Home География Австралийски съюз

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Австралийски съюз ПДФ Печат Е-мейл

1. Географско положение и граници.

Най - голямата по площ, население и икономически потенциал страна в Австралийско - Тихоокеанския регион е Австралийският съюз. Австралия е държава континент. Към нея се отнасят остров Тасмания и множество малки острови. Разположена е изцяло в Южното полукълбо. Територията и е 7, 7 млн. кв. км.

2. Природни условия и ресурси.

Австралийският съюз е на първо място в света по добив на боксит 35, 3 % и диаманти 33 %, на второ място по добив на олово 19, 8 %, уран 14, 5 %, на трето място - желязна руда 13, 8 %, никел 13, 6 %, цинк 13, 3 %, на четвърто място - кафяви въглища 7, 8 %, на пето място по добив на черни въглища 5, 9 % и медна руда 4, 9 %. Те са предпоставка за стопанското развитие на страната, за специализацията и в международното разделениена труда.

3. Държавно устройство.

Австралийският съюз е федерална република, съставена от шест щата, най - големи от които са Нови Южен Уелс, Виктория и Куинсланд, и две територии. Член е на Общността на нациите. Столицата и е Канбера, официален

език - английският.

4. Население и селищна мрежа.

Населението на страната е19, 2 млн. души, а среднатагъстота на населението е 2, 5д. / кв. км. Коренното население на Австралийския съюз - аборигените,  наброява около 50 хил. души. Те живеят в пустините и около големите градове. Населението на страната е формирано в резултат на механичния прираст от миграциите, които продължават и днес, и на естествения прираст. В миналото най - голям е бил броят на преселниците от Великобритания, Ирландия, а днес от Азия. Около 96 %от населението на Австралийския съюз са англоавстралийци. Поради природните условия то е разпределено неравномерно. Средната гъстота е най - голяма по Югоизточното крайбрежие, където живеят 80 % от населението. Раждаемостта през 1998г. е 13, 7 %0 , смъртността - 7 %0. Австралийския съюз е високоурбанизирана територия - над 80 % от населението са съсредоточени в градовете, най - големите от които са Сидни, Мелбърн, Бризбейн, Аделейд, Пърт и др. В Австралийския съюз има пустинни територии, където няма постоянно население. Типични са фермерските селища.

5. Стопанство.

По - късно разработване на ресурсите, отсъствието на феодални отношения, притокът на капитали и имигранти са факторите, оказали влияние върху формирането но стопанската структура. Австралийскиятсъюз принадлежи към икономически развитите държави, независимо че е един от най - големите износители на суровини в света. Структурата на стопанството е промишлено - аграрна. В него са вложени големи американски, японски и английски капитали.

Първичен сектор

Аграрното стопанство има животновъдно - растениевъдна структура. Водещ подрасъл е овцевъдството. Австралийският съюз е на първо място по отглеждане на овце(  11, 2 % от общия броя от световното производсво  ) и производство на вълна - 28, 2 %. Предпоставка за това са обширните пасища, производственият опит на населението, добре развитата вълненотекстилна промишленост. Основната земеделска култура за страната е пшеницата. Тя се отглежда в югоизточните части. Зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството са развити по крайбрежието и около големите градове. Австралийският съюз изнася на световния пазар ориз, пшеница, памук, непрана вълна.

Вторичен сектор

Обработващата промишленост е добре развита. Добивът на въглища, железни руди, боксит, олово, цинк осигурява суровини за енергетиката, черната и цветната металургия. Интензивно се развиват машиностроенето ( електротехническо, електронно, транспортно, аграрно ) и химическата промишленост. Традиционен отрасъл за Австралийския съюз, разчитащ на местните суровини, и текстилната промишленост.

Третичен сектор

Транспорт и икономически връзки. Най - големите пристанища са Сидни, Мелбърн, Пърт. Географското положение на страната е причина за приоритетното развитие и на въздушния транспорт. Най - големите летища са Пърт, Сидни и Даруин. За осъществяването на вътрешните връзки от голямо значение са жп и автомобилният транспорт. Основни външнотърговски партньори на Австралийския съюз са Япония, САЩ и Великобритания. Разширяват се връзките му със страните от Югоизточна Азия. Австралийският съюз изнася главно суровини и полуфабрикати, а внася промишлени изделия.

6. Регионална структура.

На територията на Австралийския съюз са формирани два големи икономически района. Първият е в Югоизточна Австралия, където е концентрирана основната част от населението, производсвените мощности на промишлеността, инфраструктурата на обслужващата свера. Районът е с високоразвита обработваща промишленост, интензивно аграрно стопонство, гъста транспортна мрежа. Той е разположен на територията на щатите Нови Южен Уелс и Виктория. Внего живеят 2/ 3 от населението на страната . Най - големите градове са Сидни и Мелбърн. Тук е столицата на Австралийския съюз Камбера ( 280 хил. ж. ). Тя е нов модернен град с административни и културни функции.

Северна, Западна и Централна Австралия формират втория икономически район. Той е богат на минерални и енергийни ресурси. Водещ стопански отрасъл в него е добивната промишленост. По - големи центрове в района са Даруин, Пърт и др.

 

WWW.POCHIVKA.ORG