Home Спорт СПОРТ И ПОЛИТИКА. СОЦИОЛОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
СПОРТ И ПОЛИТИКА. СОЦИОЛОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПДФ Печат Е-мейл

Политика - огласяване на намерение чрез програма за управление на социална организация. Социален елит ( малцинство, което се разграничава от останалата част на обществото по показателите за стратификация) и народ. Основни понятия: власт, авторитет, законност, политика.

ВЛАСТ: отношение между социалните актьори, при което едно лице или група е в състояние да определя поведението на друго лице или група в желана насока, според своите интереси, независимо от волята на последните. СОЦИАЛЕН ЕЛИТ: притежава възможност да взема решения, които имат значителен ефект върху функционирането и развитието на социални организации, т.е. притежава власт. ЕЛИТ в модерната епоха: възпроизвежда се на основата на манифестирани лични качества, мандатност и избор. Властта е плуралистична – различни групи на социалния елит осъществяват формите на властта: законодателна, изпълнителна, съдебна. АВТОРИТЕТ: власт, призната и приета от тези, които са подчинени и поддържана от тези, които я упражняват. ЗАКОННОСТ: система от правила, които се прилага по еднакъв начин към всички лица в обществото, независимо от социалните им статуси. РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА: в агоналните култури, социалните актьори се състезават по правила за постигане на своите цели. ПОЛИТИКА: избираем –избирател –избори социална организация. 1.Социален статус на спорта в глобалната епоха: държавата чрез закона регулира отношенията между социалните актьори, които притежават противоположни интереси и разполагат с различни ресурси; поддържане на социален ред чрез съобразяване със закона; гражданското общество се възприема като различно от икономиката и политиката и се свързва изключително със самоорганизация на гражданите за задоволяване на техни специфични интереси; създадените на основата на само организация и самоинициатива граждански структури преодоляват националните граници и се превръщат в глобални мрежи; спортът е основен елемент и модел на изграждане на организациите на гражданското общество. 2.Спортът и държавата – социологическо взаимодействие- партньори. Вътрешна политика: 1.произвежда соматичен капитал; 2.необходим за държавата спортен мироглед -социализация чрез спорта; 3.забавление и развлечение; 4.спортни програми за определени категории –инвалиди, малцинства, безработни. Външна политика: 1.повишаване социалния престиж на националната държава при успехи на националните спортисти на международни и олимпийски състезания; 2.културни връзки -международно сътрудничество и културно разбирателство при социално общуване между делегации, спортисти и фенове по повод на спортни събития. Държавата дава на спорта: субсидии от държавния бюджет републикански и общински; строеж на спортна инфраструктура; данъчни облекчения за практикуващи и финансиращи и други. Спорт и политически имидж: използване на спорта за повишаване влиянието на политици и създаване на образ; използване на спортисти в политически кампании; използване на спортна терминология в политиката.

 

WWW.POCHIVKA.ORG