***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Списъци ПДФ Печат Е-мейл

Списъци

Често в HTML-страниците се прави изброяване на някакви елементи и в тези случаи е подходящо да се използват специалните тагове на HTML за списъци, тъй като това придава по-подреден вид на страницата. Могат да се изработват три основни вида списъци: неподредени, подредени и дефиниращи.

1.Неподредени списъци

Неподреден е списъка, в който елементите, които се изброяват, не са номерирани чрез арабски цифри, римски цифри или букви. Кода за такъв списък е следния:

 • Първи елемент от списъка
 • Втори елемент от списъка
 • Трети елемент от списъка

Ефекта от горния код в браузъра е следния:

 • Първи елемент от списъка
 • Втори елемент от списъка
 • Трети елемент от списъка

Както се вижда, при задаване на този код браузъра изобразява списъка с автоматичен отстъп от лявото поле. Не е нужно и да се изписва тага за преминаване на следващ ред
, тъй като това също става автоматично. Автоматично се добавя и по един празен ред над и под списъка.

Знака, който се появява пред всеки ред в списъка, е по подразбиране черен запълнен кръг. Ако желаете да използвате други символи трябва да ги зададете като стойности към атрибута type на тага ul. Възможните стойности са три: disc (запълнен кръг като този, който е по подразбиране), circle (незапълнен кръг), square (запълнен квадрат). Например:

 • Първи елемент от списъка
 • Втори елемент от списъка
 • Трети елемент от списъка

Ефекта от горния код в браузъра е следния:

 • Първи елемент от списъка
 • Втори елемент от списъка
 • Трети елемент от списъка

 • Първи елемент от списъка
 • Втори елемент от списъка
 • Трети елемент от списъка

Ефекта от горния код в браузъра е следния:

 • Първи елемент от списъка
 • Втори елемент от списъка
 • Трети елемент от списъка

2.Влагане на неподредени списъци

Неподредените списъци могат да се влагат един в друг. Кода за такова влагане може да бъде например следния:

 • Първи елемент от списъка
 • Втори елемент от списъка
  • Първи поделемент на 2-рия елемент от списъка
  • Втори поделемент на 2-рия елемент от списъка

 • Трети елемент от списъка

Ефекта от горния код в браузъра е следния:

 • Първи елемент от списъка
 • Втори елемент от списъка
 • Първи поделемент на 2-рия елемент от списъка
 • Втори поделемент на 2-рия елемент от списъка
 • Трети елемент от списъка

Елементите от вложения списък автоматично биват изобразявани с още по-голям отстъп от лявото поле и с незапълнен кръг като символ пред редовете.

3.Подредени списъци

Подредените списъци извършват подредбата на елементите по един от следните начини:

 • чрез арабски цифри
 • чрез големи римски цифри
 • чрез малки римски цифри
 • чрез главни латински букви
 • чрез малки латински букви

За да направите подреден списък с арабски цифри трябва да изпишете следния код:


 1. Първи номериран елемент от списъка
 2. Втори номериран елемент от списъка
 3. Трети номериран елемент от списъка

Ефекта от горния код в браузъра е следния:

 1. Първи номериран елемент от списъка
 2. Втори номериран елемент от списъка
 3. Трети номериран елемент от списъка

Обърнете внимание, че в кода не се изписват никакви цифри - те се присвояват автоматично. Автоматичното присвояване важи само за списъците, номерирани с арабски цифри. За всеки от останалите подредени списъци е нужно изрично да се укаже техния тип, като се присвои съответната стойност към атрибута type на тага ol.

За да зададете номериране с големи римски цифри присвоявате на type стойност главно латинско I, за малки римски цифри - малко латинско i, за големи и малки букви - съответно голямо латинско A и малко латинско a. Например:

 1. Първи елемент от списъка, номериран с големи римски цифри
 2. Втори елемент от списъка, номериран с големи римски цифри
 3. Трети елемент от списъка, номериран с големи римски цифри

Ефекта от горния код в браузъра е следния:

 1. Първи елемент от списъка, номериран с големи римски цифри
 2. Втори елемент от списъка, номериран с големи римски цифри
 3. Трети елемент от списъка, номериран с големи римски цифри

 1. Първи елемент от списъка, номериран с малки римски цифри
 2. Втори елемент от списъка, номериран с малки римски цифри
 3. Трети елемент от списъка, номериран с малки римски цифри

Ефекта от горния код в браузъра е следния:

 1. Първи елемент от списъка, номериран с малки римски цифри
 2. Втори елемент от списъка, номериран с малки римски цифри
 3. Трети елемент от списъка, номериран с малки римски цифри

 1. Първи елемент от списъка, обозначен с големи букви
 2. Втори елемент от списъка, обозначен с големи букви
 3. Трети елемент от списъка, обозначен с големи букви

Ефекта от горния код в браузъра е следния:

 1. Първи елемент от списъка, обозначен с големи букви
 2. Втори елемент от списъка, обозначен с големи букви
 3. Трети елемент от списъка, обозначен с големи букви

 1. Първи елемент от списъка, обозначен с малки букви
 2. Втори елемент от списъка, обозначен с малки букви
 3. Трети елемент от списъка, обозначен с малки букви

Ефекта от горния код в браузъра е следния:

 1. Първи елемент от списъка, обозначен с малки букви
 2. Втори елемент от списъка, обозначен с малки букви
 3. Трети елемент от списъка, обозначен с малки букви

Както беше подчертано в урока за основните понятия на HTML - таговете (т.е. командите), техните атрибути и присвоените стойности на атрибутите задължително трябва да се изписват на латиница, така че не забравяйте да превключвате клавиатурата си, ако основния текст в страницата ви е на кирилица. Някои от буквите в латинската азбука и кирилицата не се различават при изписването им и е честа грешка в кода на езика да се вмъкват букви на кирилица. При такава грешка браузъра не разчита кода. Понякога е нужно един подреден списък да започне номерирането не от първата цифра или буква, а от някаква следваща. Това се постига като в тага се включи атрибута start и му се зададе съответната цифрова (винаги в арабски цифри) стойност. Например за да започне изброяването от 5-тата голяма римска цифра се пише следния код:


 1. Първи елемент от списъка, номериран с голяма римска цифра 5

 2. Втори елемент от списъка, номериран с голяма римска цифра 6

 3. Трети елемент от списъка, номериран с голяма римска цифра 7


Ефекта от горния код в браузъра е следния:

 1. Първи елемент от списъка, номериран с голяма римска цифра 5
 2. Втори елемент от списъка, номериран с голяма римска цифра 6
 3. Трети елемент от списъка, номериран с голяма римска цифра 7

4.Влагане на подредени списъци

Подредените списъци също могат да се влагат един в друг, а освен това те могат да се влагат в неподредени списъци и обратно - неподредените списъци да се влагат в подредени. Например:

 1. Първи номериран елемент от списъка
 2. Втори номериран елемент от списъка
  1. Първи поделемент обозначен с главна буква
  2. Втори поделемент обозначен с главна буква

 3. Трети номериран елемент от списъка

Ефекта от горния код в браузъра е следния:

 1. Първи номериран елемент от списъка
 2. Втори номериран елемент от списъка
 3. Първи поделемент обозначен с главна буква
 4. Втори поделемент обозначен с главна буква
 5. Трети номериран елемент от списъка

 • Първи неномериран елемент от списъка
 • Втори неномериран елемент от списъка
  1. Първи номериран поделемент от списъка
  2. Втори номериран поделемент от списъка

 • Трети номериран елемент от списъка

Ефекта от горния код в браузъра е следния:

 • Първи неномериран елемент от списъка
 • Втори неномериран елемент от списъка
 1. Първи номериран поделемент от списъка
 2. Втори номериран поделемент от списъка
 • Трети номериран елемент от списъка

5.Дефиниращи списъци

Дефиниращите списъци се използват за да акцентират върху дадена дефиниция или термин, като покажат съдържанието на дефиницията с отстъп от лявото поле на браузъра. При дефиниращите списъци не се изобразяват символи в началото на реда. Но вие може да укажете собствени символи, като ги зададете чрез тага за показване на изображения.

Дефиниращите списъци започват с началния таг за дефиниращ списък

. Следва тага за задаване заглавие на дефиниращия списък
. След това се изписва тага за тялото на дефиницията
И трите тага трябва да завършват със съответните си затварящи тагове. Пример за дефиниращ списък:

Заглавие на 1-ви дефиниращ списък

Съдържание на първа дефиниция.

Съдържание на втора дефиниция.

Съдържание на трета дефиниция.

Заглавие на 2-ри дефиниращ списък

Съдържание на първа дефиниция.

Съдържание на втора дефиниция.

Ефекта от горния код в браузъра е следния:

Заглавие на 1-ви дефиниращ списък

Съдържание на първа дефиниция.

Съдържание на втора дефиниция.

Съдържание на трета дефиниция.

Заглавие на 2-ри дефиниращ списък

Съдържание на първа дефиниция.

Съдържание на втора дефиниция.

За да зададете символ по ваше желание в началото на реда на дефиницията, трябва да разполагате с някакъв файл, например mysymbol.gif, и да напишете код, подобен на следния:

Заглавие на дефиницията

my own symbol

Съдържание на дефиницията.

7.Влагане на дефиниращи списъци

Дефиниращите списъци също могат да се влагат един в друг, както и в останалите два вида списъци и обротно - подредените и неподредените списъци могат да се влагат в дефиниращи списъци. Например:

Заглавие на дефиниращ списък

Съдържание на първа дефиниция.

Съдържание на втора дефиниция.

 • Първи неномериран елемент на 2-ра дефиниция
 • Втори неномериран елемент на 2-ра дефиниция
  1. Първи номериран поделемент
  2. Втори номериран поделемент

Ефекта от горния код в браузъра е следния:

Заглавие на дефиниращ списък

Съдържание на първа дефиниция.

 • Първи неномериран елемент на 2-ра дефиниция
 • Втори неномериран елемент на 2-ра дефиниция
 1. Първи номериран поделемент
 2. Втори номериран поделемент

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG