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 1122
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 1389
109 Мрежата Linux 759
110 Компютърната графика 1009
111 Основни понятия в интернет комуникациите 1362
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 710
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 874
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 2814
115 Управление на процесите 902
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 657
117 Дистрибуционна политика 652
118 БАЗИ ДАННИ 1 958
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 1178
120 Топология на компютърните мрежи 1223
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 4627
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 671
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 940
124 Списъци 604
125 Константи и променливи 1123
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 913
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 937
128 Механизми за обмен на данни между методи 662
129 Полезни SEO връзки 762
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 1125
131 Компресия на цифрови изображения 734
132 Управленски и информационни системи 819
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1549
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 4312
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 3499
136 Курсова работа по Интернет и търговия 2471
137 Аналогов запис на видео изображения 2363
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 3457
139 Линукс. IP маскиране 1149
140 Линукс. Gnutella&Freenet 884
141 Лекции по C 1170
142 Ресурси 1252
143 Методи за кодиране 1220
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 1196
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1328
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1512
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 1113
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 2392
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 969
150 база от данни 1261
151 Периферните устройства под Windows Vista 1438
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 1185
153 Реферат - Двигатели 1386
154 Релационни бази данни Access-Форми 3085
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 2348
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 1130
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1764
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1749
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1530
160 ФУНКЦИИ 2491
161 Програми за проста анимация 1144
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 2313
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 1191
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7822
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 1020
166 Лекция 6 - Цена на труда 3038
167 Език за програмиране 1389
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 1245
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 988
170 Линукс. Клиенти под Linux 1111
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1828
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 3195
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 4790
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1999
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1943
176 Общи сведения за компютърните мрежи 1367
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 878
178 Ръководство за разработка на Web сайт 1316
179 Компютърни защитни стени 1683
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 2048
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 7163
182 Реферат - Боинг Б52 1390
183 Възможности предлагани от MS Access 1460
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 1081
185 Аспекти на Website 100334
186 Повече за червея MSBlast ! 1232
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1546
188 Линукс. Linux Lan 1209
189 Съставяне на подзаявки 2382
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 2241
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 1071
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 2143
193 Индустриален Мениджмънт 893
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1625
195 Линукс. Сигурност с APACHE 1248
196 XML - Въпроси и Отговори 2085
197 От формата до Internet-a 1255
198 Организация на Компютри 1671
199 Информационно общество 1624
200 Операционни системи 1631
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 1824
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 1083
203 Компютърно зрение 1991
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1868
205 Разработете база от данни за библиотеката 2817
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 1389
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1481
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 1151
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 1101
210 Рекурсия допълнение в C++ 2154
211 Основни синтактични елементи на С 969
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 1197
213 Шрифтове - описание, операции 1455
214 Чат и файл трансфер 1287
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 1619
216 Организация на компютрите 1005
217 Описание на компютъра 1229
218 Мрежи 1275
219 Историята на UNIX 916
220 Използване на библиотека от класовете на Java 5603
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1154
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1266
223 Видове компютърни вируси 1306
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 7853
225 Wordpad 1064
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 1315
227 Клавиши за местене и маркиране 1303
228 Теми по информатика 2700
229 Двуядрени процесори AMD 2379
230 ВИРУСИ 1605
 

WWW.POCHIVKA.ORG