Home Педагогика Възможно ли е обучение без оценки

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Възможно ли е обучение без оценки ПДФ Печат Е-мейл

Училището е онази институция, в която детето натрупвайки малко по- малко знания се усъвършенства и оформя като личност. Още в началото на своето обучение децата полагат усилия да научат онова, което се изисква от тях и което е заложено в основата на учебния процес.

От най- ранна училищна възраст у детето трябва да се зароди желание за учение, което с течение на времето и според възможностите на ученика да бъде възнаградено. В лицето на своите родители, на тези, които го заобикалят, на учителите, той трябва да намери хората на които да се довери и да даде всичко от себе си, за да оправдае тяхното доверие. Аз мисля, че оценката, която детето ще получи по съответния предмет ще му помогне да преодолее известни свои притеснение, които до този момент са му пречили да даде максималното от себе си, за да бъде напълно удовлетворено усилието, което е положил. Според мен оценката, която детето получава в училище е наградата за положения му труд.

Ето защо аз мисля, че не е възможно обучение без оценки. Оценката е стимул за успех. Липсата на такъв стимул би породила нежелание от страна на учениците да се развиват и ориентират в онази област, към която имат интерес и да могат да се реализират в нея. Липсата на оценъчната система би породила не само нежелание за обучение, но и недоверие към родителите и най- близките им хора. Обучението за децата е трудът, отговорността на които те трябва да свикват да робуват още от ранна ученическа възраст, защото след време те ще оформят своята самоличност на базата на трудът, които са положили през отделните години.  Отделните учебни дисциплини им дават възможност да насочат интереса си към онзи учебен предмет, които в най- голяма степен отговаря на техните интереси.

В много случаи оценката получена по даден предмет е началото за оформянето на детския интерес в дадена област. За това липсата но оценка не би могла в случая да стимулира желанието на детето да избере точно такава реализация, каквато би му харесала. Получаването на дадена оценка може и да унищожи амбициите на ученика, особено когато е незаслужена. Независимо от това според мен не бива да има обучение без оценки, защото тогава може би няма да има и посещаемост на учениците по много учебни предмети, които са заложени в учебния процес, а това не означава, че е излишна информацията, която те получават по време на различните учебни часове.

Аз мисля, че съществуването на изоставащи ученици, на деца, които повтарят две или три години в един и същи клас, се дължи най- вече на липсата на интерес от тяхна страна, нежелание за учене, бягство от учебни занятия, както и на липсата на пълна заинтересованост от тяхна страна.

Липсата на оценъчна система в учебния процес не означава и гаранция за появата на интерес на тези ученици, защото има причини, при които изоставането и неуспеваемостта независят само от обучаемия. Например лоша възпитателна атмосфера в семейството, негативно отношение на родителите към училището и отделни учители, продължително боледуване, различни недостатъци в процеса на обучение.

Образователната ни система е съобразена с нормалното развитие на ученика и затова не би било възможно обучение без оценки. Независимо от това има ученици, за които учебния материал е трудно достъпен и затова има и такива, които изостават. Изоставането може да бъде общо, дълбоко и сериозно по доминиращите учебни дисциплини за относително дълго време. Причините са комплексни, трудно разрешими и са нужни огромни усилия от страна на детето, учителите и родителите за преодоляването им.

Изоставането може да бъде частично, сравнително устойчиво по няколко учебни предмета, но тази неуспеваемост е преодолима чрез помоща на сериозна учебна дейност, консултации, самостоятелна работа, допълнителни занимания в извън учебно време.

Може да има и епизодично изоставане по даден учебен предмет, ала не може да се говори за сериозна неуспеваемост, която ще се отрази върху детето. Нужни са навременни действия от страна на учителя и родителите, за да се усвои пропуснатото и се овладее необходимия минимум от знания по дисциплината, което ще доведе до положителна срочна или годишна оценка.

За това независимо от трудностите, които стоят пред съвременния ученик с навременна помощ от страна на родители и учители детето може да се справи и да получи тази оценка по затрудняващия го учебен предмет, която да провокира по- нататъшния му интерес по изучаващото го по съответната дисциплина или дисциплини. Но според мен трудностите, които стоят пред учениците не означава, че са непреодолими и затова мисля, че не е възможно обучение без оценки.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG