Home Икономика Данъчни системи. Данъчна система на РБългария

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Данъчни системи. Данъчна система на РБългария ПДФ Печат Е-мейл

Данъчни системи. Данъчна система на РБългария

Един от най-важните компоненти на финансовата система е данъчната система. Тя представлява съвкупността от действащите данъци, тяхната организация (начините на изчисляване, събиране и контрол) и органите, които провеждат данъчната политика. Съвременните данъчни системи са плуралистични (в тях действат повече от един данъци).

Винаги е съществувала идеята за поемане на цялото бреме на държавата с един единствен данък, но никъде тази идея не е реализирана за по-продължителен период от време. Тя се нарича “Хипотеза за единствения данък”. В зависимост от това къде са се виждали източниците на богатството, различните школи са предлагали различен единствен данък. Меркантилистите, които смятали, че източник на богатството е външната търговия, предлагат да се облагат само доходите от тази търговия. Физиократите, според които селското стопанство е източник на богатство, считат, че най-правилно би било да се облагат само доходите от селското стопанство. В последствие от енергетиката, индустрията, трудовите доходи. Тази идея не се реализира, защото това би бил много тежък данък и би разпределил твърде несправедливо данъчното бреме.

През последните години се налагат нови изисквания към данъчната система. Тези изисквания могат да се систематизират по следния начин.

1)               Данъците в националните данъчни системи да се доближават до тези типични за данъчната система на световното стопанство. По този начин се осъществява глобализацията на икономиките.

2)               Данъците не трябва да пречат на функционирането на свободните пазари като пораждат елементи на несъвършена конкуренция.

3)               Данъците не трябва да засилват инфлационните ефекти.

4)               Трябва да е налице политическа отговорност на занимаващите се с данъчните закони.

Данъчна система на РБългария

Тя се дели на две групи данъци: преки и косвени.

Преки данъци са подоходните данъци и имуществените данъци (данък върху недвижимите имоти; данък върху наследствата; данък върху даренията; данък върху безвъзмездно придобито имущество; пътен данък). Косвени данъци са ДДС, акцизи и мита.

Данъчната система на РБългария се състои от данъци, направени за условията на преход към пазарна икономика. Нейните недостатъци се заключават в силно изразения централизиран характер и силно изразения фискализъм (груба защита на фиска).


 

 

WWW.POCHIVKA.ORG