Home Психология Представна ориентация в учебната дейност

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Представна ориентация в учебната дейност ПДФ Печат Е-мейл

14. Представна ориентация в учебната дейност.

С понятието представа се означава психичното отражение на обективната реалност от субекта, във вид на запазени в съзнанието на човека впечатление от наблюдаване, възприети преди това предмети, явления и процеси.

В този смисъл представата е относително самостоятелно съществуващ и функциониращ психичен феномен. Психичната ориентация на субекта  - еднаква и на хората и на висш. Животни само на основата на придобитите и запазени впечатления за предметите и явленията от обективната реалност е относително самостоятелно равнище на психическа ориентация и представлява съдържание на представената ориентация.

В анализа на психологическата същност на учебната дейност установихме, че една от основните  психологически характеристики на учебната дейност е ориентацията на учащите. За това след сензорната ориентация, педагогическата психология  изследва обстоятелствата и възможностите на представната ориентация в познавателната активност на обучаваните. На равнището на представите  познавателната активност на човека включва вече за пръв път  и нов психичен феномен – това е паметта.

Фактът, че представите са психични образи за наблюдавани, възприемани и опознавани предмети и явления вече показва, че придобитите впечатления трябва по някакъв начин да се запазят и да се превърнат в индивидуален опитна субекта. Това обстоятелство извежда на преден план в психологическата структура на представната ориентация и паметта.

Представната ориентация е еднакво достъпна за човека и висшите животни, но докато придобитите впечатления за предметите и явленията в живия свят се натрупват и запазват направо в техния сетивен опит то представната ориентация носи елементите на социалната детерминация.за разлика от висшите животни представната ориентация на човека освен биологическата дейност обхваща и цялото многообразие на обществените дейности. Самото закрепване и запазване на придобитите впечатления на паметта у човека става посредством думат у човека, това става още на сензорното равнище. Представите на човек за каквито и да са предмети, явления и процеси се закрепят в думите на езика и чрез тях се натрупват в паметта.

Основният психологически механизъм  на представната ориентация са закрепени вече в думите значения на конкретните предмети и явления. И за това благодарение на това закрепване на думите представната ориентация се осъществява много бързо и много ефективно. Представната ориентация придобива времеви измерения – с години наред човек съхранява в паметта. Тази особеност – на закрепване на значението на смисъла на предметите в думите – внася съществена активност в познавателната активност на човек. Той е вече свободен, независим от самите процеси и явления. Представната ориентация  активизирането на представите на предметите и явленията  и тяхното значение за човек, става посредством активизирането на представите на човека за техните думи.

Това прави учебната дейност много по ефективна и особено икономична във времето. Колкото е по – пълна, по – задълбочена и по – стабилна, сензорната ориентация  и това непосредствено обвързване на думите с възприетите предмети толкова по устойчива и по – ефективна се оказва представната ориентация. Така разбирана представната ориентация има няколко особеност:

-                      представната ориентация е елемент на психологичното отражение на вътрешната и на външната среда. Но представната ориентация на човек се характеризира с относително самостоятелно функциониране на значенията на конкретните предмети и явления и това е благодарение обвързването на предствния образ с адекватните думи на езика.

-                      представната ориентация е винаги конкретно познание за конкретни  предмети и явления.

Благодарение на обвързването с думите в конкретния образ се отделят вече елементи обобщеното. Представата не може да обхване всички страни на предмети И явления, но тази част от тях е достатъчна за да се осигури адекватното познание на субекта. И това е възможно  само на адекватните думи .

С тази си особеност на елементи на обобщеност  представната ориентация заема особено място на преход от сетивното познание към висшите равнища на познавателната активност на човека.

Представната ориентация има и някои слаби страни, което на учебната дейност е особено да се има в предвид. Психичните образи  като придобити и запазени в паметта впечатления на субекта имащ тенденция да избледняват във времето, което затруднява актуализирането им и намалява познавателната активност на субекта. С връзката между думата и представата за конкретния предмет показва тенденция към отслабване, като избледняване като води  и до затруднения в осъществяване на представната ориентация. Този факт се отнася за всяка дейност и е известен като феномен на отслабване на паметта и се означава точно  с термина – забравяне . тази особеност и тенденция на психологическите образи към избледняване е нормална на психологичната дейност но тя трябва да се отчита когато училищната дейност се осъществява на представително равнище.

Познавателната активност за човек обаче се осъществява на абстрактно и обобщено равнище на познанието, което е вече е друг тип психична ориентация.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG