Home Икономика НАЧИНИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ 1

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
НАЧИНИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ 1 ПДФ Печат Е-мейл

НАЧИНИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ

3 /Три/ начина са познати в практиката

1. Поголовно облагане с данъци – свързваме с поголовните данъци

Били са крайно несправедливи (в миналото ) с тях не се облагат дохода или имуществото , а личността. Техният размер не зависел от дохода и имуществото и били задължителни при навършване на пълнолетие.

2.Пропорционално облагане – тези пропорции са изключително актуални засега и всички данъци засега в България , на този принцип са пропорционални.

Данъчното задължение при тях се определя като данъчната основа се умножи * по данъчния размер ДДС 20% (70%-за туризма изключение)

10% - печалбите

5% - дивидентите

5% - франчайзингови

2% - недвижимо имущество

2% -

!!! Пропорционлното облагане  е много по –справедливо от поголовното , защото те е съобразено с финансово – икономическо положение или данъчната мощ на фирмите и домакинствата .

!!! Данъчното задължение се изменя пропорционално (т.е. по един и същ начин ), както се изменя данъчната основа .

ПРимер:

ЕТ”Х” произв зах. Изделия и е отчел печалба за 2008 – 100 000 лв

100 000 * 10% = 10 000лв

ЕТ”У” -//-//-//-

150 000лв* 10% = 15 000лв

Данъчната  основа е по голяма с 50%

Данъчните задължения  с 50%

3. Прогресивни данъци – от термина (рrogresion) При този начин се използват различни по вид и характеристика прогресии.

При този начин на облагане се постига следния ефект :

Данъчното задължение нараства с по – голям темп , отколкото темп на нарастване на данъчната основа. Т.е. на пропорционално, а прогресивно нараства.

Този начин се използва главно при ПОДОХОДНИТЕ ДАНЪЦИ. И е препоръчван особенно от левите политически партии , движения по света.

У нас – от началото на 20-те години (въведено от Ал.Стамболийски) до скоро съществуваше .

Пример : Нека да разграничим дохода в следните групи

До 100лв – необлагаем -0%

От 100-500лв – 20% данък   - класна прогресия

500- 1000лв – 30%

Над 1000лв – 40%

Нека разгледаме доход = 99 лв  Нете НД = 99лв  ДЗ= 0

Доход = 101лв Нете Нд = 80,80лв  ДЗ = 20,20

Следователно понякога чрез  прогресиите се постига ДЕГРЕСИВЕН метод (нежелан, отрицателен) ефект за данъкоплатците , когато дохода им е близо до някоя от границите . Следователно това води до силно желано отбягване на данъка и намаление на неговата събирателност.

Особено силно е желанието за укрепване на доходи и имущество , когато прогресиите са ускорени (скокообразни)

Донякъде прогресиите се облекчават чрез намаляване на групите в които се облагат доходите , а също и чрез използване на ниски данъчни размери във всяка група , чието нарастване е незначително

Пример 1- 0%

2-10%

3 – 15%

През последните години, започнаха да се използват т.нар. етажни прогресии, включително  и у нас до въвеждането на т.нар. ПЛОСЪК ДАНЪК

В примера по-горе разгледахме КЛАСНА прогресия

До 100лв – 0% - етажна прогресия

От 101,01 до 500лв -20%

От 500,01 – 1000лв – 80лв+30% за горницата над 500лв

Над 1000лв              - 230лв +40% за горницата над 1000лв

Скрита Бентамова  прогресия – тази прогресия означава от данъчната основа да бъде ВАДЕНО или ДОБАВЕНО едно  и също число (един единствен данъчен размер, %) Те са слабо изразени ~ близка до пропорционалното облагане с данъци.

4.Регресивно облагане – то се изразява в такъв механизъм за определяне на данъчните задължения, че то да е обратно пропорционално на данъчната основа - не намира приложение този начин

5. Среден , маржинален и ефективен данъчен размер

Посочените 3 данъчни размери изчисляваме по следния начин :

1) ДРсреден = Дан.Задължене х 100 (%)

Д Основа (облагаема)

2) ДРмаржинален = /\ Д Задължение х100

/\ Д Основа (обл.)

3) ДРефективен = ДЗ х100

ДО брутна

 

Тези формули , зависимости се използват за анализ на начина на облагане с данъци

При пропорционалното дан.облагане – средният и маржиналният данъчен размер са равни

За разлика от това при прогресивното облагане – между двата размера не може да съществува равенство

При прогресивното облагане маржиналният данъчен размер е винаги по-висок от средният ДР

ДР маржинален – показва , колко са ст. Допълнителен данък ще платим , ако облагаемата ДОснова нарастне с 1лв.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG