Home Икономика Нетъкани текстилни площни изделия

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Нетъкани текстилни площни изделия ПДФ Печат Е-мейл

aНетъкани текстилни площни изделия се наричат тези изделия, които се получават чрез механично свързване или адхезионно слепване на влакнестата маса. Те заместват класическите тъкани, като се получават по една по-опростена производствена технология. Производството на нетъкан текстил се отличава с редица предимства, които определят развитието на този сравнително нов и прогресивен отрасъл на текстилната промишленост. Чрез производството на НТМ се разширява и разнообразява асортиментът на текстилните изделия: платове за облекло и декоративни цели, мебелни платове, подови покрития, подплати за обувната промишленост, материали за санитарно-хигиенни и технически цели и др. Машините за производство на нетъкани изделия имат по-голяма производителност а себестойността им е по-ниска от тази на тъканите с подобно предназначение. Класификация на нетъкания текстил. НТМ м.д.се класифицират по следните признаци: предназначение, начин на производство, вид на влакнестия състав. Нетъкания текстил намира разнообразно приложение като заместител на други м-ли и изделия и главно на тъканите и трикотажа. По-предназначение нетъкания текстил може да се групира в следните групи: Нетъкан текстил с битово предназначение: - за облекло(за горно и връхно облекло; за бельо; за специализирано работно облекло; влагопоемащи и др), - за битово обзавеждане(декоративни и мебелни платове, покривки, салфетки, одеяла), - за обувки(за лице на обувките, за подплата, за подложки). Нетъкан текстил за санитарно-хигиенно предназначение: - медицински салфетки; бинтове; медицински маски и др. Нетъкани текстилни м-ли с промишлено-техническо предназначение: - м-ли за звуко-, топло- и електроизолация; м-ли за филтри; опаковачни м-ли и др. Според начина на производство нетъкания текстил бива: прошивно-плетачен; иглонабивен; плъстено-тепавичен; лепен; получен по комбиниран начин. В зависимост от влакнестия състав се различават следните видове текстил: еднороден – изработен от един вид влакна; нееднороден – при които основата и вътака се състоят от различни по вид влакна; смесен – които е съставен от смеси на два или повече вида влакна; смесено-нееднороден – при който част от изделието се състои от един вид влакнеста смес, а другата част от друг вид смес или един вид влакно.

38в Нетъкани текстилни площни изделия се наричат тези изделия, които се получават чрез механично свързване или адхезионно слепване на влакнестата маса. Те заместват класическите тъкани, като се получават по една по-опростена производствена технология. Производството на нетъкан текстил се отличава с редица предимства, които определят развитието на този сравнително нов и прогресивен отрасъл на текстилната промишленост. Чрез производството на НТМ се разширява и разнообразява асортиментът на текстилните изделия: платове за облекло и декоративни цели, мебелни платове, подови покрития, подплати за обувната промишленост, материали за санитарно-хигиенни и технически цели и др.

Нетъканите текстилни площни изделия с битово предназначиние по начина на производството биват предимно прошивно-плетачни и лепени. Възможностите за разширяване на асортимента им са големи, което е предпоставка за разширяване на приложението им. Прошивно-плетачните платове намират приложение за изработка на облекла, за тапициране на мебели, за завеси за пердета и др. Те се произвеждат от естествени влакна и прежди, смеси с изкуствени и синтетични влакна, комбинация на различни видове м-ли, както и 100% синтетични м-ли, които се използват главно за основа и прошивен материал. В зависимост от апретурната обработка платовете биват: чисто бели, обагрени на влакно, обагрени на плат, меланжирани, печатани. Нетъкания плат „Малипол”, който от едната страна има плюшена повърхност с различна височина на бримките се получава ч/з прошиване на текстилна подложка от система нишки. Плюшоподобен плат, образуван от ватка на две системни нишки, като едната система образува плюшената повърхност, а другата я заздравява с ватката. Тежки плюшоподобни платове, получени ч/з прошиване на подложна тъкан с влакна от ватката. Плат нетъкан, получен от ватка, прошита с нишки. Плат нетъкан трикотажен тип, който има напречно разположени във всеки бримков ред вътъчни нишки. Лепеният нетъкан текстил намира разнообразно приложение: за подложки в шивашката промишленост, за декоративни цели, за покривки, за салфетки, за постелъчно бельо. Той бива гладък и плътен, пухкав и порест, едноцветен или печатан. Декоративен плат нетъкан, който се получава ч/з лепене има гладка или завласена повърхност и бива едноцветен или печатан. Нетъкан текстил за еднократна употреба, който се получава по хартиения способ, с термопластични смоли. Плат за подложки, който се използва вместо канаваца и други видове вложки при шиене на облекла. Нетъкан лепен текстил за обувната промишленост, който се използва за лицевата и подплатната част на обувките. Потребителните с-ва на НТ се гръпират на: размерни признаци, естетични, експлотационни и хигиенни с-ва. Към размерните признаци отсят: дължина, широчина и дебелина. Те са различни в зависимост от вида и предназначението им. Естетичните с-ва: драпируемостта им е различна в зависимост от н-на на производство. Лепеният нетъкан текстил не притежават а прошивно плетачните изделия с основа плетачни нишки имат добра  драпируемост. Общо мачкаемостта на нетъкания текстил мойе да се определи като немного голяма. Хигиенни с-ва на нетъкания текстил, получен по механичен и физико-химичен н-н се различават. НТ, получен по механичен н-н има хигиенни с-ва който задоволяват предназначението му. НТ има ниска прахопроницаемост и се използват като филтри в прахосмукачките. Качеството на прошивно-плетачните платове както и на тъканите се определя от следните показатели: физико-механични, устойчивост на обагрянето и наличие на дефекти. Изискванията и нормите, на който трябва да отговарят физико-механ.п-ли и устойчивостите на обагрянията са дадени в съответните стандарти. Дефектите който могат да се получат при производството са: ленти, надлъжни и напречни ивици, изпуснати бримки, затягане, набиране на бримки, дупки, зацапани ивици и др. Наличието на дефекти се установява като платовете се преглеждат от към лицевата страна.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG