Home Химия Аминокарбоксилни киселини (Аминокиселини)

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Аминокарбоксилни киселини (Аминокиселини) ПДФ Печат Е-мейл

Аминокарбоксилни киселини (Аминокиселини)

  1. Исторически сведения

През средата на 19 век в лабораторията на Либих е определен елементният състав и емперичната формула на най – простата аминокиселина – глицин и са изследвани свойствата и. Установено е, че това съединение трудно може да бъде отнесено към известните до този момент класове органични съединения, тъй както то проявява едновремемо свойства на киселина, на основа и на сол. В началото на 20 век са известни вече 17 аминокиселини, за които се знаело, че влизат във състава на белтъците.

Едни от най – важните за живота органични съединения са аминокиселините. Срещат се в растителните и животинските организми и са основни структорни едниници на белтъчните вещества.

  1. Определение и наименования:

Аминокарбоксилните киселини, по често наричани аминокиселини, могат да се разглеждат като производни на карбоксилните киселини, в чиято молекула един или повече водородни атома от въглеводородният остатък са заместени с аминогрупа. Най – разпространени са аминокиселините, които имат една карбоксилна и една аминогрупа.

а) Наименования

Наименованията на аминокиселините се образуват, като пред наименованието на съответната карбоксилна киселина се поставя представката амино–. Мястото на аминогрупата се означава с гръцките букви α, β, γ, δ, ε и тн. Броенето започва от въглеродния атом в съседство с –СООН(карбоксилна група). Например α – аминобутанова киселина,    β – аминопропионова киселина, ε – аминокапронова киселина и прочие.

CH3 – CH2 – CH – COOH                                  CH2 – CH2 – COOH

|                                                     |

NH2 NH2

α – аминобутанова киселина                           β – аминопропионова киселина

 

CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – COOH

|

NH2

-                      ε – аминокапронова киселина

  1. Получаване, разпространение и употреба.

В мускулите на животните и в растенията се срещат само някои α – аминокисели- ни. Те обаче са основни структурни единици на белтъчните вещества, от които са изолирани. α – аминокиселините са едни от най – важните за живота органични съединения.

Биологично важните аминокиселини (α – аминокиселините) могат да се получат от белтъчни вещества чрез хидролиза или нагряване в присъствието на разредени киселини или при обикновенни условия под действието на ензими:

H+, to:

белтъчно вещество               смес от α – аминокиселини

α – аминокиселини могат да се получат и от α – халогенопроизводно на съответната киселина, като и се действа с амоняк (NH3):

CH2 – COOH + 2NH3 CH2 – COOH + NH4Cl

|                                                  |

Cl                                               NH2

Аминокиселините са ценна храна за човека и животните, въз основа на която всеки организъм синтезира собствените си белтъчни вещества. Някои от аминокиселините се синтезират в живите организми, но голяма част от тях се приемат в готов вид чрез храната, заради това белтъчната храна е много важна. Тези аминокиселини са осем на брой, които човек трябва да приема с храната за правилното функциониране на организма.Ясно е, че α – аминокиселините заемат централно място в азотния обмен на живите организми. Те са източник за образуване на белтъчни вещества, хормони, ферменти. Много α – аминокиселини се използват в медицината като съставна част на изкуствените храни. 6-аминохексанова киселина е суровина за синтетично получаване на влакното капрон. Ароматните аминокиселини се използват като полупродукти за получаване на лекарства и багрила.

 

WWW.POCHIVKA.ORG