Home Икономика Отчитане намалението на КБА поради продажба

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Отчитане намалението на КБА поради продажба ПДФ Печат Е-мейл

Отчитане намалението на КБА поради продажба

В икономическата литература много от авторите използват за отчитане продажбите на КБА сметка 701 „Приходи от продажби на готова продукция”. Наименованието й подсказва, че от икономическа гл. т. не е правилно да се използва тази сметка, т.к. има съществена разлика между КБА, отчитани по сметки от гр. 31 и готовата продукция, отчитана по сметка 303. Ето защо по-целесъобразно е продажбата на КБА да се отчита по сметка 7082 „Приходи от продажби на КБА”.

Продажбата на КБА може да поражда проблем, който е свързан с биологичните процеси и физиологията на животните. Например за продавача е изгодно преди продажбата животните да бъдат хранени или да поемат много вода и така тяхното живо тегло изкуствено да е увеличено. Купувачите в този случай реагират и искат отбив, най-често в % от живото тегло, т.е. т. нар. фира в практиката. В зависимост от това как по счетоводен път се третира тази фира биха могли да се появят няколко варианта:

v                                    фирата се прикрива чрез разликата между продажната нетна справедлива стойност и отчетната нетна справедлива стойност. Така информацията по сметките от гр. 31 е точна, но е перфектен и икономическия резултат от продажбата.

v                                    с фирата се извършват корекции върху теглото на животните и така икономическият резултат е точен.

Например в една кооперация са налични 100 бр. агнета до отбиване със средно живо тегло 25 кг. за брой и нетна справедлива стойност 5 лв. за кг. Продадени са 50 бр. (на база на средното тегло те би трябвало да имат общо тегло 1250 кг.). Купувача не признава 40 кг. от живото тегло поради прехранване, т.е. той признава 1210 кг.

411

7082            7260 лв.

4532

50 . 25 = 1250 – 40 = 1210кг. х 6 лв. прод. = 7260 лв.

За изписване на продадените животни по живото тегло, по което се водят:

7082 / 314              6250 лв.  (ан. с/ка агнета до отбиване)

50 . 25 = 1250кг. х 5 лв. = 6250 лв.

Най-често така се постъпва в практиката, но се допускат следните грешки:

1. Първата статия е на база на фирата, в която се посочва живо тегло 1210кг., а във втората статия се използва живо тегло 1250кг., т.е. различно от фирата. По този начин по сметка 7082 кредитираната сума е на база на фактурираните килограми и пазарната им цена, а по дебита полагащите се килограми за същия брой животни по счетоводните сметки, остойностени по отчетната им цена.

2. За продажната стойност на животните както при първия вариант се съставя първата статия, а втората статия се съставя не на база 1250кг., а също на база на фактурното тегло, т.е. втората статия е:

7082 / 314              6050 лв.

50 . 25 = 1250 – 40кг. = 1210 кг. х 5лв. = 6050 лв.

Така на практика ако се проследи информацията по сметка 314 преди и след продажбата ще се установи, че има промяна в средното живо тегло. Ако не се взимаше под внимание фирата, то би трябвало след продажбата:

314

ан. с/ка агнета до отбиване

100 х 25 = 2500 х 5 = 12500 50 х 25 = 12500 – 40 = 1210

фира 40 х 5 = 200

50 х 25 = 1250 х 5 = 6050

50  1290 х 5 = 6250

50 х 25 = 1250 х 5 = 6250

Останалите 50 агнета при същото средно тегло да имат общо тегло 1250кг. за 6050лв.

Тъй като в кредит е отразена фирата, то реално тези 50 бр. вече имат изкуствено увеличено тегло с 40 кг. За да не се допуска нереално увеличаване на наличните агнета само с тяхното тегло, то е необходимо да се състави с фирата една сторнировъчна статия:

314          /       6112

ан. с/ка агнета              ан. с/ка отглеждане на

от отбиване                  овце майки с агнета до отбиване

Сторнировъчната статия не засяга броя на животните, а само тяхното тегло и стойност. След съставянето й с теглото на фирата, то реално по дебита на сметка 314 ще останат точно половината от броя килограми и стойността. Ако не се състави статия за теглото на фирата и стойността, то колкото повече животни напускат групата, толкова по-нереално ще бъде теглото на оставащите в групата животни.

Възможно е да не се начислява по посочения начин фира, но още при начисляване на прираста изкуствено неговото тегло да се намали със средния процент, който се установява при продажба. Н практика също могат да се проявяват злоупотреби поради изкуствено намаляване на фактурирани тегла втори път, със същия процент фира.

При условие, че продажбата се извършва на база на сключен договор за финансов лизинг ще се съставят статиите:

269

7082

753

7082 / гр. 31

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG