Home Информационни технологии Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица,

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, ПДФ Печат Е-мейл

Това е втори ред от таблицата.

Това е трети ред от таблицата.

Този пример сигурно не ви е направил впечатление да е оформен като таблица при визуализацията му в браузъра. Web-страницата в браузъра изглежда по-скоро като 3 параграфа, записани на отделни редове. Само текстът подсказва, че това са редове в таблица.

Това е така, защото рамката на таблицата е невидима. За да визуализираме рамката на таблицата, трябва да използваме атрибута BORDER на етикета . Стойността на атрибута се задава в пиксели. По подразбиране BORDER=0, което означава, че няма видима рамка.

Wеb страница с таблица

Toвa е първи ред от таблицата.

Това е втори ред от таблицата.

Това е трети ред от таблицата.

Таблицата вече има рамка и очертани редове. В HTML - документите рамката на таблицата се изобразява със сянка, което я прави да изглежда тримерна.

А сега експериментирайте с различни стойности на атрибута BORDER=1,3,7,15,25. Изберете тази стойност, с която таблицата изглежда най-добре за вас!

Добре би било да подравним таблицата спрямо прозореца и да я центрираме. По подразбиране таблицата се подравнява към левия край на прозореца. Атрибутът за подравняване е ALIGN и стойностите му са: left, center и right. Предполагам си спомняте, че този атрибут със същите стойности вече сте го срещалн в етикета за нов параграф

(урок 2).

. Таблицата се подравнява към левия край на страницата. Това е стойността по подразбиране.

. Таблицата се центрира хоризонтално.

<ТAВLE ALIGN=right. Таблицата се подравнява към десния край на прозореца.

Да направим таблицата центрирана.

Wеb страница с таблица

Toвa е първи ред от таблицата.

Това е втори ред от таблицата.

Това е трети ред от таблицата.

А сега да я направим подравнена вдясно.

Wеb страница с таблица

Toвa е първи ред от таблицата.

Това е втори ред от таблицата.

Това е трети ред от таблицата.

Можем да променяме размера на таблицата в ширина. Това става с атрибута WIDTH на етикета . Стойностите на атринбута WIDTH могат да се задават както относитено - в проценти спрямо ширината на страницата, така и абсолютно - в пиксели.

В долния HTМL документ таблицата е широка колкото ширината на целия прозорец (100%).

Wеb страница с таблица

Toвa е първи ред от таблицата.

Това е втори ред от таблицата.

Това е трети ред от таблицата.

Сега да зададем размер на таблицата равен на половината от ширината на прозореца (50%). Освен това да центрираме таблицата.

Wеb страница с таблица

Toвa е първи ред от таблицата.

Това е втори ред от таблицата.

Това е трети ред от таблицата.

Да сравним ширина 50% с ширина 50 пиксела. За тази цел, нека в един и същ HTML документ направим две таблици. Първата да бъде с ширина 50%, а втората - с ширина 50 пиксела. Това можете да направите много лесно като копирате частта от горния пример, която дефинира таблица (от отварящия етикет до затварящия - и промените 50% на 50 в атрибута WIDTH.

Wеb страница с таблица

Toвa е първи ред от таблицата.

Това е втори ред от таблицата.

Това е трети ред от таблицата.

Toвa е първи ред от таблицата.

Това е втори ред от таблицата.

Това е трети ред от таблицата.

Използването на коментари в горния пример е с цел да се отдели първата от втората таблица.

От начина на визуализация на втората таблицa във web-страницата се вижда, че ако ширината на колона в таблиaта е недостатъчна, за да се изпише текста на един ред, то той се разполага на толкова редове, колкото е необходимо. Ако ширината на колоната е по-малка, отколкото най-дългата дума в текста, браузърът автоматично я разширява до тази подходяща ширина, при която не се налага пренос на думата. Задайте ширина 1 пиксел на колона в таблицaта и вижте какъв ще е резултатът от визуализацията й в браузъра. А сега експериментирайте с различни размери в пиксели - 100,200,300 и в проценти – 100%, 25%, 75%.

Освен широчината, можете да променяте и височината на таблицaта чрез атрибута НЕIGНТ на етикета . Стойността на този атрибут, също както на атрибута за ширина, се задават в проценти (спрямо височината на прозореца) или в пиксели.

Wеb страница с таблица

Toвa е първи ред от таблицата.

Това е втори ред от таблицата.

Това е трети ред от таблицата.

Експериментирайте с различни стойности на атрибутите за ширина и височина.

 

Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица,

на широчина и височина на таблица и отделниrе й клетки. Подравняване на таблица.

Езикът НТМL - дава възможност за дефиниране на таблици. Дефиниране на таблица става с двойката етикети и . Редове в таблицата се задават с етикетите и (ТаЫе row - ред в таблица). За да зададете текст във всяка отделна клетка (cell) на таблицата трябва да използвате двойката етикети и

Да дефинираме таблица с три реда и една колона.

Web страница с таблица

Toвa е първи ред от таблицата.

 

WWW.POCHIVKA.ORG