Home Спорт СОЦИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СПОРТА

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
СОЦИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СПОРТА ПДФ Печат Е-мейл

Социална организация: мрежа от социални връзки ,изградени между социални актьори за постигане на определени цели.: *социална връзка – продължително социално взаимодействие по определен модел (в социалните институти) *социална (лична)цел –бъдещо, желано състояние- постоянна цел –функция. Има няколко основни понятия:социална група: социални актьори между които съществуват социални връзки; социална категория: социални актьори които притежават обща характеристика, но не са свързани със социални връзки –мъже, жени, деца -социални статуси; малка (първична) социална група: две или повече лица,(до5) между които съществува трайно взаимодействие лице в лице.; голяма (вторична група): над 15-20 лица. Формална структура на организацията: взаимодействията между социалните актьори са определени формално, на основата на нормативен документ при: а) нестопански организации –Устав, фондации (договор), членство; б) държавни и стопански организации –трудов договор, заплата, работно време; в) принудителни организации: затвори, болници – социалният актьор се отделя принудително за определен период в определена социална среда. Функциониране на формалната структура= бюрокрация: рационално създаден модел на организация за ефективно постигане на социални цели. Характеристики на бюрократичната организация: а)ръководство Йерархия (свещена власт) подчинение на горното ниво, б) специализация за определени задачи, в) мрежа от социални статуси с регламентирани права, задължения, забрани, отговорности, г) компетентност (competens (лат) –способен) вещ в определена област, д) инструментално взаимодействие, е) формална (писмена) комуникация –заповеди –отчети. Неформална структура на организацията: лични, неформални отношения, създадени на основата на взаимна симпатия.Разпространението на информация в нарушение на бюрократичните правила (клюки, интриги). Терапевтични функции. Външни характеристики на съвременния  спорт: квантификация, професионализация, рационализация, бюрократизация, глобализация. Социална организация на любителския спорт (Характеристики): забавна игра и спорт. Социална организация на професионалния спорт (характеристика) : 1.професионален статус на спортиста, 2.формален социален контрол –съдийски апарат, 3.спортната победа – инструментална ценност, 4.спортно състезание –спортна тренировка (наукоемкост), 5.легитимни спортни организации –СК-НСФ -МСФ –МОК

 

WWW.POCHIVKA.ORG