Home Информационни технологии Индустриален Мениджмънт

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Индустриален Мениджмънт ПДФ Печат Е-мейл

ьРазработете база от данни за поддържане на офертите на доставчици на материали за изработване на произведения на изкуството (глина, бронз, гранит). Базата да може да извежда справки за стока, доставяна от различни фирми и цени, като справката е подредена по възходящ ред на цените; стоки доставяни от една фирма с цени, средни цени, максимални и минимални цени и др., както и да покаже името и адреса на фирмата, която е предложила най-изгодна средна цена.

I. Кратка Справка За Бази от данни

Чрез създаване на база  данни, се осигурява  бърз достъп за търсене и обновя­ване на въведена информация.

Програмата Ассеss, която е част от програмни пакет МS Office, е типичен пример на потребителски ориентирана програма за управление на бази от данни. Макар, че в Access е възможно и програмиране с езика SQL -- малки бази от данни могат да бъдат създавани без програмиране.

Системите за управление на базите от данни създават, обработват и поддържат точно определени структури от данни. Най-популярен е релационният модел, при който данните се организират в таблици, между които се осъществяват връзки.

При създаване на релационни бази от данни се създава един файл, който съдържа данни в таблици.Чрез тях могат да сe създават  заявки, форми и отчети.

II. Разработка На Базата От Данни

Физическа база от данни:

Таблици

Полета

Firms

FirmID, Name, Address, Danuchen, Bulstat, Mol, Tel

Goods

GoodsID, Name

Offers

OfferID, FirmID, GoodsID, Price

На базата на физическите отношения на между обектите и техните атрибути образуваме логическата база от данни.

Формата е средство, което позволява на създателя на базата от данни да осигури на своите потребители един нагледен вид на предлаганата от него информация за търсеното от тях. Самата форма, от своя страна, може да бъде свързана както с определена таблица, така и с някаква заявка, като това се определя от нейния създадел в зависимост от целта, която иска да постигне благодарение на нея. Другото предимство на формата е това, че тя дава възможност за въвеждането на нова информация, която директно се помества в предварително създадената с някаква начална информация база от данни, а в същото време създава възможност клиентите да виждат тези неща, които преди това са били въведени в таблиците или заявките, на базата на които евентуално е направена дадената форма. Самата форма може да се направи ръчно или с помощник.

Логическа база от данни

Съдържа се от следните три таблици организирани така че да не нарушават горните зависимости

  1. Firm 

2. Goods

  1. Offers

III. Relationships

Между наличните таблици трябва да съществува определена релационна връзка, за да може цялата информация в тях да бъде обвързана по възможно най-добрия начин. Самата релация осигурява своеобразна обвързаност между данните, която улеснява използването на въведените в базата от данни информационни критерии от потребителите. Създадените от мен релации между таблиците осигуряват всичко, което ми е необходимо като информация от съответните таблици.

IV. Формуляри

След създаване на релациония модел, трябва да се направят форми, чрез които ще въвеждаме информацията в таблиците. Всяка форма съдържа съответните полета на някоя от таблиците. Въвеждането на информацията става чрез:

-текст полета

-падащи менюта

Падащите менюта визуализират информация от друга таблица, а данните които се записват в полето, което представя менюто, са данните на свързаното с релационна връзка поле от другата таблица.

  1. Firms
  2. 2.   Goods

3. Offers

V. Заявки

След въвеждане на необходимата ни информация, за да постигнеме целите на задачата трябва да извлечем само тази част от даните, които са ни нужни. Това ще става чрез употребата на заявки(queries).

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG