Home Информационни технологии Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии ПДФ Печат Е-мейл

Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии

Човечеството е преминало през две основни фази в развитието на обществото делят се на аграрно, индустриално и информационно.

Аграрното общество – при него се използват два основни ресурса- земя и труд, но те са немобилни, оръдията на труда са такива, че характерното за обществото  е неговата много ниска производителност. Основната маса от населението е ангажирана със селскостопанско производство, като то е определено за лично потребление.

С настъпването на т. нар. Индустриална ера се формира индустриалното общество. При не го освен земя и труд се появява и капиталът, който всъщност е мобилен ресурс.

В началото на 20-ти век все повече започват да се използват информационните ресурси. Характерното, е че към земята, труда и капитала се добавя новия изключително мобилен ресурс – информацията.

Определение: Информационното общество е обество с нови иконимически и социални отношения, които се базират на широкото използване на информационните и комуниционните технологии.

Характеристика на информационното общество:

l                   изключителна заетост в сферата на услугите /над 50% от икономически активно – трудостпособното население е заето в сфурата на услугите/ - 58%- в сферата на услугите, 34% - в проммишленото производство, 8%- в селското стопанство /данните са използвани от Националния статистически институт за България/

l                   глобализация /общество без граници/

l                   по друг начин изглеждат проблемите за времето и пространството. Времето се разглежда в астрономическия му смисъл и то се преодолява чрез комуникациите, връзките. Преодоляването на пространството се осъществява и чрез сатеритните мрежи, контакти и общуване могат да се осъществят от всички точки на земното кълбо

l                   необходимост от непрекъснато обучение /преквалифициране/

l                   създаване на нови работни места – те са по – предизвикателни, добре заплатени, но изискват по-добра квалификация

Процесите за преминаване от индустриално към информационно общество са трансгранични и транснационални. Трансграничния процес няма алтернатива. Процесът се състои в това кога, къде и колко ресурси да се заделят за преминаването към информационно общество. В резултат на този процес всички държави провеждат целенасочени дейности, които се изразяват в стратегия и програма за изграждане на информационното общество. У нас такива документи са приети 2000 година. Ревизирането на такива проглами предполага провеждането на редица дейности, като например запознаване на обществото с принципите на информационното общество. Организиране и провеждане на национални програми и участие на международни програми на информационното общество. Нещо което се пренебрегва е информацията за минусите и угрозите/ рисковете.

Кога е стартът за преминава към информационно общество?

Има голям брой различни мнения. Ако се има предвид развитието на КИТ, някой смятат, че това е 1981г., когато Ай Би Ем обявяват създаването на персоналния компютър. Той можел да се постави на бюро, струвал е около 4000 долара и същественото е , че още първата година ай би ем продават 13000 броя компютри. Други смятат, че стартът е създаването на  глобалната мрежа Интернет, някои твърдят, че е създаването на електронната поща – 1972г. Има твърдения, затова че у нас този преход започва в 1987г., когато за пръв път във Варненския Технически университет се осъществявя трансфер на файлове и връзка на модем с телефонна линия. По сериозна стъпка е когато се създава „Информационно обслужване“АД и се въвежда за първи път в България ел. поща през 1991г. През 1995г. Се създава интернет общество. През 1997г. се появяват първите интернет кафенета и клубове. 2000г. 7 процента от населението има интернет. 2007г. - 37 проц. от населението има Интернет.

Предпоставки за развитието на ИО са

l       е добрата грамотност на населението

l       смята се чрез през последните години се доби и добра компютърна грамотност

l        естествено от голямо значение е и мотивацията на младите хора, за които ИТ са не толкова професия, колкото хоби

Неблагоприятни фактори :

-         ние представляваме малък пазар на информационни продукти и услуги

-         ние сме в категорията на малките езици - софтуерните продукти се създават на английски език , т. е. съществува една езикова бариера, която няма да може да преодолее с кирилизирането на софтуера. Преодоляването й е чрез владеенето на английски език от ИТ специалистите

-         размерите на сивата икономика – все още голяма част от сделките стават чрез кешово разплащане, преодоляването на този проблем е чрез електронното банкиране

-         ниското жизнено равнище у нас – не всеки може да си позволи да придобие съвременни компютърни устройства.

Въпреки това , прехода у нас  върви с нелоши темпове и ето някои факти за развитието на информационното общество у нас:

-                     използването на мобилни телефони

-                     използването на банкови карти – над 6 милиона банкови карти, при разплащане се използват не реални пари а информация.

Върхови постижения за България – 1937г. Джон Атанасов регистрира патента за създаване на компютър.

 

 

 

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG