Home Педагогика Какво ми е нужно да бъда добър учител по граждански предмети

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Какво ми е нужно да бъда добър учител по граждански предмети ПДФ Печат Е-мейл

Точно определение за добър учител няма да намерим нито в речниците, нито в енциклопедиите. Въпреки това добрият учител лесно се разпознава по редица негови качества като личност, професионалист и гражданин. Може би е прав Аристотел, когато твърди, че хората притежават чувство, с което веднага различават добро и зло, справедливо и несправедливо – и това ги отличава от животните. Много други хора обаче, и то с различни професии, са прекрасни личности, добри професионалисти и граждани. Тогава какво прави добрия учител по-специален?  Какво ни поразява така силно в него, че често го помним през целия си живот и разказваме за него на деца и внуци, давайки го за пример? Можем да се изразим образно: портрета на добрия учител явно е далеч по-богат от правилата на класическото “рисуване” и ние, често интуитивно, откриваме красотата на картината отвъд тези правила или извън поставената рамка. Във всеки случай, когато през 1993 г. група американски учени установяват след дълго изследване, че ефикасността на образованието зависи на първо място от фактора учител, от влиянието на преподавателя върху всеки един ученик, това само потвърждава - наред с емпиричните данни от социологическите анкети - нещо, което винаги сме знаели.

Образованието е съвкупност от процесите на обучение и възпитание. Чрез него се изгражда младия човек, стимулира се неговото развитие и утвърждаване  в социалната среда. Благодарение на училището човек формира своите цели, стремежи и пк благодарение на него ги постига.

За съжаление днес в училищата се обръща все по-малко внимание на възпитанието, а учителят има все по-малко авторитет пред учениците. Необходимо е да се върне престижа и достойнството на българското училище и на българския учител. Всяко знание изисква и създава определени морални качества. Това е особено вярно за хуманитарните науки и учителите по история, литература, етика и право, свят и личност, философия знаят как всъщност преподават не толкова натрупано през вековете знание, колкото едни живи ценности, които могат по свой начин да ръководят учениците. Добрият учител е истински “педагог” в гръцкия смисъл на думата – онзи, който хваща детето за ръка и го води, онзи, който се стреми да го възпита най-вече в “интелектуалните добродетели”, защото, пак според гърците, добрият човек трябва да бъде интелигентен, да оценява знанието, развивано не само за себе си, а в името на доброто и красивото. Добрият учител е още високо благороден и с развит усет за достойнство, своето собствено и това на учениците. При всеки случай той отчита и възрастовите особености, така че със сигурност е много добър психолог.

Всяка дисциплина, която се изучава в училище има свой специфичен характер и свое значение. Как един предмет ще окаже влияние и какво ще бъде то за учениците - зависи от учителя и от неговия начин на преподаване. В днешно време предметите свързани с гражданското образование на младите хора е  с огромно значение при формирането им като личности.

Философският цикъл дисциплини, изучавани в училище включва етика и право, психология и логика, свят и личност, философия. За да могат тези предмети да се усвоят от учениците е необходимо учителят да избере правилен подход. Трябва да се съобрази с възрастта на учениците, с техните интереси и въпроси, свързани с дисциплината.

Учителят трябва да влиза в час абсолютно подготвен, да знае как ще предаде урока на учениците, какво ще включи в него и най-вече трябва да очаква въпроси от тяхна страна.  Трябва да е подготвен в голяма степен за импровизация. Не бива да робува на стереотипи, да чете урока си, да игнорира учениците и да се стреми бързо да предаде материала без да се интересува дали е разбран и дали има въпроси. В противен случай учителят може да изгуби авторитета си, а също и да си спечели омразата на учениците.

Друго важно нещо, което е необходимо учителят да избягва е да не изпада в субективизъм. Не бива да се подвежда от първото впечатление или да му повлияе даден субективен фактор при взаимоотношенията с учениците и при поставянето на оценки. Учителят трябва да бъде обективен. Отговорността пред обществото предполага напълно естествено добрият учител да е добър гражданин. Той има роля, която също често се пропуска – да възпитава бъдещи граждани и да ги представлява в случаите, когато по различни причини те не познават или не могат да спазват свои права и задължения. Добрият учител е нещо като застъпник и адвокат на децата. За тази цел обаче той трябва добре да познава основните документи, регламентиращи правата на всички хора.

Гражданските предмети са със специфичен  характер на съдържанието си, затова е необходимо учителят  да е много квалифициран, да е достатъчно добре запознат с материята и да намери правилния подход, с който да я поднесе на учениците. Много е важно всеки урок да бъде представен по възможно най-интересния начин. Трябва всеки ученик, да бъде провокиран да мисли, не бива да се допуска учениците да изгубят интерес. Учителят трябва да умее да поддържа и провокира вниманието на децата. За да се осъществи това, преподавателят трябва да ги запознава с интересни факти, с някакви новости или интересни събития, които да ги накарат да подходят с повече желание към урока.

Например уроците по свят и личност могат и трябва постоянно да бъдат допълвани и променяни. Учениците трябва да се запознават с актуалните, за времето, в което живеем събития, да се запознаят с политическата обстановка в страната, с промените, които настъпват. Учителят трябва да запознава класа с наболели и съвременни теми като интеграция, европейски съюз, здравеопазване, новости в образователната система и други. Трябва да се дава свообода на учениците да мислят, да изказват свободно мнение по тези актуални проблеми. Трябва да се даде шанс на децата да изкажат мненито си по време на часа, да го коментират със съучениците си и учителя. Това помага на подрастващите да изградят своя гражданска позиция. За да бъде един учител  добър в тези дисциплини и работата му да е ефективна, той трябва да наблегне и на практическата страна – упражнения, решаване на казуси, писмен отговор на въпроси от различно естество. Така ще се провокира мисленето на учениците и ще се провери в каква степен им е ясен материала, който изучават.

От особено значение също са и домашните, трябва да се дават задачи за самостоятелна работа като еета, реферати, писмен отговор на въпросите след урока. Важно е всички да работят и след това да се обсъждат работите им поотделно. Така ще се избегне опасността от неуспеха при преподаването и невъзможност за изява на ученици, поради страх и срам.

Успешните есета и реферати трябва да бъдат поощрявани от учителя с цел децата да се мотивират и да работят с желание. На тези ученици, които не се справят добре учителят трябва да обърне внимание и да им помогне, а не да ги пренебрегва.

Добрият учител по граждански предмети трябва да се стреми да се усъвършенства във всеки един свободен момент, трябва да чете, да се информира, трябва да е начсно с времето, в което живее, с актуалните за страната и света проблеми, с промените, които възникват всеки ден. Въз основа на своя авторитет, гласуваното доверие и признание учителят може по-активно да отстоява както своите права, така и правата на другите членове на училищната общност, в частност правата на децата като техен представител. Моралният авторитет на учителя е предпоставка за инициативност и утвърждаването на образованието като приоритет на развитото общество.

Добрият учител обаче не е нито ангел, нито проповедник, натоварен с непосилно бреме от обществото. Той е отговорен най-вече пред собствената си съвест.

Ето защо добрият учител е добър гражданин. Докато в българската образователна система не бъде въведен отделен предмет Гражданско образование, право и морален дълг на всеки добър учител е да преподава всичко онова, което се вмества в тези две думи. С това той изразява своя личен ангажимент към цялото демократично човечество, своята грижа за основните  ценности и качество на образованието.

 

WWW.POCHIVKA.ORG