Home Икономика Инвестиционни банки. Брокерски фирми

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Инвестиционни банки. Брокерски фирми ПДФ Печат Е-мейл

Инвестиционни банки. Брокерски фирми.

Инвестиционни банки – Основен бизнес на инвестиционните банки е бизнеса с ЦК, а не събиране на депозити и предлагане на ликвидност. Те извършват операции, известни като инвестиционно банкиране. Работят при либерални регулации, поемат по-голям риск и реализират по-високи печалби от търговските банки.

Основни клиенти:

-          Правителства – емитират облигации

-          Местни органи на власт

-          Големи корпорации

-          Инвеститори на капиталовия пазар

ИБ предоставят на своите клиенти 2 основни групи услуги:

ü       За компаниите и правителствата емитирането на акциите или дълг

ü       За инвеститорите – оперират като консултанти, брокери, дилъри

ИБ предлагат услугите:

  1. Поемане на емисии от ЦК на първичния капиталов пазар
  2. Консултиране и финансиране на сделки по сливания и поглъщания, както и други типове корп. конструктуиране.
  3. Инвестиране в ЦК и търговия с тях на вторичните пазари.
  4. Управление на активи на институционални посредници.
  5. Предоставяне на консултантски и инвестиционни услуги на богати клиенти – частно банкиране.

ИБ предлагат нови форми за пазарно финансиране на корпорации – не предлагат ликвидност по начина по който предлагат ТБ. Модерно банкиране.

Брокерски фирми

За разлика от ИБ, които предимно предлагат услуги на първичните пазари на ЦК, брокерските фирми извършват услуги на вторичните пазари. Брокерските ф-ми извършват за своите клиенти 2 групи услуги:

-          брокери предлагащи пълна гама от продукти на пазара

-          брокери предлагащи ограничен кръг продукти и услуги

Откриват на своите клиенти брокерски сметки, чрез които оперират на капиталовите пазари:

Инвестиционни сметки:

-          С внасяне на пълен депозит – инвеститорът може да закупи ЦК след като е внесъл по сметката пълната сума необходима за сделката

-          С част от депозита – клиентът получава правото да покрие със собствени средства само част от ст-ста на сделката, а др част със заем

-          Дискреционни сметки – клиентът има право да предостави на брокерската фирма да купува от негово име ЦК без непрекъснато да иска съгласието му

-          Сметки пакети – нов вид бдокерска услуга. Откриват се на клиенти които притежават портфейли от ЦК над 100 хил $. Срещу определена комисионна бр ф-ма осъществява менаджиране на ЦК.

Брокерските ф-ми действат като технически изпълнители при реализирането на клиентските поръчки: осъществяват връзка с други брокери, ф-ята на трансферни агенти прехвърлящи собствеността. Предоставят отчети на своите клиенти за сключените сделки.

  • Ценови ограничения – от клиентите – пазарни, лимитиране и стопански поръчки.

- При пазарните поръчки се изисква ЦК да се продават при наий изгодния курс

- При лимитираните поръчки се ограничава минималната цена при продажба или максимална цена при покупка

- При стопанските поръчки се поставя условие за продажба на ЦК когато курсът им достигне определено ниво.

  • Времеви ограничения – гореща, дневна, седмична и месечна поръчка

-                      Гореща – изисква се изпълнение незабавно “или” “или”

-                      Дневна – до края на работния ден

-                      Седмична – до края на последния работен ден

-                      Месечна – до края на месеца 

  • Количество ЦК – всичко или нищо; точно определена част от вид ЦК да се продаде

Прдлагат се допълнителни услуги:

-                      брокерски заеми

-                      Осигуряване на информация и др.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG