Home Информационни технологии Управление на хардуерни устройства и драйвери

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Управление на хардуерни устройства и драйвери ПДФ Печат Е-мейл

Управление на хардуерни устройства и драйвери

Операционната система Windows Server 2003 разполага с четири инструмента за управление на хардуерните устройства и драйверите. Това са:

 • Device Manager
 • Add Hardware Wizard
 • Hardware Update Wizard
 • Hardware Troubleshooter

Те се използват при инсталиране, деинсталиране и справяне с проблеми с хардуерни устройства и драйвери и тук ще бъдат разгледани някои от тях. За да тази цел, трябва да бъдат представени подписаните и неподписаните драйвери и системните настройки, с които могат да се ограничи инсталирането на неподписани драйвери.

Работа с подписани и неподписани драйвери за устройства

Microsoft препоръчва, да се използват подписани драйвери за инсталираните устройства, когато е възможно. Подписаните драйвери разполагат с цифров подпис, който гарантира, че щателно са били тествани от Windows Hardware Quality Labs. Цифровите подписи гарантират също, че драйверът не е бил модифициран от недоброжелатели.

Все пак има ситуации, когато може да се наложи да се използва неподписан драйвер. Например, може да се окаже, че за някое от устройствата, инсталирани в сървъра, няма подписан драйвер. В този случай, първо би трябвало да се провери на сайта на производителя на устройството за подписан драйвер. Такъв може да е наличен също на диск, който е получен заедно с устройството или на инсталационния диск на Windows Server 2003. Ако обаче, подписан драйвер не може да бъде открит, се налага да се ползва неподписан. Възможни са следните решения:

 • Да се инсталира неподписан драйвер – такъв, който е работил с Windows 2000 би могъл да свърши работа, например. Обаче, след това системата може да стане нестабилна. Тя може да блокира, да се загубят данни и дори да не може да се рестартира.
 • Да се спре да се използва това устройство или да се използва друго, което разполага с необходимите драйвери. Тук, цената на това решение може да е определяща, но това не трябва да е единственият фактор, който се взима предвид. Една нестабилна система също може да доведе до големи разходи.

По подразбиране, Windows Server 2003 предупреждава, ако се прави опит за инсталиране на неподписан драйвер. Това предупреждение може да бъде изключено, както и може да се забрани напълно инсталирането на неподписани драйвери. Един от начините да се зададат настройките за драйверите, е чрез помощната програма System, която се намира в Control Panel.

 1. Стартира се помощната програма System. Отваря се страница Hardware и след това се натиска Driver Signing.
 2. 2. Избира се какво да направи Windows, ако някой се опита да инсталира неподписан драйвер. Възможностите са:
 • Ignore. Инсталира се софтуера, какъвто и да е, без да се иска одобрението на потребителя.
 • Warn. Извежда се запитване какво действие да се предприеме.
 • Block. Не се инсталират неподписани драйвери.
 1. Ако тези настройки са предназначени само за текущия потребител, трябва да се изключи Make This Action The System Default. В противен случай трябва да се остави включено, за да влязат в сила за всички.
 2. Натиска се ОК два пъти.

Преглеждане и управление на хардуерни устройства

Детайлизиран списък на всички хардуерни устройства може да се види по следния начин:

 1. Избира се Start, Programs или All programs, след това Administrative Tools и накрая Computer Management.
 2. В конзолата Computer Management се натиска знака плюс (+) до възела System Tools.
 3. Избира се Device Manager. Тук се появява пълният списък с устройства инсталирани в системата. По подразбиране, този списък е организиран по тип на устройствата.
 4. За да се разгледат устройствата от определен тип, се натиска плюсът (+) до наименованието на типа.
 5. 5. Ако се натисне десен бутон върху дадено устройство, то може да се управлява от контекстното меню. Какви възможности има за това, зависи от конкретния тип устройство, но сред тях винаги са следните:
 • Disable. Изключва устройството, но не го деинсталира.
 • Enable. Включва устройството, ако е изключено.
 • Properties. Показва прозорецът Properties, в който има различни настройки и свойства
 • Uninstall. Деинсталира устройството и неговите драйвери.
 • Update Driver. Обновява драйвера.

В списъка с устройства се появяват и предупреждения, когато има проблеми с някое устройство. Червен “Х” означава, че устройството е неправилно инсталирано или е изключено от потребител или администратор поради някаква причина.

От менюто View на конзолата Computer Management може да се променя, кои устройства да се показват и как точно. Настройките за това са:

 • Devices By Type - Устройствата са подредени по тип, като например Disk Drive (дисково устройство) или Printer (принтер). Това е видът на списъка от устройства по подразбиране.
 • Devices By Connection - Устройствата са подредени, така както са свързани в компютъра.
 • Resources By Type - Така се показва състоянието на разпределените в системата ресурси, подредени по техния тип.
 • Resources By Connection - Показват се ресурсите, които са разпределени между устройствата, като те са подредени според това как са свързани устройствата.
 • Show Hidden Devices - Показват се и не-Plug and Play устройства, както и такива, които са били премахнати физически от компютъра, но техните драйвери не са деинсталирани.

Конфигуриране на драйвери

Драйверите са нужни за нормалната работа на устройствата. В средата на Windows Server 2003 са осигурени добри инструменти за тяхното управление. С тях лесно може да се поддържат и обновяват драйверите. Тези инструменти дават възможност да се прегледа информацията за даден драйвер, да се инсталира или да се обнови, както и да се върне инсталиран преди това, или да се деисталира напълно.

Преглеждане на информацията за драйвер

Всеки драйвер, който се използва в системата има и асоцииран файл. Следните стъпки показват как може да се разбере местоположението на файла:

 1. Стартира се Computer Management. В конзолата Computer Management се натиска плюсът (+) до възелът System Tools. Това показва инструментите в него.
 2. Избира се Device Manager. Така се появява пълния списък на устройствата, инсталирани в системата.
 3. Натиска се десен бутон върху желаното устройство и от контекстното меню се избира Properties. Така се появява прозорецът Properties, където трябва да се отвори страница Driver.
 4. За да се отвори прозорецът Driver File Details, се натиска бутонът Driver Details. Тук може да се види следната информация:
 • Driver Files. Представлява списък с местоположенията на файловете на драйвера.
 • Provider. Това е създателя на драйвера.
 • File Version. Това е версията на избрания файл.

Инсталиране и обновяване на драйвери

За да работят устройствата безпроблемно е добре драйверите да се осъвременяват. Драйверите могат да се инсталират и обновяват ето така:

 1. Стартира се Computer Management. В конзолата Computer Management се натиска плюсът до System Tools, така че да се отвори списъка с инструментите.
 2. Избира се Device Manager в конзолата. Така се появява пълния списък с устройства.
 3. Натиска се десен бутон върху съответното устройство и се избира Update Driver от контекстното меню. По този начин се стартира помощникът Hardware Update Wizard.
 4. 4. Както е показано на Фигура 16.10, може да се зададе дали драйверите да се инсталират автоматично (Install The Software Automatically) или ръчно (Install From A List Or Specific Location), при което се избира драйвер от списък или конкретно местоположение.

Ако се избере автоматично да се инсталира драйверът, Windows търси по-нова версия и я инсталира, ако я намери. Ако такава не е намерена, Windows запазва текущия драйвер. И в двата случая, ако се натисне Finish се приключва процеса и се пропускат всички следващи стъпки.

 1. 6. Ако се избере ръчна инсталация на драйвера, възможностите са следните:
 • Search For The Best Driver In These Locations. Помощникът претърсва системната базата данни с драйвери и след това всяко местоположение, което бъде зададено, като флопидиск или CD-ROM. Всички драйвери, които бъдат открити, се извеждат, за да може потребителят да избере от тях.
 • Don’t Search. I Will Choose The Driver To Install. Потребителят избира сам драйверът и на следващия екран се появява списък със препоръчителните такива, както е показано на Фигура 16-11. Ако правилният драйвер се намира в списъка, потребителя може да го избере. Ако го няма, обаче може да се изключи Show Compatible Hardware Only. Така ще се появи пълният списък на драйверите, сортиран по производители.

Обновените драйвери могат да добавят функционалност за дадено устройство, могат да подобрят производителността и да решат предишни проблеми. Въпреки това, не е добра идея да се инсталират последните драйвери на работещ сървър, без да е проверено преди това, дали те работят надеждно.

Връщане към предишен драйвер

Понякога се случва, драйвер, който е инсталиран наскоро, да води до проблем в работата на устройството или дори до блокиране на цялата система. Решението на подобен проблем е да се върне предишния инсталиран драйвер. Това се прави по следния начин:

 1. Стартира се Computer Management. Натиска се плюсът до System Tools.
 2. Избира се Device Manager, при което се появява списъкът с всички устройства.
 3. Натиска се десния бутон на мишката върху съответното устройство и след това се избира Properties от контекстното меню.
 4. В прозорецът Properties, се избира страницата Driver. След това се натиска бутонът Roll Back Driver. Появява се запитване за потвърждение, където се натиска Yes.
 5. Натиска се ОК.

Премахване на драйвери на деинсталирани устройства

Обикновено, когато дадено устройство бъде премахнато от системата, Windows Server 2003 открива това и деинсталира и ненужните вече драйвери. Понякога обаче, това не се случва и драйверът трябва да бъде премахнат ръчно. Това може да се направи като се следва тази последователност от действия:

 1. Стартира се Computer Management. Натиска се плюсът до System Tools.
 2. Избира се Device Manager, при което се появява списъкът с всички устройства.
 3. Натиска се десния бутон на мишката върху съответното устройство и след това се избира Uninstall от контекстното меню.
 4. Появява се запитване за потвърждение, където се натиска ОК.

Управление на хардуера

Включване и изключване на устройства

Когато едно устройство не работи както трябва, администраторът на системата може да пожелае да деинсталира драйверът му или да го изключи. Деинсталирането на драйвера води до това, че временно устройството изглежда като премахнато от компютъра. Но при следващия рестарт на системата, Windows Server 2003 ще се опита да инсталира драйвера отново.

Когато дадено устройство бъде изключено, Windows не го използва въобще. По този начин устройството не заема системни ресурси и операционната система не пита дали да инсталира драйвер при всяко рестартиране. За да се изключи дадено устройство, се прави следното:

 1. Стартира се Computer Management. Натиска се плюсът до System Tools.
 2. Избира се Device Manager, при което се появява списъкът с всички устройства.
 3. Натиска се десния бутон на мишката върху съответното устройство и след това от контекстното меню се избира Enable (включи) или Disable (изключи).

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG