Home Информационни технологии Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности ПДФ Печат Е-мейл

Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности.

При подбора на съдържанието на обучението е особено важно да се вземат под внимание бързината и дълбочината на измененията, които се извършват във всички сфери на социалния живот и най-вече в науката. Динамиката в развитието на съвременната наука и култура налагат убеждението, че главната цел на обучението не може да бъде усвояването на голямо количество информация, а развитието на способностите да се открие и усвои необходимата информация, развитието на интелектуалните умения и навици, развитието на качествата на мисленето, което позволява преструктурирането на старите знания в зависимост от новите изисквания, благоприятства за пренасянето на знанията, уменията и навиците, развитието на способността да се мисли за неща, които не са изучавани по книгите.

Фактът, че в училище учениците усвояват научни знания, не означава, че между училищния учебен предмет и науката, която той отразява, има пълно тъждество. За училищната програма се подбира само основното от науката, което трябва да знае всеки образован човек независимо от неговата бъдеща специалност и което е достъпно за учениците от съответната възраст. За съжаление още няма строг критерий за сполучливо редуциране на научните знания за дидактически цели. Именно сложността на дидактико-информационите ограничения в процеса на обучението доведе до необходимостта от обособяването на самостоятелно направление за изследване проблемите на редуцирането на научни знания за дидактически цели, наречено онтодидактика.

При изграждането на учебните предмети “Информатика” и “Информационни технологии” като допълнителна компонента присъстват и качествата на използваните в учебния процес техника и софтуер. Те пряко влияят при подбора на принципите за подреждане на учебното съдържание и върху общата дидактическа структура на учебния предмет.

В настоящия етап учебното съдържание за 5 до 8 клас по ИТ се определя от публикуваните в сайта на МОН учебни програми.

В книжарниците могат да бъдат намерени 5 учебни помагала от различни авторски колективи. За сега МОН не е обявило процедура за написване на учебници по ИТ за 5 до 8 клас. При определяне на учебното съдържание по отделните теми учителите трябва да се съобразят със следното указание:

“Учебното съдържание е представено чрез очакваните резултати по теми за всяко

от четирите ядра, определени чрез държавните образователни изисквания:

„Компютърна система”, „Информация и информационни дейности”, „Електронна

комуникация”, „Информационна култура”.

Различното при определянето на учебното съдържание е, че то може да варира в определени граници в зависимост:

  • От компетентността на учителя;
  • От материалната база в училището;
  • От интересите на учениците;
  • От развитието на информационните технологии.

Обучението по „Информационни технологии” (ИТ) в прогимназиален етап е

насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с учебната

дисциплина. Тези базисни компетенции са задължителна част от техническата

грамотност на съвременния млад човек и създават условия за пълноценното му

реализиране в живота.

Обучението по ИТ се явява втори етап в цялостното обучение и използване на ИТ

в училище, като от една страна затвърждава, надгражда и развива придобитите в

началния етап знания, умения и отношения, а от друга позволява ориентирането на

учениците в света на съвременните информационни и комуникационни технологии с

цел избора на бъдеща професионална реализация.

Учебното съдържание е представено чрез очакваните резултати по теми за всяко

от четирите ядра, определени чрез държавните образователни изисквания:

„Компютърна система”, „Информация и информационни дейности”, „Електронна

комуникация”, „Информационна култура”.

Обучението по всяко от ядра се осъществява на спираловиден принцип.

Заложеното в пети клас учебно съдържание се надгражда в останалите класове като

акцентът в този клас е върху изграждане на знания и умения за създаване на документи

с графични обекти. В останалите заложени теми акцентът е върху придобиване на

начални представи и умения за използване на приложен софтуер и експериментиране

при решаване на задачи, свързани с изучаваните учебни предмети в пети клас.

В процеса на обучение по ИТ учениците се запознават с основни възможности на

съвременните компютърни системи да обработват различен тип информация; да я

представят в различна форма и да получават достъп до разнородна информация от

различни източници (носители на информация, Интернет).

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG