***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Преследване на цел ПДФ Печат Е-мейл

Преследване на цел

Често се случва да е известен резултата, к тр да се получи по дад

формула, но да не се знаят входните Д при к формулата получава този

резултат. При решаването на такива задачи се изпол GoalSeek. При D на

цел Еxcel променя ст-тите в клетката докато формулата, к зависи от тази

клетка даде резултат. Dто на цел спестява извършването на трудоемки

ан-зи ч/з проби и грешки.

Tools/GoalSeek – отваря се ДП – полетата са : SetCell (адреса на

клетката – целева е формулата), ToValue  ст-та към к се стреми резултата

от формулата, ByChangingCell – клетка от к зависи резултата,

Когато Dто на целта завърши Excel казва резултата на 2 места в раб обл

и GoalSeekStatus. В него е показано намереното реш-е за клетката с

формулата и двете ст-ти. TargetValue – целева ст-т. CurentValue – текуща

ст-т. За да се запази реш-ето в раб обл се избира OK, а с Cancel се

възстановява първонач ст-т на формулата.

А-зиране на Д ч/з таблица

След като е въведена формулата в раб таблица can се извърши ан-з на

вариантите с помощта на таблица  с Д, за да се установи как влияе

изменението на ст-т (аргумент на формулата) в/у нейните резултати.

Таблицата за Д е автоматично запълнена зона от клетки, к съдържа

резултата от заместването на различните ст-ти в дад формула. Таблиците с

Д позволяват бързо изчисляване на мн-во варианти на една формула.

Excel създава 2 типа таблици с Д: 1. таблица с Д с един вход, при к

се въвеждат различни ст-ти на една променлива и се наблюдава техния

ефект в/у една или повече формули, 2. таблица за Д с два входа, при к се

въвеждат различни ст-ти на две променливи и се наблюдава ефекта им в

една формула.

Създаване на таблица за Д с 1 вход: 

- въвеждат се изходните Д за L %, периода и р-ра на заема и се изчислява

месечната вноска на базата на изходните Д

- въвеждат се примерните Lи % за к търсим месечните вноски

Формулата за изчисляване на месечна вноска се въвежда в клетката

намираща се на един ред над и една колона в дясно от предполагаемите Lи

%

- избира се правоъгълната обл, включително формулата и L %

- изпълнява се Data/Table

В полето  Column InputCell (входната клетка) се въвежда клетка L % с

първоначалния L % и се натиска OK. След това се построява таблицата с Д

така че въведените в колона L % се заместват в клетка Bg (входната

клетка) и получените месечни вноски се попълват под клетката с формулата

(месечни вноски).

Към таблицата с Д с 1 вход can се добавят нови входни ст-ти (L %) или

нови формули.

За да се проследи как се отразяват на първата формула промяната на 2

променливи се изпол таблицата за Д с 2 входа. Входните променливи са

две, но формулата е само 1. В този случай формулата за изчисляване на

месечна вноска се разполага в горната лява клетка над обл-та с Д. Под

формулата се въвежда единия набор с входни ст-ти с L %, а в дясно на

формулата се въвежда втория набор от входни ст-ти с периодите. Избира се

цялата обл и се изпълнява Data/Table. В полето RowInputCell се задава

входна клетка ред, т.е периоди, а в  ColumnInputCell се въвежда входна

клетка колона. След това се попълва таблицата с погасителни месечни

вноски и срокове за погасяване. Така получените ст-ти за работа с Д

представят масив, те не can се редактират поотделно.

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG