Home Икономика Световна икономика

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Световна икономика ПДФ Печат Е-мейл
 1. Типове стопански системи
  - затворена икономика (автархично стопанство)
  - отворена икономика – активни връзки с останалата част от света. Степента и на отвореност се измерва с: (Imp + Exp) / GDP
  - регионално стопанство – група страни функциониращи с общи закономерности (например: ЕС)
  - световно стопанство – различни структури и формирования, различна степен на развитие на икономическо и политическо ниво
 2. Световно стопанство
  а) формиране
  - производство – търговия
  - търговия  валутни отношения
  - изнасяне на капитал
  - изнасяне на производство
  - съвместни дейности
  б) колониален и пазарен тип отношения (колониален = Великобритания и колониите й)
  в) паритетност в отношенията (равнопоставеност)
 3. Основни групи страни в световното стопанство
  - развити – развиващи се
  - Север – Юг
  - страни от ЦИЕ, Западна Европа, САЩ и Япония
  - групи около САЩ, ЕС, Япония, Русия
  - БРИК (Бразилия, Русия, Индия, Китай), Мексико, Чили, Аржентина, Корея, Сингапур, Тайван, Мароко, Тунис, Египет, Алжир
  - ЮАР
  - Куба, Северна Корея
 4. Отношенията в световното стопанство
  - търговия със стоки и услуги
  - валутни отношения
  - кредитни отношения
  - (формиране на) интеграционни звена
  - политико-икономически съюзи
 5. Исторически тенденции в развитието на световното стопанство
  - международно разделение на труда – процес на обособяване на производството на отделни продукти или части от него  те се специализират
  - специализация = обособяване  специализация  връзки м/у производителите
  - регионализация – формиране на местни икономически звена
  - глобализация – процес на постепенно разширяване на връзките м/у всички страни от света
 6. Характеристика на глобалното световно стопанство
  а) развити – развиващи се страни
  б) транснационални фирми
  в) износ на капитал
  г) международни организации
  - СТО (световна търговска организация)
  - МВФ (международен валутен фонд)
  - ЕБВР (Европейската банка за възстановяване и развитие)
  - Световната банка и други
 7. Проблеми в световното стопанство
  а) бедност – богатство
  б) различни степени на развитие на пазарите, на индустриализация, автоматизация и използване на нови технологии
  в) образование
  г) изхранване
  д) здравеопазване
  е) военни конфликти и принадлежност към политически блокове
  ж) екологично равновесие и устойчиво развитие
  з) неравномерно разпределение на ресурсите
  - петрол
  - ценни метали и др.
  - води, почви, климатични условия

ð      Консултации: всяка сряда от 16:00 часа в стая 4023

ð      За следващия път да се преговори: 1) от микроикономика – граница и крива на производствените възможности, алтернативни разходи, пазарно търсене, предлагане и равновесие, криви на безразличието, съвършена конкуренция и монопол; 2) от макроикономика – съвкупно търсене, АД, макроикономическо равновесие, мултипликатор, инфлация, парична политика, фискална политика (въздействие в/у стопанството)

 

WWW.POCHIVKA.ORG