Home Информационни технологии Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно ПДФ Печат Е-мейл

Според  начина си за вход и изход  съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно. Според типа на тригерите, които участват в конфигурацията на регистрите се делят на статични и динамични. Най-общата блокова схема на многоразреден регистър е следната:

Регистрите също се делят и според начина на запис в тях- биват  парафазни и еднофазни.

Като пример за паралелен регистър с парафазен код можем да посочим например паралелен И регистър с RS-тригери.

Броят на входовете е равен на броя на разредите по две. Ако имаме същият регистър само че с еднофазен код броят на входовете при него намалява два пъти и е равен точно на броя на разрядите.

За да се избегнат състезанията, трябва да се извърши организация на преместващите регистри, т.е. получават се противосъзтезателни структури. За тази организация се използва парафазен вход, като е съществена последователността във времето. Нека тригерите в един регистър се управляват от двойката сигнали 1 и 1’, те имат вида:

Посочената характеристика показва неустойчивостта на схемата при намаляване продължителността на импулса, защото някои тригери ще се превключат, а други не.

Или казано до тук можем да обясним, че състезанията на паметите се дължат на нееднаквото време за превключване на тригерите.

Състезанията могат да се разделят могат да се разделят на два вида - комбинационни състезания, и състезания на памети. Управлението на тригерите при комбинационните състезания може да се извърши по заден фронт, т.е. в горната характеристика импулсите се заместват с техните инверсни импулси.

При следната схема

която представлява схема за умножение 4х2 бита всички изводи са в инверсна логика. Инверсните стойности са активни, и следователно за нея важи логическото уравнение:

 За която фигура е в сила

 

 

 

X3

X2

X1

X0

2

 

 

 

 

Y1

Y0

 

 

 

Z3

Z2

Z1

Z0

2

 

Z7

Z6

Z5

Z4

 

 

 

 

K3

K2

K1

K0

2

 

 

 

 

M1

M0

 

S5

S4

S3

S2

S1

S0

При 4 битова АЛС многофункционалността се постига за сметка на вариране на кодиранията и за сметка вариране на кодировката. т.е.

S0

S1

F

L

L

A

-

B

H

L

A

+

B

L

H

A

or

B

H

H

A

and

B

S0

S1

F

L

L

A

+

B

H

L

A

-

B

L

H

A

=

B

H

H

A

and

B

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG