Home Туризъм Технологии за туристическо обслужване.Технологични процеси

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Технологии за туристическо обслужване.Технологични процеси ПДФ Печат Е-мейл

Технологии за туристическо обслужване.Технологични процеси и технологични цикли.Технологии на приемането,настаняването и обслужването.Технологични операции при хигиенизиранетто на хотелски обекти.Технологично обслужване на хотелиерството и ресторантйорството.

Технологии на приемането,настаняването и обслужването!

Осигуряване на безопасност на гостите,всички гости и обеки да са застраховани.Събира се такса застраховка-тя е задължителна.Безопасността се осигурява чрез механични средства и жива охрана.Живата охрана трябва да е невидима,деликатна.

Посрещането и настаняването на гостите за 4* и 5* хотели и заведения се извършва от портиер.Той е първият човек,който посреща гостите и тои извършва пропусквателният режим.Пиколите пренасят багажа при настаняване на гостите.

При регистрацията на рецепцията се попълва адресна карта,която е различна за български и чуждестранни туристи.Всички адресни картисе носят в местнотто МВР за определен срок.Предоставя се паспорт на хотела,чрез него госта се регистрире ,че е негов гост.Води се регистър за всички гости.

Персоналът на хотела е с униформено облекло с отличителни знаци и емблема на хотела или работно облекло.

Само камериерките са с униформи,останалите са с работно облекло,но всички задължително трябва да носят Баджове или табелки с имената си на български език и на латиница.

Изпрашането на гостите става по процедура обратна на настаняването.Първо пиколото изнася багажа ,докато клиена плати сметката си на администрацията.

Подмяната на белйото и кърпите за 4* и 5* става всеки ден-по желание на клиента(госта),за 3* -на двадни,а за 2*и 1* на 3 дни.

Санитарни съоражения-чаши за вода и принадлежности.Зареждане ежедневно със сяпун,дезодорант,рекламно информационни материали.

Зареждане за ВИП-гости:

-TOP VIP гости-с най-голямо внимание.Такива са пезиденти,премиери и др.

Very Very  VIP– с много голямо вномание

VIP– гости с вномание-знаменитости,известни бизнсмени,много редовни гости и др.

По-равни гости инвалиди

Гости с децащ

Изисквания към предлаганите услуги

Предоставяне на информация-тя се копува и предлага.Предоставяне на телефонни услуги.Обмяна на валута.Бизнес услуги-в специални бизнес центрове.Битови услуги-пране,химическо чистене,гладене.Бръснаро-фризйорски услуги.Сервизни и авто услуги в мотелите,рент а кар.Предлагане на услуги с разни процедури-джакузи,сауна,басейни,спа-центрове и др.Спортни и забавни услуги-тенис кортове ,.Лекарски-медицински услуги.Предлагане на различни мероприятия-екскурзии,вещи под наем,закупуване на билети и др.

Под рационално използване на обслужващия персонал се има предвид спазване на дисциплината по всички обекти и изпълнение на всички технологични изисквания.Висока производителност на труда и високо качество на продукта и обслужването.

Технологии при обработката на стаите

Графиците на работното време на камериерките са за 4души-смяна 8 часа.

Подготовка за работа-навременно идване на работа-10мин. По-рано за да могат да се подготвят.Пристигането трябва да бъде през служебния вход.

Подготовка на камериерския офис-там се намират белйото,уредите и препаратите.Подготовката на офиса е свързана с информация,обезпечаване-т.е. Се дава 1 бюлетин за ежедневното състояние на стаите и тогава се подготвя камериерската количка.

Трябва да се махнат всички бижута и ръцете да бъдат изрядни.

Не трябва да се смесват химически препарати.

Стаите се обработват от горе надолу,от вътре навънка и от мръсно към чисто!

Влизане в стаята-задължително се спазва информацията на стаята,ако няма такава се чука с пръст и се обявява с глас,чака се отговор .

Оглед на стаята-проверява се състоянието на стаята и се оглежда за забравени вещи и чак тогава се започва работа по съответната технология.В стаята има 2 кошчета,ако има балкон се по4иства първо него.Ако има забравена вещ се предава в хотелскоо домакинство и там се пази определено време.

Всички свободни стаи ежедневно се проверяват.Ако има нещо счупено или развалено всяка камериярка пиче доклад за състоянието на стаята.

Оправянето на леглото е едно от най-важните задължения на камериерката.Става от левия ъгъл и обратно на чесовниковата стрелка .Върху матрака се слага меко юрганче-то се нарича шалте,с тази цел се запазва матрака,отгоре се застила чаршафа,отгоре се застила (олекотен) юрган и възглавници.Във фоайето в гардероба се слагат резервни одеала и възглавници.Белйото трябва да бъде от естествени материи,то трябва да издържа на прането.

Кувертюра-дневна покривка за легло.

Папката с рекламни маериали трябва да се преглежда ежедневно.

Чаршафите се изтърсват,а матраците се обръщат веднъж седмично.На всяко легло се полагат по 5 закачалки за 4* и 6 за 5* и ако има разхвърляни дрехи по леглата камериерката ги поставя на закачалки в гардероба.

Правило за зареждане на гардероб-на принципа на човешкото тяло:най-горе се слагат възглавниците,четки за сака,после за обувките и т.н.Гардероба е в предверието.Багажа се поставя в багажника.Преди да се излезне се оглежда последно и се заключва,забърсва се външната страна на вратат.

Допълнителни и странични технологични операции:

-апартаменти,студиа-те са с по особено обзавеждане и трябва да са обурудвани с една категория нагоре

-повторно обслужване-при необходимостВечерно зареждане-маха се кувертюрата и се поставя на определено място,оправя се леглото и се поставя някаква визитка за лека нощ.

-обработка на мини-бара или хладилник

-седмично почистване-пердета,зависи от обурудването на хотела;мокети,дамаски,витрини,стъкла.

Странични технологични операции:

-обработка на външни помещения-тези площи,които са достъпни за външни гости-конферентни бази,фоайето,(приемния блок).Има специални камериерки за фоайето-наричат се холно камериерки,Квадратурата на оайето се определя като площ от 0,6 до един кв.м. На легло.

Разликата между спа хотел и балнеоложки хотел е ,че балнеоложкия се посещава от прекарани болести ,той е възстановяващ.

-Коридори и стълбища-първото нещо,което гостите виждат като излезнат от своята стая.

-асансйоробработка на стени и тавани

-местата за движение на персонала

Изисквания по обслужването в заведенията за хранене:

На вххода на заведението се отразява вида на заведението с осветен надпис за всички категории.

В близост до входа-табела с категорията,информация за фирмата и седалището на търговеца,работното време,името на управителя и художествено оформено постоянното меню

Посрещането става с портиер-4* и 5* ,а настаняването или от управителя,или от ОТЗ

На видимо място във фоайето-информационни материали и надписиза видовете зали,за мероприятия,телефон за 4*,5* ,за WC ,гардероб-обслужва се от гардеробиер в униформено облекло

Управителя проверява ежедневно готовността на залата като 15мин. Преди започване работа провежда инструктаж с персонала

Масите се подреждат така,че да не се затруднява движението,както до гостите,така и на песонала,а така също ми да се пази норматива за площ за едно място за сядане.Масите се застилат с покривки,така че да се спуска от ръба на масата 30см. Надолу.

В залит за пушачи се зарежда пепелник за пушачите. Поставя се ваза(с цветя). Поставят се чинии с платнени салфетки,двоен прибур и чаша 200мл.за вода за 3*,4*.5*. Чашите без дръжка се наричат regal.

Свещник за 4*,5* звезди задължително,колкото по стабилен,толкова по добре.

Постоянно предлагане на лед за всички категории

В заведението за хранене има две папки-лист меню с готварската и сладкарската продукция и карт меню за напитки изписани на два езика най малко за 4* и 5* отделно изписани,като за тези категории трябва да има карт мрню и лист меню

Броят на лист и карт менютат трябва да е по голям от броят на масите. Те се предоставят на гостите преди приемане и след приключване на консумацията. За всяка продажба задължително се издава документ(сметка или фактура с касов бон)

Задължително е носенето на работно и униформено облекло по време на работата  Сервитйорите носят бележник за вземане на поръчки,комбинирано джобно ножче,кибрит или запалка;дребни пари;

След приемане на поръчката сервитйорът се оттегля от масата за да я изпълни,но продължава да наблюдава

Поръчките се изпълняват за:също предястия,салата,аперетиф-до 10мин. За 4* и 5* до 15мин за 3*,2* и за останалите о 20 мин.

При предварително договорено меню,приборите и сервизите се зареждат предварително,а ястията се носят по последователностите на консумацията

Предлагат се някои съвременни норми на обслужване,като фламбиране:транжиране пред погледа на клиента;блок маса и шведска маса.

Пепелници с повече от три угарки се вземат и се сменят,а за 4* и 5* при една угарка се почисват

Настаняването на гостите става на чистамаса,а тя се чисти и при сервиране на десерта

От 3*,4*,5* тоалетната задължително не се плаща, с изключение на външни места

В исторически план са се развивали различни видове кухни,но досега се е развила т.нар. Народна кухня

Когато се обработват ястията се извършва оглед,технология.

Тази технология изучава рационалното приготовление на здравословна,вкусна,прпорционална храна. Този процес се разделя :

-студена обработка-имиване;почистване’нарязване;оформяне в студени порции;суртиране;дефрозтация(размразяване)

-топлинна обработка-варене;пържене;задушаване;изпичане

13.за изпълнението на тези обработки се използват определени съоражения. За тях няма определен,задължителен норматив. Хладилните съоравения биват високо охлаждаеми и ниско.Топлинните биват:на твърдо или течно гориво,инфрачервена структура,канвентумати и др.

Инвентар-ножове,четки,вилици и т.н.съораженията и средствата

Полуфабрикати-продукти за по-нататъшна преработка

Определяща операция е спазването на точността при обработката на суровините и материалите и тяхното съхранение при изискващи условия

Готвачът винаги трябва да оставя проба от приготвената храна

Сутрешната закуска се сервира в 19см. Чиния

Храненето става удоволствие през ренесанса.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG