Home Педагогика Методи на обучението по Бит и техника

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Методи на обучението по Бит и техника ПДФ Печат Е-мейл

Методи на обучението по Бит и техника

Методите са път, начин за опознаване и реализиране на целите на ОДБТ. Някои автори смятат, че по скоро трябва да се говори за похвати за разкриване на съдържателната му страна. Рационалният подбор и сполучливото съчетание на МО в голяма степен определя и ефективността на учебно-възпитателния процес по ДБТ. Проблемът за оптималния подбор на методи при конкртните условия на обучение е изключително важен въпрос за теорията и практиката. Различните автори предлагат свои варианти за класификация. Всеобща е тази, която ги разделя на словесни, нагледни и  практически методи.

Словесни – разказ, беседа и учебна лекция (за по-горни възрастови грпи).

Нагледни – наблюдение и демонстрация

Практически – упражнение: писмени, лабораторни и чисто практически упражнения.

СЛОВЕСНИ

Разказът намира приложение в ОДБТ, когато е необходимо учениците да се запознаят с нещо, с някаква материя, но-най вече когато трябва да се запознаят с характера на предстоящата дейност. В повечето случаи той е в комбинация с обяснението и демонстрацията на различни модели, схеми, рисунки,, инструменти, операции.

Беседа – с помощта на целенасочени въпроси, учителят се стреми да актуализира знанията на учениците, да ги насочи към предстоящата трудова дейност. Използва се често, защото за кратко време учителят може да активизира знанията на голяма част от децата, а заедно с това да получи сведения за  равнището на получените знания.

НАГЛЕДНИ

Наблюдение – форма на сетивно познание, основаващо се на целенасочено възприемане на обекти и явления с учебно-възпитателна цел. В учебно-възпитателния процес по ДБТ, наблюдението е свързано с предварителната подготовка на учениците по ДБТ. Наблюдението на природни обекти или от социалната действителност (институции) като се обръща внимание към формата, структурата и начина на функциониране на институцията, с оглед на предстоящата дейност. Често е насочено към определени технически обекти, машини, механизми, различна техника на работа, към техниката на изпълнение на технологичните процеси. Наблюдението съобразно конкретните цели и задачи може да бъде организирано и извършено под прякото ръководство и с присъствието на учителя, но с участието на учениците или група ученици, като самостоятелна работа. Формите на наблюдението са индивидуално, групово или фронтално. За провждането на ефективно и резултатно наблюдение е необходимо предварително да бъдат изведени целите и задачите на предстоящата дейност.

Демонстрация – често в процеса на ОДБТ се извършва демонстрация  на определени обекти, но и на техниките за изпълнение на операцията, наричащи се „технически похвати”. Специфична особеност в ОДБТ е, че демонстрацията се използва не само за онагледяване, но много често прдмета на демонстрацията е обект на конкретната практическа или познавателна задача. В трудовото обучение практическата дейност има приоритетна роля и се извършва с участието на учениците. Формата на знанията и уменията не може без активните действия на учениците, следователно упражнението е един от основните методи на обучение по ДБТ.

В учебно-възпитателния процес се прилагат различни видове дейности – тренировъчни, за организация на работното място, за усвояване на трудови и технически умения и навици, за затвърждаване и усъвършенстване на трудови умения и навици.

От психологически аспект, за да се извърши конкретното практическо действие, е необходимо в съзнанието на учениците да се изгради точен оперативен образ. колкото по конкретен е, следователно по бързо и точно ще се усвоят изучените движения и операции.

В зависимост от степентта на самостоятелност на учениците, упражненията се класифицират в четири групи:

- упражнение по образец (репродуктивни) – преобладава съдържателната дейност на учениците, като е важно да се осъзнаят извършените операции;

- репродуктивно-вариращи – за затвърдяване и усъвършенстване на знанията, уменията и навиците. Постепенно се завишават изискванията за трудност в практическата дейност.

- творчески или продуктивни – голяма степен на творчество или пълна свобода; възможност за проява на личността;

- лабораторни – дейността на учениците се разкрива на някои физико-химични, технологични, конструктивни свойства на материалите. В обучението по ДБТ имат изследователски характер.

 

WWW.POCHIVKA.ORG