Home Икономика Обсъждане и приемане на проектобюджета

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Обсъждане и приемане на проектобюджета ПДФ Печат Е-мейл

Обсъждане и приемане на проектобюджета.

Министерският съвет е институцията, която преценява дали проекта изработен от Министерството на финансите, е съобразен с бюджетната прогноза за съответната година. При открити случайни несъответствия или нецелесъобразни отклонения в проектобюджета, по него се извършват корекции. Тук се решават спорните въпроси, възникнали между Министерството на финансите и другите министерства, като се търси най-целесъобразният вариант за удовлетворяването на разногласията и отхвърляне на необоснованите претенции.

Едновременно с проекта за държавния бюджет, в министерския съвет се разглежда финансовото състояние на общините, като се преценяват и определят субсидиите, които би било целесъобразно и възможно да се отпуснат за балансиране на техните бюджети.

Проектобюджетът на Правителството се внася за разглеждане и утвърждаване от законодателния орган. Заедно с проекта на държавния бюджет, министерския съвет предоставя в Народното събрацие подробни консолидирани разчети и необходимата аналитична информация, които служат като обосновка на предлагания и защитавания проектобюджет. Тези материали задължително трябва да съдържат информация за финансовото състояние на общините и за извънбюджетните средства.

15

Проектобюджетът се обсъжда на специално пленарно заседание на Народното събрание, като дебатите по обсъждането му по традиция се откриват със специален доклад на министъра на финансите наричан „бюджетно експозе" и съдоклад на председателя на комисията по бюджет и финанси; след изслушването на двата доклада започват общите дебати.

На законодателния орган е предоставена т.нар. бюджетна инициатива, т.е. правото му да внася допълнения и изменения в представения от правителството проектобюджет. Отначало бюджетната инициатива на Парламента е била почти неограничена, но се наблюдава тенденция към нейното ограничаване.

Възниква въпросът какви могат да бъдат последиците от евентуални разногласия, между правителството и Парламента, от възможното неприемане или отхвърляне на бюджета от законодателния орган. Конституцията на всяка страна обикновено предвижда възможните решения.

Те са две основни:

А) оставка на правителството, съставяне на ново правителство и изготвяне на нов проектобюджет.

Б) разпускане на Парламента, провеждане на нови Парламентарни избори и представяне за разглеждане от новия парламент на стария проектобюджет. По често срещано е първото решение. Подобни случаи имаше през 1960 г. във Франция, 1970 г. в Турция, когато по-повод обсъждането на проектобюджетите на правителството беше гласувано недоверие.

Когато, в резултат на подобна политическа или икономическа криза, до началото на бюджетната година, не се утвърди проектобюджетът се налага използването на бюджетните дванадесетини, т.е. приходите се събират в съответствие с действащите закони, а разходите са ежемесечни суми за сметка на новия, все още неприет бюджет, в размер на 1/12 част от предходния бюджет. У нас дванадесетините се използваха в периода 1990-1995 г., тъй като народното събрание закъсняваше с приемането на бюджета.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG