Home Информационни технологии Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН ПДФ Печат Е-мейл

Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН с основа r е:

където J са цифри на  ÏÁÑÍ с основа r, l - броят на разредите от ПБСН с основа r необходими за записване на R стойности. ПБСС са получили практическо приложение във връзка с представянето на цифрите от десетичната ПБСН с двоични (т.нар. двоично-десетични кодове), което позволява непосредствено изпълнение на аритметични операции над десетични числа в процесорите. Всяко N разредно число от ПБСН с основа R=10 и к

Като при Kj се получава точно представяне на числата или двоично десетичен код (BCD).

За превръщане на числата от ПБСДД в ПБСН и обратно се използват следните методи:

- N10 в NДД, произволно число- извършва се чрез непосредствено поразредно кодиране на десетичните цифри на изходното число N10 са òåòðàäè от избраният двоични десетичен код.

- NДД в N10 , произволно число - аналогично на горното като се използва обратното преобразуване на тетрадите.

- NДД в N2, произволно число (код Д1) - чрез представяне във вида : N10=a1.a2…an, където с ai са означени тетрадите от двоично десетичният код Д1.

Умножението с 23 и 21 се изпълнява чрез изместване на двоичните числа съответно с 3 и 1 разреда наляво.

- N2 â NДД,, произволно число (код Д1) - използват се описаните по-горе методи като новата основа е двоичното число 1010. (=10 десетично)

Сумирането се извършва по различни изчислителни схеми за отделните ДД кодове поради необходимост от допълнителна корекция на резултата. При сумиране в код Д1 и получаване на тетрада - сума  1010 и наличие на десетичен пренос допълнително се прибавя корекция - тетрада 0110, а самото сумиране се извършва по тетради с разпространяване на преноса между тетрадите.

Умножението се състои в последователно сумиране на частичните произведения, получени при умножаване на множимото с поредната цифра на множителя. Делението се изпълнява чрез последователно изваждане на делителя от делимото, до получаване на отрицателен остатък. Броят на получените преди това положителни остатъци се отчита и служи за формиране на цифрата на частното.

а) видове аритметика

- двоична (d)=>(BCD)=>(b)=>(двоична обработка)=>(b)=>(BCD)=>(d);

- десетична (d)=.(BCD)=>(десетична обработка) =>(BCD)=>(d);

б) Кодообразуващо правило

0d=>0000b

1d=>0001b

2d=>0010b

3d=>0011b

9d=>1001b

в) Сумиране (код BCD) - многоразредно двоично, с корекция при десетичен (междутетраден) пренос или неправилна кодова тетрада (чрез прибавяне на 6d=>0110b)

37d=>     0011 0111

+26d=> +0010 0110

0101 1101

0110

0110 0011 =>63d

г) разполагане на записи в паметта:

1) неопаковано (1d BCD цифра в 1b)

2)опаковано (2d BCD цифри в 1b)

За представяне на символна информация се прилагат двоични кодове, които са стандартизирани от международните организации. Съвкупността от всички символи образуващи информацията е т. нар. кодовата азбука. Символите са два вида служебни и графични. Служебните символи служат за управление на информацията върху входно изходните устройства, за управление на допълнителни устройства и за обработване на информацията. Графичните символи са букви (кирилица и латиница - малки и големи), цифри и знаци.

Стандартните кодове за представяне на данни в компютрите са:

UNICODE:

Дължина 16b, 216=65536 кодови комбинации (специални символи, азбуки). Намира приложение в UNIX ориентирани платформи и в последно време  WINDOWS 9x и NT.

EBCDIC:

Дължина 8b, 28=256 кодови комбинации (специални символи, азбуки). Приложение - вътрешен код в main frame компютри IBM (IBM360-370). Тук старшите два бита дефинират кодова зона съответно :

00- за служебни символи;

01 - за графични символи;

10 - за малки букви;

11 - за големи букви и цифри;

ASCII:

Най-разширения ASCII code e с дължина 8b -28=256 кодови комбинации (специални символи, азбуки). В  този код може да се включи и кирилица. Намира приложение  в микро и мини компютри изградени на базата на PC-IBM/XT/AT и съвместими. Особеност в кода е че 0 символ не се използва.

Съществуват още 6 и 7 битови варианти, като в 6 битовия липсват служебни символи които са включени в другите.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG