Home Икономика Анализ на пазара на къщи в гр. Варна

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Анализ на пазара на къщи в гр. Варна ПДФ Печат Е-мейл

Отправна точка на МНИ е съществуването на потребности, които подлежат на удовлетворяване.

Задачата на маркетинга е да изследва потребностите и тенденциите за тяхното изменение в различните аспекти и да предоставя получените резултати на заинтересованите организации за вземане на съответни управленски решения. Желанията са свързани с правото и възможността за избор на начините, по които се удовлетворяват потребностите от недвижими имоти. Желанията се променят непрекъснато от различни фактори: доходи, социална среда, образование, възраст и др. Задача на маркетинга е не само системно да се изследват желанията и възможностите за придобиване на недвижими имоти, а и да се създадат предпоставки за формиране на предпочитанията към задоволяване на съответните потребности от недвижими имоти и то по определен начин.

Недвижимите имоти е специфична стока, която може да удовлетворява конкретни потребности и евентуални бъдещи потребности.

Като част от недвижимите собственостти, къщите притежават всички свойства и качества на видът недвижими собсвеностти към който се отнасят.

Град Варна е третият най-голям град в България. Той е областен и административен център. Като всички други градове в страната, той е минал през различни етапи на строителство и продължава да се развива и расте.

Варна е привлекателен икономически център. Като такъв, той трябва да отговаря на съвременните стандарти за живот, и да създава възможност за изпълнение на всички човешки функции: работа, отдих и др.

Центърът на град Варна се е оформил като административен център с добре изградена верига от търговски обекти, административни сгради и обекти в сферата на обслужването (ресторанти, хотели, барове). Както е предвидено в териториално-устройствените планове и нормативната база, строителството в голямата си част е ниско етажно. Поради фактът, че градът е подложен на развитие, централните градски части и тяхното устройство не са в състояние да отговорят на нуждите и потребностите на съвременния живот.

Повечето сгради са стари, макар да се забелязва интензивно строителство.

Факторите, които влияят на пазара на къщи в гр. Варна са много и най-различни: демографски, икономически, социални и др.

Като център на туризма, голямо влияние оказва и сезонната миграция, която е свързана с работа или просто отдих. През летния сезон цените на наемите е по-висок, отколкото през зимата, макар да не се забелязват сериозни отклонения.

Варна е голям културен и образователен център с множество ежегодни културни прояви и фестивали. На територията на града се намират и пет ВУЗ-а, които имат над двайсет хиляди студента, които оказват голямо влияние върху цените на наемите.

В централните градски части се изградиха множество нови кооперации, които спомагат за изграждането на една съвременна техническа инфраструктура.

Цените на недвижимите имоти са различни в зависимост и от начина по-който купувате или възнамерявате да купувате: чрез различни посредници или чрез директен контакт.

Нормативната база в областта на банкерството относно жилищното кредитиране, все още не е добре развита и има още много да се направи в тази област. Това ще спомогне не само за задоволяване на потребностите от недвижими имоти, но ще окаже влияние и ще спомогне за развитие на техническата инфраструктура на централните градски части.

Цените на недвижимите собственостти (къщи) се различават и в зависимост от потребностите: за задоволяване на жилищни потребности или за задоволяване на търговски нужди.

Стойностните разлики в цените на различните агенции се определят и влияят от различни фактори и специфични признаци: местонахождение, възраст на сградата, застроена площ, разгъната застроена площ, видът на използваните материали и др.

Цената на един квадратен метър варира от 300 евро до 450 евро, в зависимост от вида на строителство, и начина по който купувате (чрез агенция или чрез директен контакт със собственика).

Цените на търговските и офис площи е между 800 евро и 1200 евро за квадратен метър.

Към различните времеви моменти обектите на предлагане са относително еднакви и постоянни, поради различни причини:

-                      ограниченията на местната и държавна власт към строителството (ЗУТ, Устройствени планове и др. нормативни документи);

-                      срокът на изграждане;

-                      високата цена на строителството и др.

Агенциите за недвижими собственостти се развиват много бързо. Наблюдава се изграждането на една много добре развита информационна система.

В централните градски части се наблюдава висока плътност на застрояване, което е характерно за много големи градове на страната и извън нея.

Влияние върху цените на недвижимите собственостти оказват и редица макроикономически фактори: очакваното ни приемане в редиците на НАТО и включването ни в състава на ЕС.

Като цяло темповете на растеж на цените изпреварва многократно растежа на доходите и покупателната способност на населението. Цените на имотите включват в себе си една много висока норма на печалба.

На пазара навлизат и чуждестранни инвеститори. За увеличаване на търсенето оказва влияние и добре развития туризъм, което способства за рекламирането на града ни в много европейски държави. Много посетители на града ни проявяват интерес от закупуването на недвижими имоти на територията на града ни.

Тенденциите за бъдещото развитие на пазара на недвижими собственостти (къщи) са за увеличаване на търсенето и задоволяване на все повече потребности.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG