Home Икономика История на европейската интеграция

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
История на европейската интеграция ПДФ Печат Е-мейл

1 май 1930  Френския външен министър Аристид Бриан прокламира със специален момерандум на френското правителство идеята за обединяване на Европа. Това се счита за първото официално предложение.

5 юни 1947  в реч пред студенти от Харварт ген. Джош Маршал излиза с предложението за оказване на финансова помощ на европейските държави и възстановяване на разрушените им във войната икономики. „Планът Маршал”

16 април 1948  в Париж се подписва договор за създаване на ОЕИС (организация за европейско и икономическо сътрудничество). Тази структура се създава, за да отговори на едно конкретно условие пред участващите в плана Маршал европейски държави, а именно да се създаде специална структура, която да се занимава с разпределението и използването на средствата по плана Маршал. Поради изчерпване на предварително поставените цели през ****г. ОЕИС прераства в ОИСР (организация за икономическо сътрудничество и развитие). Към момента членуват 30 държави в света.

25 януари 1949  в Москва е обявено създаването на съвета за икономическа взаимопомощ, като отговор на ОЕИС (пл.Маршал). СИВ се разпада през 1991г.

04 април 1949  във Вашингтон по инициатива на президента Хари Труман се създава НАТО. Организацията на северно-атлантическия договор. В НАТО членуват 26 държави – 24 европейски, САЩ и Канада.

05 май 1949 в Лондон се подписва д. за създаване на съвета на Европа, който по-късно се превръща в най-голямата политическа организация в континента. В него членуват 47 държави.

09 май 1950  в Париж френския външен министър Робер Шуман излиза с декларация от името на Франция и Германия, в която се приканват и други държави да участват в създаването на икономическа общност за п-во на въглища и стомана. В историята тази декларация остава като декларацията Шуман.

18 април 1951  в Париж се подписва договор за създаване на ЕОВС. Учредителки са 6 европейски държави = Франция, Германия, Италия, Белгия, Нидерландия, Люксембург. Договора е подписан за 50 години и влиза в сила на 23.07.1952 година. На 23.07.2002г. ЕОВС прекратява своето съществуване.

23 октомври 1954  в Париж се създава Западно Европейски Съюз (ЗЕС) – това е организация в областта на отбраната винаги съществувала в сянакта на НАТО без собствена армия и със скромна администрация. Преустановява съществуването си през 2000г.

14 май 1955  във Варшава се създава ОВД (Организация на Варшавския Договор) – военно политически съюз на социалистическите страни; създаден е за противопоставяне на възприемания като заплаха съюз НАТО. Престава да съществува 1991г.

23 май 1957  в Рим в един и същи ден държавите от ЕОВС подписват 2 нови договора останали известни в историята като „Римските договори”. Това са договорите за създаване на ЕИО и ЕОАЕ. Договорите са безсрочни и влизат в сила на 01.01.1958г.

- през времето ЕИО  ЕО
- България е член на ЕС и отделно член на ЕВРАТОМ (ЕОАЕ)
- в рамките на ЕС има икономически валутен съюз (ИВС)

20 ноември 1959  в Стокхолм (стол.Швеция) със специална конвенция се създава ЕАСТ (европейска асоциация за свободна търговия) или още ЕТТА. Чрез нея Великобритания дава своеобразен отговор на поканата да участва в създаването на ЕИО и ЕОАЕ. Към момента в ЕАСТ членуват само 4 държави = Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн.

02 май 1992  в Португалския град Порто се подписва договор за създаване на ЕИП (европейско икономическо пространство). В него на паритетна основа участват държавите членки на 2 формации – ЕС и ЕАСТ (без Швейцария). Към момента ЕИП наброява 30 държави членки.

25 юни 1992  в Истанбул се подписва т.н. Босфорска декларация, чрез която се създава ОЧИС (организация за черноморско икономическо сътрудничество). Към момента в нея членуват 12 държави.

17-18 юли 1992  във Виена се създава ЦЕИ (централна европейска инициатива). Към момента наброява 18 държави членки.

21 декември 1992  в Краков (Полша) се създава т.н. ЦЕФТА (ЦЕЗСТ) (централна европейска зона за свободна търговия). В момента наброява 7 държави членки.

01 януари 1995  започва да функционира ОССЕ (организация за сигурност и сътрудничество в Европа) като институциализирано продължение на СССЕ (съвещание за сигурност и сътрудничество в Европа). Към момента там членуват 56 държави от целия свят. Това е единствената организация където САЩ и Русия са заедно равноправно.

10 юни 1999  в Кьолн (Германия) се създава ПСЮЕ (пакт за стабилност в югизточна Европа)

14 септември 2007  в Пловдив държавите членки на ПСЮЕ взеха решение да преименуват организацията в Съвет на регионално сътрудничество, с център Сараево

О Р Г А Н И З А Ц И И

Икономически

Политически

Военни и в областта на сигурността

1)       ОИСР

2)       ЕАСТ

3)       ЕС

4)       ЕИС

5)       ОЧИС

6)       ЦЕИ

7)       ЦЕФТА

1)       СЕ

2)       ПСЮЕ

1)       НАТО

2)       ОССЕ

(нова тема) Класицикация на съществуващите структури в ЕС

I. Икономически

 1. Организации за икономическо сътрудничество
  1.1) ОИСР – организация за икономическо сътрудничество създадена с цел реализация на плана Маршал. През 1960г. тя получава сегашното си наименование. В нея членуват 30 държави. Към момента 5 държави – Естония, Израел, Русия, Словения, Чили – са поканени за преговори за присъединяване към тази организация. Интензивни връзки с нея поддържат Бразилия, Китай, Индия, Индонезия и Южна Африка.

  1.2) СИВ – създадена с решение на най-високо равнище през януари 1949г. В началото на 60-те СИВ взема решение да промени своя устав и по този начин да даде възможност и на неевропейски държави да станат негови членове. В резултат на този акт към държавите основателки (България, Румъния, Полша, СССР, Унгария, Чехословакия) се присъединяват Куба, Монголия и Соц.република Виетнам. Членки на СИВ са още ГДР и Албания.

  - През втората пологина на 80-те години на 20 век в резултат на извършената в СССР „перестройка” (на власт идва Мих.Горбачов) стана възможно между СИВ и ЕИО да се установят нормални партньорски взаимоотношения, а по-късно (след разпадането през 1991 на СИВ и ОВД) бившите соц.държави да се реинтегрират в 1 голяма част от възниквалите в западва Еврвопа икономически, политически и военни структури. Стартът на този нов тип отношения беше даден с подписването на т.н. Люксембургска декларация от 25.06.1988г. На тази основа по-късно става възможно да бъдат подписани договори от няколко „поколения”
  а) годовор от първо поколение – договор за търговия, търговско и икономическо сътрудничество между ЕО и държавите членки на СИВ
  б) договор от второ поколение – това са т.е. ЕСА (европейски споразумения за асоциация), чрез които бившите соц.страни получават статут на асоциирани държави към ЕС
  в) договор от трето поколение – договор за присъединяване на държавите от ЦИЕ към ЕС. За 10 държави (8 от ЦИЕ, Кипър и Малта) такъв договор беше подписан на 16.04.03 в Атина, влязъл в сила на 01.05.2004 и за БГ и Румъния на 25.04.2005 в Люксембург (влязъл в сила на 01.01.2007). СИВ прекратява своето съществуване на 28.06.1991

  1.3) ЦЕИ (централна европейска инициатива) – организация за сътрудничество и консултация в Европа, която се явява правоприемник на 3 формирования (изброени хронологично):
  а) Съюз алпи-адриатика – създаден 1978 от приграничните райони на следните 4 държави – Австрия, Италия, Унгария и СФРЮ (Соц.Фед.Реп. Югославия)
  б) „Квадрагонал” („Четириъгълник”) – създаден 1989 на базата на своя прототип, но включващ вече тези 4 държави в тяхната цялост
  в) „Пентагонал” („Петоъгълник”) – през 1990 се присъединява Чехословакия
  г) „Хексагонал” („Шестоъгълник”) – през 1991 се присъединява Полша

  - на 17-18.07.1992 във Виена се взема решение за преименуването на Хексагонал в ЦЕИ. В момента тя наброява 18 държави членки и няма перспектива да прерастне в нещо повече от организация за икономическо сътрудничество. Централата и се намира в Триест (Ит)

 

WWW.POCHIVKA.ORG