Home Икономика Атмосферата като екологичен фактор

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Атмосферата като екологичен фактор ПДФ Печат Е-мейл

АТМОСФЕРАТА КАТО ЕКОЛОГИЧЕН ФАКТОР

Атмосферата е газообразната обвивка на земята.тя е среда на обитаване на всички земни организми с изключение на апаеробните бактерии.антропогенното замърсяване на атмосферата води до наружаването на съществуващето динамично равновесие между организми и атмосферата и може да доведе до екологична катастрофа.в зависимост от изменението на температурата във височина атмосферата се разделя на 5 слоя:

1.тропосфера-простира се на височина от 8 до 10 км в полярните области и от 15 до 18 км при екватора.температурата на въздуха намалява във височина от 0,5 до 0,6 градуса до всеки 100 м височина.в тази връзка в горните слоеве даже при екватора температурата е -70 градуса.в тропосферата се съдаржа около 80 % от въздужната маса и почти цялата водна субстанция.тук се извържват и наи-важните атмосферни процеси и затова този слои е от твърде съществено значение за живота на човека.

2.стратосфера-тои е на височина от 50 до 55 км.в долната му част температурата му почти не се променя.във височина над 35 км започва да нараства температурата му като в наи-горния слои температурата е около 0 градуса.повижаването на температурата се обуславя от поглъщане на слънчева радиациа.в горната част на стратосферата се намира озоновия слои и тои има съществена роля за живота на човека,растенията и животните.

3.мезосфера-височината е от 80 до 90 км.температурата е около -80 градуса

4.термосфера-височината е до 800 км.въздухът е силно ионизиран.температурата расте до 2000 градуса.втози слои се формират северните сияния и се извържва изгарянето на метеоритите.

5.екзосфера(сфера на разсеиване)-наи-вънжния слои на атмосферата.граничи с космоса.

 

Масата на атмосферата е 5.10 на 15-та t.атмосферата се състои от газое,водни пари и суспендирани частици под формата на прах или аеорозол.в атмосферата се съдаржа около 78% азот,21 % кислород ,0,9 % аргон, въглероден диоксид 0,03%.азотът е от особена важност за почвеното хранене на растенията.вижите растения не са в състояние да използват свободнич азот от въздуха,а този азот се свързва с някои почвени кореноплодни бактерии и те обогатяват почвата с азотни съиденения,които лесно се освояват от растенията.кислородът е необходим за дижането,за фниенето и горенето.въглеродния диоксид е наи важен фактор за формиране на биоомасата при осъществяване на фотосинтезата.аерозолите са предеимно твърди частици от почвен или вулканичен характер или космически прах или пужек,които се намират във въздужната среда.

Атмосферно налягане-равнява се на теглото и на намиращия се над земната повърхност слои въздух,които се простира от повърхноста на земята до наи горната граница на атмосферата.тои се измерва с височина живачен стълб в милиметри в специални барометри;движение на въздуха,което има значение за екологията, тъи като влияе върху климата,процесите на изпаряване,така наречените процеси на трансперация и процесите на опражване при размножаването на растенията.температурат на въздуха има значение,защото растенията,животните и човека имат различна толерантност и адаптивност.температурните граници,в рамките на които могат да съществуват растенията се наричат бикинетична зона.при повечето растения тя е между 10 и 45 градуса.времето и климътат оказват роля върху състоянието на живите организми.под време обикновено се разбира състопнието на атмосферата,което се характеризира със съвкупноста на метереологичните параметри в даден пункт и определен момент.те са различни характеристики на състоянието на въздъха-температура,атмосферно налягане,относителна влажност ,валежи,вятър и т н.климатът представлява многогодижен режим на времето в дадена област,които се обуславя от конкретните географски разположения.

 

WWW.POCHIVKA.ORG