Home Икономика Класификация на маркетинга. Видове маркетинг

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Класификация на маркетинга. Видове маркетинг ПДФ Печат Е-мейл

 

Класификация на маркетинга. Видове маркетинг

 

I) По равнище:

* Микромаркетинг (микро М.)
* Мезомаркетинг (мезо М.) - среден размер фирма (размерът на фирмата унас и в чужбина е различен) средна = от 30 до 100
* Макромаркетинг (макро М.) - корпоративен маркетинг

 

II) *Фирмен маркетинг
* Браншови маркетинг
* Отраслови маркетинг
* Регионален маркетинг (регион може да бъде район, част от страната; може да е и регионът на Балкаснкия полуостров)

* Национален маркетинг
* Интернационален маркетинг
* Глобален маркетинг  - в момента интересни региони са тези на Централна и Югоизточна Азия. В момента Индия са с неразвит пазар, но до 10 години се очаква да надмине по население Китай и се очаква разитие точно на този пазар. Напоследък се наблюдава нов обособен регион, който включва Австарлия и Югоизточна Азия и носи името Австралазия.

 

III) По отрасли

* Поризводствен
* Търговски маркетинг
* Туристически маркетинг
* Агромаркетинг
* Маркетинг на услугите
* Банков маркетинг
* Маркетинг на застаховането


IV) Според начина на прилагане

1) Недиференциран маркетинг

Глобален - Ако фирмата е много голяма и има пазарен дял по целия свят не е нужно да си сменя маркетинга за различните региони. (Пр. Coca Cola).

2) Диференциран маркетинг - фирмата е избрала и действа в един сегмент от Пазара. Тя произвежда определени продукти, но когато изнася за определен пазар, тя се съобразява със състоянието на пазара и видоизменя сегментите си, за да има успех.

3) Мултисегментационен маркетинг

4) Концентриран маркетинг (маркетинг в ниша) - имаме в момента, когато стартираме бизнеса. Пионерът на пазара използва съответния маркетинг. Той е изключителен дистрибутур. При този маркетинг няма конкуренция, което често пъти означава висока цена и високо качество. Но остава за малко. защото скоро се появява и конкурецнията.

 

V) Според целта

1) Комерсиален маркетинг - при него основна цел е печалбата
2) Некомерсиален (социален) маркетинг - болници, учебни заведения

 

VI) *Маркетинг на образованието
* Маркетинг на здравеопазването
* Маркетинг на културата
* Маркетинг на спорта

VII) Според времевия хоризонт

1) Стратегически маркетинг
2) Тактически маркетинг
3) Оперативен маркетинг

Други

* Информационен маркетинг - тук става въпрос за пазара на иформация
* Интегриран маркетинг - разглежда се като функция на управлението и е интегриран с други функции в цялостна система (със счетовеодство и др.)
- вътрешноинтегриран - в една фирма
- външноинтегриран -  между няколко фирми, учреждения
* Директен маркетинг - контактуване на производител и купувач, игнорира се прекупвача.
АДП - Асоциация за директни продажби. Обучават се хора, които да сътрудничат на фирмите за директни продажби.
- Мрежови маркетинг (ММ) - тук се разпростира в доста голяма територия. Той е разновдност на Директния М. Това е бизнес без граници.
- Мулти-левел маркетинг (MLM).
* Интерактивен маркетинг (интернет маркетинг)
* Маркетинг на прекъсването и маркетинг на позволението - под прекъсване се има предвид, (пр.) прекъсването на филми от реклами, рекламите, които се появяват, докато се сърфира в интернет и т.н. Според Сет Голдуин  купувачите имат право да определят, кога да бъдат пускани рекламите.
* Маркетинг на взаимоотношенията с клиенти (CRM = customer relationship managment). Тук подразделение е KAM = key account managment (ключови клиенти).  Тук важи правилото на Парето. (пр. 20% от клиентите дават 80% от продажбите). Фирмата се крепи на тях, затова изискват специално отношение.
* Бранд маркетинг (BM). Тук имаме БАМ (Българска асоциация по маркетинг). Тази част от маркетинга е изключително просперираща. Ал Рийс (американски автор) е написал "22 закона на маркетинга". "22 закона на брендинга". Той казва, че същината на маркетинга е брендинга.
* Следпродажбен маркетинг - изразява потребителската удовлетвореност. Той трябва да бъде информационен. Да се има връзка с клиента след като той е закупил продукта. Идеята е тук клиентът да си остане клиент на фирмата, дори след покупката.

 

 

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG