Home Информационни технологии Оптимизиране на Д с повече ограничения

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Оптимизиране на Д с повече ограничения ПДФ Печат Е-мейл

Оптимизиране на Д с повече ограничения

Excel позволява оптимизация на Д в случай, че тр да се задават повече

от едно ограничение. Така can се определи как да се изпол оскъдни рес-си

така че желаните цели (печалби) да се максимизират, а нежеланите цели

(разходи) да се минимизират.

Solver се изпол когато се търси оптимална ст-т за опред клетка ч/з

разлика на ст-тите на няколко други клетки или когато тр да се приложат

специфични ограничения на една или повече ст-ти, участващи в

изчислението.

За да се използва Solver за избрания модел тр да се дефинира

задачата, к ще се решава ч/з идентифициране на целевата кл, променящи се

кл-и и ограниченията, к ще се използват при ан-за. След като се дефинира

задачата и се стартира пр-са на решаване Solver намира ст-тите, к

удовлетворяват ограниченията и дават желаната ст-т за целевата кл.

Целевата кл е тази кл, к тр да се min, max или да се установи на опред

ст-т. Ограничението е ст-т на кл, к тр да остава в опред граници или да

удовлетворява целеви ст-ти. Ограниченията can се задават както за

целевата кл така и за променящите се кл-и. Променящите се кл-и са кл-и,

к влияят на ст-та на целевата кл.

С помощта на Solver can се ан-зират оптимизационни задачи.

- линейни -изобразяват се като права линия, операциите са

+,-,sum,trend,forecast; - нелинейни; - целочислени

Една задача става нелинейна, когато 1 или няколко елемента зависят

непропорционално един от друг. Нелинейната задача се изобразява като

крива линия. Това се получава когато една двойка непроменящи се клетки

се разделят или умножат една с друга или се използва степенуване или

стандартните фу-ии Grouth, SQRT, аритметични фу-ии.

Преди да включим Solver тр да формулираме проблема и доп-лните усл-я,

необходими за оптимизацията на Dто.

Програмният модул Solver е надстройка на Excel - ако той не е

инсталиран в самото начало няма да фигурира в менюто Tools. За да го

добавим изпълняваме Tools/Add-Ins/Solver. Стартира се с Tools/Solver.

Параметрите са:

- Set Target Cell - целева кл, к ще се min,max  или установява на опред

ст-т. Целевата кл тр да съдържа формула, к зависи пряко или косвено от

променящи се кл-и зададени в полето.

- By Changing Cells – адрес на променяща се кл.

Ако е необходимо се определят и доп-лни усл-я. В Solver Parameters

натискаме бутон Add. В полето Cell Reference се въвежда адреса на кл-та

или обл-та, за к ще важат доп-лните усл-я. В полето Constrains се

въвежда крайната (целевата) ст-т и ограниченията. Ограниченията can имат

горна и долна граница, вкл за целевата кл и за променящите се кл-и. С

бутона Solver се търси реш-е.

Solver установява реш-ето  с помощта на  следващи едно след друго

нови изчисления (итерации) като всеки път се use нови ст-ти за

променливите кл-и. За да се преизчисли целевата кл се съблюдават и

ст-тите на ограниченията. Пр-сът на намиране на реш-е спира когато се

намери реш-е с променлива точност или когато не е възможно по-нататъшно

подобрение на реш-ето или се достигне max брой итерации.

Ако Solver намери реш-е, то се дава в прозореца Solver Results.

Полето Keep Solver Solution  съхранява резултата, полето Restore

Original Values възстановява парвоначалните  ст-ти.

Ако една променлива клетка съдържа формула тя се замества със ст-т,

когато е намерено реш-е.  Ако не е зададена целева кл, Solver пресмята

ст-тите  на променливите клетки въз основа на доп-лните усл-я. Има

възможност Solver сам да търси променливи кл-и на база на зададената

целева кл. Това става с бутон Guess. Тр задължително обаче да се посочи

целевата кл. Броят на променливите кл can е до 200. Ако променливите кл

съдържат формули Solver ще ги замени със ст-ти, когато намери реш-е.

Реш-ето can се съхрани като именуван сенариум - Save Senarium.

Настройките в Solver Options използвани в текущия момент остават в сила

и can се use по подразбиране и в други задачи. Те can се премахнат с

Reset All бутона в подпрозореца Solver Parameters.

За всеки раб лист can се създаде Solver-Model като се въведат

желаните Д в Solver Parameters и Solver Options. Така въведените Д се

съхраняват автоматично в Solver ч/з Save Model. За да заместим

актуалните Д в Solver с един от съхранените модели натискаме бутон Load

Model и въвеждаме адреса на клетката. По този н-н  в един раб лист can

се съхранят произволен брой модели. Ако желаем да изтрием актуалните Д в

Solver избираме бутон  Reset All от Solver Parameters.

 

 

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG