Home Икономика

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Икономика.


Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1161 Имущество и капитал на фирмата. Източници на финансиране. Приходи и разходи на фирмата.Документи 1124
1162 СЧЕТ.ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В СЪУЧАСТИЯ 2036
1163 Оценки на активите и пасивите в баланса 1 990
1164 Същност и характеристика на моделите разходи-обем-печалба и обем-печалба 3183
1165 Условия за отчитане на разходите за дейността и калкулиране на себестойността на продукцията и услугите 921
1166 Инвестиционен анализ (capital budgeting) 418
1167 Отчитане на разходите и калкулиране на себестойността на продукцията в животновъдството 2001
1168 Последващо оценяване или т.нар. преоценяване на ДМА 2752
1169 Изисквания на управлението към качеството на счетоводството и счетоводната информация 566
1170 Поява на стопанската отчетност в древността. Развитие на счетоводството през ранното Средновековие 1904
1171 Счетоводно отчитане на материалните запаси в бюджетните предприятия. Характеристика на материалните запаси в бюджетните предприятия 2257
1172 Ключови проблемни области при счетоводното третиране на дълговите финансови инструменти 1684
1173 Отчитане на собствения капитал и приходите в бюджетните предприятия 755
1174 "Счетоводно отчитане на разчетите с персонала и подотчетните лица в" 3569
1175 "Обобщаване и проверка на записванията в сч.с-ки" 451
1176 "Групиране и изследване на разходите в зависимост от обема на дейността" 861
1177 "Възникване и развитие на УС" 597
1178 "ОСНОВИ НА КАЛКУЛИРАНЕТО" 1984
1179 "Определяне на общата годишна данъчна основа" 3679
1180 "СЪЩНОСТ НА ДОКУМЕНТИРАНЕТО.СЪДЪРЖАНИЕ И ФОРМА НА ДОКУМЕНТИТЕ" 1982
 
Начало Предишна 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 .. Следваща Край
Страница 59 от 139

WWW.POCHIVKA.ORG