Home Биология Цитоплазмени органели

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Цитоплазмени органели ПДФ Печат Е-мейл

Други Цитоплазмени органели

Разгледаните сртруктури на цитоплазмата са свързани с най- важните клетъчни процеси и функции.Освен тях еукариотната клетка съдържа и други вайни органели, на които трябва да отделим малко внимание.

ПЕРОКСИЗОМИ

Това са общи (универсални) органели – мембранни мехурчета е сдиаметър около 0,5µm, съдържащи ензими, които участват в окислителните реакции с използването на кислород. Съдържат също и ензим, разграждащ вредния за клетката водороден прекис (Н2О2).

МИКРОТРЪБИЧКИ – кухи, дълги и тънки цилиндри (диаметър 25 nm), образувани от агрегати на белтъчни молекули (диаметър 5nm).

Микротръбичките и микронишките са общи (универсални) органели. Те се оформят в резултат на полимеризация на белтъчните молекули, но агрегатите им могат да се разпадат частично или напълно. Образуват гъста мрежа пронизваща цитозола, която се нарича цитоскелет. Ролята им в клетката е свързана със осъществяването на различни движения.

ЦЕНТРИОЛА – универсален органел за животинските клетки, изграден от микротръбички. Нейната функция в клетката не е изяснена, но се предполага някакво участие в образуването на делителното вретенопри делене на клетката.

РЕСНИЧКИ И КАМШИЧЕТА

Те са специализирани органели, благодарение на които някои самостоятелно съществуващи клетки се движат (различни едноклетъчни, сперматозоиди и др.), или се предизвиква движение на околоклетъчната среда в кухини на органи при животните и човека ( епителни клетки на хранопровода, дихателнните пътища, яйцепроводите). Изградени от микротръбички.

ЦИТОСКЕЛЕТ

С появата на електронния микроскоп се открива, че в цитозола има сложна система от фибрили с различен диаметър, изпълняващи функция на опорно – двигателен апарат на клетката – цитоскелет.

Цитоскелетът се състои от различни по химичен състав и дебелина нишки. Различават се три типа компоненти на цитоскелета: микрофиламенти, микрофибрили и микротръбички.

1. Микрофиламентите са белтъчини с диаметър 5-7нм. Те са най – тънките структури в цитоскелета. Изградени са предимно от актин. Голямо е количеството им под клетъчната мембрана, където изпълняват предимно опорна функция при поддържането на формата на клетката. Освен актинови микрофиламенти са открити микрофиламенти,изградени от белтъка миозин. Натрупването им в части на клетката, където има активни движения (например във микровласинките) показва, че те имат двигателна функция. Счита се, че те представляват елементарни структури, обезпечаващи клетъчните форми на движение. При деленето на животинската клетка  микрофиламентите се разполагат в екваториалната област и формиат съкратителния пръстен.

2. Микрофибрили – наеричат се още междинни филаменти, тъй като са средните по дебелина компоненти на цитоскелета, с диаметър около 10нм. Обикновено са събрани в снопчета главно в периферията на клетката и около ядрото. Изградени са от разнообразни белтъци в различните типове клетки ( в епителните – от кератин, в клетките на съединителната тъкан – от витамин и т.н.). Изпълняват главно механично –скелетна функция в клетката.

3. Микротръбички (микротубули). Това са най- сложно устроените части на цитоскелета. Представляват много тънки цилиндри (с диаметър до 25 нм). Стената на всяка микротубула се състои от 13 нишки (профиламенти), изградени от глобуларния белтък тубулин.Диаметърът на всяка нишка е около 5нм.

Микротубулите са самосглобяващи се структури. При необходимост става спонтанна агрегация на тубулина в тръбести образувания, като дължината им нараства от единия край към другия край. В клетката непрекъсното става образуване на микротубули и тяхната дисоциация до глобуларен тубулин. Деполимеризацията на микротубули се постига чрез охлаждане на клетката до +4ºС, повишаване на хидростатичното налягане, някои отрови (колхицин) и др.

Микротубулите като части на цитоскелета:

а. Имат опорна функция – представляват еластичен и в същото време устойчив вътрешен скелет на клетката.

б. Създавайки такъв вътрешен скелет, те са и фактори, спомагащи за насоченото движение на вътреклетъчните структури. Някои автори ги сръжняват с релси, по които се движат и такива гфолеми цитоплазмени органели като митохондриите.

Микротубулите влизат в състава на сложно организирани цитоплазмени образувания – цитоцентър, реснички, камшичета и др.

 

Прокариотни клетки

Растителни клетки

Животински клетки

Плазмена мембрана

да

да

да

Ядро

не

да

да

Хромозоми

единична

многобройни

многобройни

ЕПМ

не

да

да

Рибозоми

да

да

да

Комплакс на Голджи

не

да

да

Вакуоли

не

да

да

Централна вакуола

на

да

не

Лизозоми

не

често не

да

Митохондрии

не

да

да

Хлоропласти

не

да

не

Клетъчна стена

да

да

не

Гликокаликс

не

не

да

 

 

 

 

Пероксизоми

не

да

да

Центриоли

не

да

да

Цитослелет

не

не

да

Реснички

не

не

да (понякога)

Камшичета

често да

не

да (понякога)

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG