Home Икономика Контрибутивна формаспоред поведението на разходите на ОПР

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Контрибутивна формаспоред поведението на разходите на ОПР ПДФ Печат Е-мейл

Контрибутивна форма\според поведението на разходите\ на ОПР

 1. Приходи

-         От дейността

 • Нетен размер от прихода от дейността   1300000
 • Увеличение на запасите                                  10000

Общо       1310000

-         Финансови приходи

-         Извънредни приходи                   1310000 \1+2+3\

 1. Променливи разходи

-         По дейността

 • Производствени разходи                      600000
 • По продажбите                                          50000
 • Административни                                            32000

Общо                682000

-         Финансови разходи

-         Извънредни разходи

Общо променливи разходи  682000

Контрибутивна разлика                                  628000 \1-2\

 1. Постоянни разходи

-         По дейността

 • Производствени                               120000
 • По продажбите                                  40000
 • Административни                              10000

Общо    170000

-         Финансови разходи

-         Извънредни разходи

Общо постоянни разноски    170000

 1. Доход преди облагане с данък       458000

Данък върху дохода                          183200

 1. Чист доход \печалба\                                        274800
  1. Анализи и прогнози на критичните съотношения между приходи, разходи и печалба

ОПР 31.13.2007г. на ЕТ „Ричард Груев”

 

Сума

За единица

Приходи от продажби – 2000бр.

40 000

20

Променливе разходи

25 000

12,50

Контрибутивна разлика

15 000

7,50

Постоянни разходи

10 000

 

Облагаем доход

5 000

 

Данък върху печалбата

500

 

Финансов резултат

4 500

 

 

Ако дакжем, че за м. Април „Р. Груев” очаква ръст на пл\родажбите в натура 10%, той би могъл да изчисли финансовия си резултат, дори да планира и данъци.

2000х10%=2200бр. ще продаде

7,50х2200бр.=16500

Постоянни разходи – 10000

Облагаем доход – 6500

Данък печалба – 650

Финансов резултат – 5850

Ако продажбите със спад 15% - как ще се измени финансовия резултат

2000-(2000бр.х15%)=2000-300=1700бр.

7,50х1700=12750

Постоянни разходи – 10000

Облагаем доход – 2750

Данък -275

Финансов резултат – 2475

Друга остановима величина при такъв формат на ОПР е нормата на контрибуция.

За м. Април

Нк=сума контрибутивна разлика/сума приходи=15000/40000х100=37,5%

Ако очакванията н Р.Груев са свързани с възможност пазара да понесе 5% по-висока цена при същия обем продажби то използвайки величината на Нк би могъл да изчисли очаквания финансов резултат и разходи за данъци.

За април увеличение на цената с 5%

(40000х5%)+40000=42000x37,5%=15750

Постоянни разходи – 10000

Общ доход – 5750

Данък 10% - 575

Финансов резултат – 5175

Да докажем, че пазарът не приема скъпите блузи на Р. Груев и той решава, за да запази продаваните обеми да свали с 5% цената.

40000-(40000x5%)=38000x37,5%=14250

Постоянни разходи – 10000

Общ доход – 4250

Данък – 425

Финансов резултат – 3825

Всеки собственик и мениджър много би искал да знае кое е онова равнище на дейност от което нагоре започво да печели, а под него да губи т.е. критичната точка в равнището на дейност. Тя се установява чрез уравнението:

Х.КРединица=постоянни разходи

Ако използваме данните от м. Март отчетите получаваме

Х.7,50=10000

X=10000/7,50=1333,33блузи

т.е. под 1333 блузи продажби Р.Груев ще губи, а над 1344 ще печели.

Уравнението на критичната точка може да служи за няколко анализа и прогнози. Напрп.: за установяването на онова равнище на дейност, при която бизнеса ще реализира поставената като цел печалба.

Х.7,50=10000\постоянни разходи\+10000\целева печалба\=печалбата, която искаме да постигнем

Х=20000/7,50=2667 блузи

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG