Home Информационни технологии Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи ПДФ Печат Е-мейл

Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи

Компютърната информационна система (КИС) е съвкупност от технически, програмни и информационни компоненти, които осигуряват необходимата за управлението на фирмата информация при спазване на определени изисквания

Архитектура на КИС

Архитектурни описания на компютърна информационна система (КИС)

n                   Логическа архитектура -  организация на софтуера на КИС

n                   Физическа (техническа) архитектура – хардуерът, чрез който се реализира КИС т.е. включените компютри и  връзките между тях

Графично представяне на архитектурата

n                   Диаграма на логическата архитектура

n                   Диаграма на физическата архитектура

n                   Диаграма на разгръщането (deployment diagram) – представя едновременно физическите компоненти на КИС и изпълняваните в тях софтуерни компоненти - съвместно представя физическата и логическата архитектура

Функции на КИС

n                   Потребителски интерфейс (Презентационни функции) – функции, реализиращи взаимодействието на КИС с потребителите

n                   Бизнес-логика -  функции по обработка на информацията в съответствие със специфичните правила, характерни за съответната приложна област

n                   Функции по съхранение и извличане на данни от бази данни или отделни файлове

Класификация на логическите архитектури

n                   Еднослойна архитектура - трите вида функции са силно свързани и приложението се изпълнява върху един компютър

n                   Двуслойна архитектура - обособяване на два слоя:

–                                              Клиентски слой – обхваща потребителския интерфейс и бизнес – логиката

–                                             Сървърен слой – реализира всички функции по работа с базите данни

Класификация на
трислойна архитектура

n                   Трислойна архитектура - обособяване на трите вида функционалност в самостоятелни слоеве

–                                             Слой на потребителския интерфейс

–                                             Слой на бизнес логиката

–                                             Слой на управление на данните

Физическа реализация на трислойна логическа архитектура

n                   с “тънък” клиент – на  клиентската работна станция е инсталиран потребителския интерфейс, а на сървъра - бизнес-логиката и СУБД

n                   с “дебел” клиент – на клиенската работна станция са реализирани потребителския интерфейс и бизнес-логиката, на сървъра - само слоя на данните, чрез определена СУБД

Трислойна клиент/сървър архитектура с “тънък” клиент \

Физическо отделяне на бизнес логиката

n                   Сървър на приложенията (Application server) се използва двузначно:

–                                             Специализирана програмна среда, обслужваща модулите с бизнес-логиката -  “софтуерен сървър на приложенията”

–                                             Компютър, на който са инсталирани модулите с бизнес-логиката и обслужващата ги специализирана програмна среда - “компютър - сървър на приложенията”

Трислойна архитектура със  сървър на приложенията

Трислойна архитектура при web приложения

n                   Управлението на потребителския интерфейс не се разграничава строго от бизнес-логиката

n                   Реализират се на някой от езиците поддържани от web сървърите - ASP (Active Service Pages), JSP (Java Service Pages), PHP и т.н.

4 слойна архитектура при web приложения

n                   На web сървъра се реализира управлението на потребителския интерфейс

n                   Бизнес-логиката се реализира като  самостоятелен слой на отделен компютър – сървър на приложенията

Сложни (N слойни)  архитектури

n                   Бизнес-логиката е реализирана в множество относително независими модули, които работят върху отделни  компютри - сървъри на приложения, които обменят помежду си данни

n                   Едно обръщение на потребителя се обработва от голям брой модули

Предимства на приложенията с N слойна архитектура

n                   Модифицируемост - дава възможност да се променя функционалността на един от модулите,  без това да влияе на другите модули

n                   Разширяемост – възможност на добавяне на нови функции чрез включване на нови модули с бизнес-логика

n                   Многократна използваемост  - възможност за изграждане на нови приложения чрез интегриране на  съществуващи бизнес-компоненти

Резюме

КИС е съвкупност от компоненти, които осигуряват информация за управлението на фирмата

Архитектурата на КИС включва физически и логически описания

Функциите на КИС са три – потребителски интерфейс, бизнес логика и манипулиране на данни (съхранение и извличане) и могат да се реализират чрез определен брой слоя

 

WWW.POCHIVKA.ORG