Home Икономика Уводна статия по икономически казус

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Уводна статия по икономически казус ПДФ Печат Е-мейл

Увод

Събирателно дружество „Николов и сие” се състои от двама съдружници. Капитала на дружеството се състои от 400 дка реституирана земя край село Стамболово област Хасково и 100 000 лв. Двамата съдружници решават с наличния капитал да започнат овцевъдна дейност. За целта „Николов и сие” сключват консултантски договор с „Бизнес интелект” ООД, който ще направи проект за овцевъдна ферма. „Николов и сие” имат желание да преобразуват събирателното дружество в дружество с ограничена отговорност.

Според търговския закон съгласно чл.262 съдружниците от събирателното дружество трябва да се съгласят в писмена форма с нотариална заверка на подписите. За преобразованието от събирателно дружество в ООД се изготвя план за преобразуването спрямо член 264а. Решението за преобразуване се взима съгласно член 264г. Промяната на правната форма се вписва в търговския регистър не по-рано от 14 дни след заявяването, съгласно член 264ж. Заявлението за вписване се подава от управителния орган или от съдружник с право на управление в новоучреденото дружество и към него се прилагат:

1. решението за преобразуване;

2. съгласията по чл. 264г, ал. 2;

3. приетият дружествен договор и/или устав на новоучреденото дружество и необходимите документи за вписване на избраните органи;

4. докладът на проверителя, ако е извършена проверка;

5. списъкът на лицата, придобиващи акции, дялове или членство в новоучреденото дружество, както и видът на членството;

6. декларацията на депозитаря, че са му предадени временните удостоверения или акциите, съответно доказателствата, че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал.

„Николов и сие” разполагат с 400 дка земя с водоснабдяване електроснабдяване и транспортен достъп, които са важни за получаване на разрешение за стройтелство и впоследствие строителство на нужните за овцефермата сгради а именно :

-          3 овчарника по 500 м²

-          1 гараж за трактор, мотори, бус и мотокар

-          2 доилни зали свързани към две от кошарите

-          1 стая за събиране на вълна

-          1 общ склад

-          1 сграда за персонала снабдена с офиси, съблекални, кафене и ветеринарен кабинет.

Строежът на изброените сгради ще отнеме около 1 година и ще възлиза на 700 000лв

„Бизнес интлект” решава, че за извършване на стопанската дейност – овцевъдство са нужни 200 дка от притежавания имот. След направено проучване се установява че за отглеждането на 500 овце са нужни 100дка земя. „Бизнес интелек”предлага стопанство от 300 овце за чиито отглеждане е нужно по малко от 100дка. За да се избегнат лихви по кредити „Бизнес  интелект” предлага продажбата на останалите 200дка земя на средна цена на пазара в област Хасково, а именно 50 лв/км², което ще добави 1 000 000 лв към наличния капитал, който ще бъде достатъчен начален капитал за започване на стопанска дейност.

Съгласно член 60 от закона за устройство на територията „Николов и сие” взима разрешение за стройтелство.

След извършването на стройтелнителна дейност и наличието на всички сгради и капитал от 400 000 лв започва оборудванеот на фермата и закупуването на овце и кочове.

Оборудване на фермата

Брой

Стойност на придобиване

Доилна инсталация

2

14 000 лв.

Машина за подстригване

2

3000 лв.

Торопочистваща лента

3

7500 лв.

Трактор

1

12 000 лв.

Мотокар

1

10 000лв.

Мотор

5

8 000 лв.

Бус

1

7 500 лв.

Общо

 

62 000 лв.

животни

вид

брой

ед.цена

цена

овца-меринофлайш

300

150 лв

45000лв

коч-меринофлайш

10

200 лв

2000 лв

куче-каракачанка

10

200 лв

2000 лв

 

 

 

 

общо:

49000лв

Прилагаме кратка информация за закупените кочове и овце :

Меринофлайш

Животновъдство - Овцевъдство

В края на миналия век в Германия са съешавали тънкорунни овце с кочове бордер лайчестър и са получавали различни по тип овце, които по-късно съешавали с кочове френски прекос. През 20-те години на XX век чрез кръстосване на различните типове прекоси се създава и породата меринофлайш.

Овцете от породата меринофлайш се отличават с едрина и много добре изразени месодайни форми: холката, гърбът, поясницата и крупата са прави, широки и замускулени, гърдите - широки и закръглени, гръдшят кош е бьчвообразен, бутовете са замускулени, крайниците - широко поставени и със здрави кости. Тялото е много добре обрасло с мериносова вълна. Под мишниците, по корема и по долната част на краката обрасналостта е по-малка. Много често при овцете-майки, които раждат по 2-3 агнета, вълната от корема и шията пада. Дължината на вълната е 7-8 см, с много добра изравненост и къдравост, светъл цвят на серея и от 60-64-о качество, като има кочове и с 58-о качество. Вълнодобивът при овцете е 5-5,5 кг, при кочовете 8-10 кг. Рандеманът на вълната е много висок - 45-48%. Плодовитостта от 100 оагнени овце достига 160%, като агнетата до 4-месечна възраст имат много висок среден прираст - 320-360 гр.

У нас кочове от породата меринофлайш са внасяни през периода 1940-1943 г. и след 1944 г. Те са били използвани през първия етап на кръстосването при създаването на всички тънкорунни и полутънкорунни породи.

Поради условията на хранене и доене и в резултат на селекционната работа у нас овцете от породата меринофлайш са по-високи и с по-дълго тяло, но в известна степен са загубили скорозрелостта и месодайността си.

„Николов и сие” ще продава вълна, мляко и агнета за месо на фирми купувачи след предварително сключен договор. Цените на продукцията са средни за моментния пазар в България.

-          Вълна – 2 лв/кг

-          Прясно мляко – 0.90 лв/лт

-          Агнешко – 5 лв/кг

 

WWW.POCHIVKA.ORG