Home Психология Създаване на горен, долен колонтитул и воден знак в документ. Проверка и отпечатване на документ

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Създаване на горен, долен колонтитул и воден знак в документ. Проверка и отпечатване на документ ПДФ Печат Е-мейл

 

 


1. Да се разработи план-конспект на урок по информатика

Тема: Създаване на горен, долен колонтитул и воден знак в документ. Проверка и отпечатване на документ

Тип на урока: Нови знания и формиране на умения

Основни понятия:

1. Горен колонтитул

2. Долен колонтитул

3. Воден знак

Цел на урока

 • Образователна – Учениците да придобият знания какво представляват допълнителните елементи- горен ,долен колонтитул и  воден знак.
 • Развиваща – Да се развият умения за създаване на горен, голен колонтитул и воден знак в документите.
 • Възпитателна – Да се придобият умения за ефективно прилагане и изпозване на тези елементи.

Основни нови понятия

 • Header (горен колонтитул)
 • Footer (долен колонтитул)
 • Print Preview (визуализация на печат)
 • Page x of  y (вмъквана на автотекст)
 • Print Watermark (отпечатване на воден знак)

Методи

Методите, чрез които можем да предизвикаме интерес към учениците е посредством беседа, обяснения, упражнение чрез демонстрация и т.н.

Междупредметни връзки

Връзката, която може да се създаде с информатиката е пряко свързана с  Английски език.

Ход на урока

 1. I. Встъпителна част
 • Организация на групата
 • Актуализация

Актуализацията може да премине, чрез лека беседа с учениците или малка практическа задача.

 1. Как се форматират знакове?

Като се променят тяхните основни характеристики

 1. Кои са тяхните основни характерстики?

Шрифт, размер, стил, цвят, специални ефекти, междубиквено разстояние, вертикално разположение

 1. Колко вида стилове шрифтове познавате?

Нормален

Удебелен

Наклонен

 1. Какво представлява параграфа?

Част от текста, въвеждането на който започва на нов ред с Tab (табулация) и завършва с бутона Enter

 1. Колко вида подравняване познавате?

Ляво

Дясно

Централно

Двустранно (отляво и отдясно)

 1. От къде можем да форматираме страница?

От менюто File / Page Setup

Преход:

Освен текст в даден документ програмата Word позволява към всяка страница на документа да се добавят и допълнителни елементи, които автоматично да се показват на всяка страница. Този елемент се нарича колонтитул.

II. Същинска част

ТЕМА: ”Създаване на горед и долен колонтитул и воден знак”

 1. 1. Създаване на горен и долен колонтитул

a)                                     Горен колонтитул – Това е блок с текст или графика, който програмата Word показва в горния край на докумнта

b) Долен колонтитул -  Доният колонтитул наподобява горния. Съдържанието му е същото с изключение на това че се намира в долният край на документа.                               Колонтитулите се позказват на екрана само в изглед Print Layout и при преглеждане на документа в изглед Print Preview

c)                                     Изтриване на колонтитули – за да се изтрият колонтитулите трябва да се премахнат всички символи, които се намират в нговата област

За да усвоите създаването на колонтитули, изпълнете следната задача.                                                          Задача Отворете Word и създайте нов документ.

От менюто View (изглед) изберете Header and Footer (Горед и долен колонтитул)

Ще се отвори прозорец (таблица) на документа с очертания за горния колонтитул и помощна инструментална лента.

В горния колонтитул въведете някакъв текст и после го форматирайте в центъра с големина на шрифта 12pt

Преминаването от горен в долен колонтитул става чрез бутона от инструменталната лента и се казва Switch Between Header and Footer или с преминаване надолу със скролбара.

Попълнете долния колонтитул с произволен от вас текст и го форматирайте по същия начин (12pt, централно).

Натиснете Enter и от падащия списък Insert AutoText изберете командата Page X or Y

Може да се избере въвеждане на дата, час, кога е създаден, от кого, как се казва документа и т.н.

 1. 2. Създаване на воден знак

Съдържа блед текст или графика, показани на всяка страница на документа или в секция на документа. За да изпълните създаването на водни знаци, изпълнете следващата задача.

Върху вече създаденият от вас документ, на който създадохте горен и долен колонтитул изберете от Format (форматиране) Background (фон) Printed Watermark (отпечатване на воден знак).

Изберете Text Watermark (Отпечатване на воден знак)

Върхи Text избирате и пишете какъв текст да се постави

От Font избирате какъв шрифт да сложите на текста. Ако искате да излиза надпис на кирилица задължително е да изберете шрифт, който я поддържа. Това са Ariel, Times New Roman, Courier New, Verdana и др.

От Size избираме размера на текста, с който искаме да пишем. Когато е на Auto автоматично се оразмерява според страницата.

Color е мястото от където можем да определим цвета на текста, който сме написали. В дясно от него се намира Semitransparent, което означава полупрозрачен.

 1. 3. Проверка, подготовка за печат и отпечатване на документ

След като сте въвели елементите на документа, извършили сте форматиране на страниците, трябва да отпечатате документа. Преди отпечатването добре би било да прегледате как би изглеждал документът в печатен вид и да направите последни корекции върху него.

Програмата Word предлага две възможности за преглеждане на документа – това са изгледите Print Layout (оформление на страница за печат) и Print Preview (визуализация на печата).

Задача

 1. От менюто File или от инструменталната лента Standart активирайте командата Print Preview
 2. Ако не одобрявате начина, по който изглежда документът, натиснете бутона Close (затвори), върнете се в предишния изглед Print Layout и направете промените.
 3. За да направите промени без да преминавате от един изглед в друг използвайте бутона Magnifier (лупа)
 1. III. Заключителна част

1) Какво представляват горният и долният колонтитул? - блок с текст или графика, който програмата Word показва в горния край на всяка страница от документа.

2) Как може да се изтрие колонтитул? – чрез изтриване на всички символи в областа на колонтитула

3) Какво представлява водния знак? - Съдържа блед текст или графика, показани на всяка страница на документа или в секция на документа

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG