Home Литература Светът на Йовков - душевно величие и нравствена красота на човека

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Светът на Йовков - душевно величие и нравствена красота на човека ПДФ Печат Е-мейл

СВЕТЪТ НА ЙОВКОВ - ДУШЕВНО ВЕЛИЧИЕ И НРАВСТВЕНА КРАСОТА НА ЧОВЕКА

В българската проза Й. Йовков е писателят с най-цялостна концепция за битието. Той не приема действителността, на която е свидетел, и противопоставя на нея втора художествена действителност, приличаща на реалната, но създадена според Йовковото разбиране за света и човека.Този естетически преобразен свят има корени в живота. Той е релефен, осезаем и правдив, но и романтичен. Иовковото мирозрение е хармонично, одухотворено и красиво. Когато стъпим в него, пред нас се разкриват великите тайнства на човешката душа.

В "Старопланински легенди" е възкресен българският живот от епохата на Възраждането с неговите най-драматични прояви, с неповторимите личности и характери, с изключителните чувства и страсти - и всичко това поставено в една романтична рамка, разказано с приповдигнат  епичен  тон,  нарисувано  с  ярка  живописност. Основната худбжествена.цел на "Старопланински легенди" е да се покаже силата и красотата на човешката природа и това е постигнато в образите на Индже, Шибил, Тиха, бай Руси-Сапунджията и др.

Нравственото прераждане на Индже започва от спомена: "Млад беше тогава Индже, не скъпеше живота си, не се боеше от смъртта. Никога не делеше доброто и злото, никога не беше се запитвал кое е грях и кое не...и помисли, че силата му е безмерна, а волята му - закон за всички." Преломът в душата на героя настъпва с осъзнаването на народната беда'.' "Като че едвам сега се отвориха очите му и той видя колко е злочерта земята, по която вървеше..." Новото нравствено съзнание на Индже се вижда в преобразената под неговата закрила земя. Героят слуша притулен зад дърветата песента на жетварките, "нещо сладко се топи в гърдите", а от очите му пада първата сълза. Той е открил голямото и възвишеното, което ще го приближи до душевната хармония.

Преломът у Индже почива върху логиката на цялото идейно съдържание на творбата, но и върху логиката на самия характер. Това е характер силен, цялостен, замайващ, необуздан и в доброто, и в злото.

Любовта на Шибил е израз на духовна сила, която извисява човек до ръста на планината. Шибил е млад и хубав, мъжествен и суров. Освен физическа неговата красота е в разцъфтяването на нравствени пориви, във вътрешната му свобода. Той не познава колебанията. Следва решенията си неотклонно. Няма страх от смъртта. Йовковите герои са чужди на мъчителните вътрешни противоречия, на съмненията и раздвоени-ята на модерния човек. Те са душевно цялостни. Най-често изживяванията им не са сложни, но пълнокръвни - в това съзираме косвената реакция на Йовков срещу естетиката на символизма и срещу етиката на човешкото раздвоение.

Смъртта на Шибил е проста и великолепна песен за величието на хайдутина и силата на любовта. Шибил върви огрян от пролетното слънце, като ореол около осанката му са венецът на Балкана и цветните облаци на овошките. После между двата трупа като петно кръв се червенее карамфил. Всичко в този разказ звучи на струната на най-висока и най-чиста романтика - и обстановката, и събитието, и природата. Тази романтика е плод на голямата любов на Йовков към човека, на вярата му в красотата, заложена в човешката душа.

И Шибил, и Те не познават половинчатостите в живота, отдават се на желанията си докрай, за тях не съществуват преградите на общоприетата нормативност. Такава е Тиха от "През чумавото" - нищо не може да я спре в жертвената й любов - дори смъртта. От породата на силните и властните натури е и нейният баща Хаджи Драган. Решението на бащата и дъщерята да направят сватба по чумаво време е опит да се повдигне духът на селото, да се превъзмогнат страхът и ужасът. Сборникът "Вечери в Антимовския хан" е първата "добруджанска книга" на Йовков. Одухотворените пространства на добруджанската шир зае-мат основно място в Йовковата художествена вселена. Разказите от "Вечери в Антимовския хан" са облъхнати от светла носталгия по миналото преди войните и навеждат на размисли за вечното и преходното в живота. Тези размисли писателят вгражда и в сюжета - печалния финал на хана, от който остава само шепа пепел, символизираща преходността на човешкия живот и земните неща.

Разказът "Песента на колелетата" съдържа разгърната метафора за чудото на творческия труд. Сали Яшар мечтае да направи "себап", безкористно благодеяние. След продължителна болест той се замисля, че смъртта ще изтрие спомена за него, защото няма и синове, които да го наследят. Пленява го иде-ята да съгради чешма. Представя си нейната изобилна и благодатна вода сред сухото поле. После открива, че чрез пеещи каруци ще присъства по-осезаемо в живота на хората отколкото, ако остави името си върху камък.

Героят на селската проза - обикновеният човек, бедният селянин, Йордан Йовков издига до сферите на най-благородните духовни трепети. В разказите "Серафим", "По жицата", "Другоселец" проличава умението на писателя да изведе образа на измъчения от живота човек до върховете на всички нравствени добродетели.

Голяма е обичта на Йовков към трудовия човек от народа. Със съчувствие и дълбочина пресъздава неговата трагедия. В разказа "Другоселец" е вплетена дребна случка - окаяно беден селянин е обвинен,, че заедно с кончето си е нагазил в изкласила нива. В една доста широка експозиция писателят разкрива настроенията на земеделците, разговорите и грижите им да опазят роденото на полето. Множеството настръхва ожесточено срещу другоселеца, но при вида на жал-ката сиромашка кесия и треперещите пръсти внезапно се пробужда състраданието и желанието да помогнат. Обратът към човещина и хуманизъм с предизвикан от бедняка и пияницата Торашко, който простенва: "Братко, братко, от тебе ли намериха да искат пари, братко!" "По жицата" е разказ за страданието и надеждата, за безграничната човешка мъка и за неизтощимата човешка вяра в чудото. На тази вяра в чудото Йовков е намерил ярък символ - бялата лястовица - един от централните образи-символи в творчеството му. Поразително е познанието на писателя за израза на човешката мъка: той я открива в безброй сетивни белези, в детайлите на селската дреха, в походката, говора, мимиката и жеста, ала най-вече - в езика на очите. Ако Гунчо е въплъщение на човешка-та благост, душевна меко-та и нежност, то Моканина е изразител на народната мъдрост и милосърдие. Той е от онези Йовкови герои, които съзерцават живота с първичен философски усет и затова са способни да направят обобщение за злото и доброто, за преходното и вечното в него.^Целият разказ "По жицата" е една сложна и драматична игра на погледи.' Гунчо гледа на околния свят с невиждащ поглед, Моканина - обратно, е зрящ за най-незабележимите белези на мъката и болката. Мълчаливо, само с очи двамата се съюзяват в благородната лъжа, за да опазят Нонкината надежда. Питащите очи на момичето "бяха още светли, млади и усмихнати..." й Моканина безкрайно повтаря, че тези очи ще видят бялата лястовица, макар самият той да не  вярва в чудото на спасението. Едно зло, едно страдание го навежда на мисълта за вечното, безконечно и неотвратимо човешко тегло.

Преклонението пред човека играе твърде важна роля в творчеството на Йовков. То еманципира етиката му, дава му ши-рота на погледа и мъдрост на оценките. Кое е добро за Йовков? Добро с всичко, което дава криле на човека. Мярката за стойностните неща на писателя е разгръщането на човешката природа. От всичко човешко Йовков най-много обича размаха и красотата на безкористния, самозабравения и жертвения порив към красивото и хуманното, без което животът на човека е немислим.

Йовков

Ако се вгледаме в поезията от това време ще открием, че литературния патос е повлиян от революционните идеи на времето, вдъхновени от примера на Октомврийската революция, но Йовков не насочва творческия си светоглед към борческата тема. Подобно на Елин Пелин той търси по-широка нравствено-етична основа за да даде своя оценка за действителността.

Творчеството на Йордан Йовков е уникално заради много странната възможност за сравнения. Но същевременно то носи своя индивидуална атмосфера - Йовков успява да опоетизира духовните и нравствени черти на личността. Идейните параметри на разказите му са свързани със сложните и противоречиви трепети на човешката душа, с природата на личностно поведение, с основанията на човешките реакции. Главна тема в неговите разкази са човекът, селския бит и войната.

Характерно за неговата проза е, че не подхожда директно към социални конфликти и страданията, а чрез своите герои и техните мисли, чувства и разсъждения ни внушава човешкия стремеж към красота, щастие и справедлив социален ред.

Най-значителните произведения на писателя за войната са разказите "Последна радост", "Чудният" и "Земляци".Общото което ги обединява е, че се разкриват човешките преживявания  върху фона на детайлно  пресъздаване  на действителността. Йовковите герои са наивници, обикновени селяни, но той ни разкрива тяхната дълбока сетивност и широк поглед. Така например, Стоил от "Земляци" чувства как растат тревите и пъпките. Живко от "Чудният" чува и вижда със свой слух и поглед, безпомощен в реалната действителност, чужд на войната и нейните ужаси. Окачествил я в ранната си повест "Земляци" като "нова и непокорна стихия, свирепа, разюздана и хищна, еднакво опасна за свои и чужди", а в "Последна радост" - като сила "безмилостна и страшна и главно неясна и неоправдана", писателя! акцентира върху нейния жесток, брутален, противоестествен и антихуманен характер ав погубването на човешката душевност, на красотата и щастието. Той съзира най-отблъскващите й изяви. Изграден като образ на мъченик и страдалец, Люцкан се превръща в най-крещящото отрицание на войната. Във финалната сцена на мъртвия Люцкан протегнал ръка към цветето Йовков влага идеята за противоестествената същност на войната, за непригодността на човека към нейните закони.

Болката за неоправданата трагедия на човека, реакцията си срещу противоестественото посегателство над живота Йовков вгражда в основата на "Земляци". Още от самото начало, писателят рисува подсъзнателният стремеж на героите от останките на разрушеното да съградят частичка от миналото, от уюта на мирното ежедневие "Всичко, което огъня беше пощадил в селото - дъски, греди врати и прозорци, всевъзможен дървен материал до последната треска - се събра и употреби за лагера и за окопите... Ако се гледа само отвън, никой няма да повярва, че отдолу е просторно и широко, че може да има удобства и даже разкош". "Кое време е? Сега всеки на нивата си трябва да е." казва Стоил и в неговият риторичен въпрос се крие обикновено човешко мислене, призвано да създава, а не да умъртвява.

Най-хубавите произведения на Йовков са поместени в сборниците "Вечери в Антимовския хан", "Женско сърце" и "Старопланински легенди". Те се отличават помежду си със своите стилови особености. Във "Вечери в Антимовския хан" са най-ясно доловими социалните мотиви. В "Женско сърце" доминира психологизацията и призивът, а в "Старопланински легенди" преобладава романтиката в творческото минало.

В много от своите разкази Йовков засяга социалните проблеми на българското село.  В тях социалните мотиви в постъпките на обрисуваните герои са тясно свързани с представите за морала и етиката на живота. Без тази социална насоченост в изграждането на образи трудно бихме могли да си представим вълнуващото съдействие на разкази като "Другоселец", "Серафим", "Песента на колелетата", "По жицата".

Творбите на Йовков обикновено имат повече от един сюжет, а съществена роля играе нравствения обрат в душата на човека. При Йовков ситуацията и действието е само в основата на търсене на художествени "аргументи" за духовното извисяване на човека.

Същия похват на обрат авторът използва и в "Другоселец". Животът на българското село е показан в широка експозиция - тематично и интонационно свързани с другите разкази от "Вечери в Антимовския хан". Всяка една от репликите на героите разкрива черти от българския характер, отразява делничните грижи или моралните и социални представи за живот.

Неочакваната поява на другоселеца, заловен в ливадата на татар Христо противопоставя обществените норми на поведение от една страна, и вярата в доброто начало в човека, от друга.

Нито един от персонажите на Йовков не се противопоставя открито на социалния гнет. Силата на писателя е в психологическия рисунък, в умението му да разкрие деликатното равновесие между гнева и топлото съчувствие. Такъв е подтекстът и в обръщението на Моканина в разказа "По жицата": "Боже, колко мъка има на тоя свят, боже!" Мотива за благородството и човечността откриваме и в разказа "По жицата". Сърцето на Моканина се изпълва със съчувствие при вида на отчаяния и безпомощен Гунчо. В разказа, в единство с нравствено-етическата проблематика, Йовков подлага на преоценка традиционнте представи на духовни ценности. Веднъж изрекъл лъжата за бялата лястовица, Моканина сам започва да вярва в нея. Тази творба е образец на неповторимото пресъздаване на човешката потребност от добро, на естествения стремеж към вяра в щастието. Бялата лястовица в този разказ е обобщен символ на вековния стремеж към добро, към щастие и хармонични отношения.

С герои като Моканина "По жицата", Серафим, Дафин (Скитникът" и Сали Яшар "Песента на колелата", Йовков отъждествява своя идеал за действителната сила на благородството.

В разказа "Грехът на Иван Белин" от "Ако можеха да говорят" Йовков разгръща идеята за нравственото извисяване на личността в един особено широк диапазон - етичен, социален и психологически.

От една страна, автора изповядва темата за единството между човека и природата, но от друга той подлага на голям психологически анализ своя герой. Чрез неговите постъпки Йовков отново отрича насилието и неговото безсмислие. Виждайки осиротелите вълчета  съзнанието на И. Белин изниква споменуза собствените му синове, загинали някога по бойните полета.

За героите на Йовков чуждото добруване, чуждото утешение и безкористно благодеяние имат определяща стойност. Те са превърнати не само в основен принцип на личностно поведение, но и в необходимо условие за собственото самоудовлетворение, в смисъл на човешкия живот.

Прозрял истината за безсмислието и преходността на материалните ценности, лишени от пълноценна радост и любов, Сали Яшар дни наред мисли "че е длъжен да направи някакво голямо благодеяние..., което да засегне повече хора, да надживее много поколения". -Защото, както повечето герои на Йовков Сали Яшар непоколебимо вярва, че с мъки, с нещастие е пълен тоя свят, но все пак има нещо, което е хубаво, което седи над всичко - любовта между хората". Именно в името на тази любов той дава пари на Джапар да свие семейно гнездо с Шакире. Преклонението на автора сред физическата красота се долавя в думите "...няма по-голям дар от хубостта".

Йовков издига на пиедестал благородния труд и неговата цел, като средство за облагородяване. Чрез Яшар, авторУподчертава, че зад всяко човешко просветление стои простотата и непринудеността. Темата за нравственото извисяване е опоетизирана и в сборника "Старопланински легенди". Тук е и любовта като необходимо условие за пълноценно съществуване.

В "Шибил" и в "Индже" автора" разкрива тезата си за възродителната роля на любовта и красотата. Шибил поради любовта скъсва с разбойническите обири, а Индже изживява онзи дълбок духовен прелом, който го превръща от безразсъден кърджалия, в защитник на онеправданите. Йовков се прекланя пред физическата красота, за него тя е олицетворение на духовна сила, мъжество, символ на доброто и красивото в живота. Той не изгражда героите си като духовно обобщение на някакво неестествено съвършенство, той ги разкрива и в мигове на падения ^ и в нравствени престъпления, но воден от дълбокия си хуманизъм той неотклонно се стреми да покаже способността им за нравствено пречистване и духовно възкресение.

След завоеванията на белетристиката преди Освобождението, развитието на нашата художествена проза преминава през три етапа, определени от литературното дело на Иван Вазов, на Елин Пелин и на Йовков.

Без Вазов бихме загубили дълбочината и поетичността в пресъздаването на историческото битие.

Без Елин Пелин - социалния патос и дълбоко съкровеното в живота и бита на селяните, а без Иовков щеше да ни липсва мъдростта, родена от познаването на съкровените човешки преживявания и благородството на духа.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG