Home Информационни технологии ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ ПДФ Печат Е-мейл

1. Да се проектира цифрова преносна система съгласно алгоритъм за начално проектиране при уплътняване на преносната линия по време. Зададени са :

(SNR)>47 dB                                                                                                    F=4 kHz

Ts=3 mS                                                                                                                              Rz=3 V

K=32                                                                                                                                    (SNR)=18 dB

2. Да се изготви резюме чрез програмата “Power Point”

на статията : IEEE network, ІX-X 2003 Volume 17 №5 страница 40-45 Evaluation of transport protocols for SIP

 1. Проектът да се предaва в електронен формат на email : rdim@abv.bg

Като subject се записва “CPS_име_факултетен номер”

ДАТА НА ПРЕДАВАНЕ : 30.11.2006

Съставил : доц.Р.Димова

1з. Изчисляване на цифрова преносна система по алгоритъм за начално проектиране при уплътняване на преносната линия по време

 1. Оценява се честотата на дискретизация на първичните сигнали

Ds===316,228

2. Пресмятане на честотата на дискретизация на първичните аналогови сигнали

fd=2.fmax=2.4=8kHz

 1. Намира се съответната времева стъпка на дискретизиране на първичните аналогови сигнали 
 1. Оценява се броят на нивата на квантуване на дискретизираните първични сигнали

N=

 1. Избира се N=1024; n=10
 2. Проверка на стоиността на SNR

SNR=10lg(-1)=10lg(1024-1)=60,21

Избира се SNR=60,5

 1. При избрано N се коригира Ds

Ds===1023,9995

 1. Определя се стъпката на квантуване и размахът на шума от квантуването

S=Rq==2,93.10

 1. Намира се средноквадратичната стойост на шумовите флуктуации в аналоговите предавателни части

===488,28.10

 1. Пресмята се средноквадратичното отклонение на първичните сигнали от математическото очакване

=.=.=0,49999976

 1. Определя се средноквадратичната стойност на шума от квантуването

===845,73.10

 1. Пресмятане на времевата продължителност на бинарните кодови думи

===390,625 pS

 1. Изчислява се необходимата пропускателна способност на многоканалната комуникационна система

C=2.K.n.fmax=2.32.10.4.10=2,56 MHz

 1. Намира се количеството информация пренасяно от общия импулсно кодов сигнал за времевата продълйителност на първичните сигнали

IPCS C.Ts=2.K.n.fmax. Ts=2.32.10.4.10.3.10=7680

 1. Пресмята се необходимата ширина на честотната лента на комуникационната система
 2. Изчислява се коефициента на грешки при визстановяване на бинарните кодови импулси

B= K.n.fmax=32.10.4.10=1,28 MHz

=1,9858.10

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG