Home Педагогика Ролята на началната спортна подготовка за спортната насоченост и оформяне личността на децата

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Ролята на началната спортна подготовка за спортната насоченост и оформяне личността на децата ПДФ Печат Е-мейл

Ролята на началната спортна подотовка за спортната насоченост и оформяне личността на децата е от огромно значение.Съдържанието (методи форми)на НСП осигурява необходими знания ,умения и отношение за постигане на специализирана спортно-състезателна подготвеност по вид спорт,които са взаимо-свързани и подчинени на една обща цел-създаване на необходимите за вида спорт адаптационни изменения и оптимална възрастова готовност на ученика за високи спортни постижения.

Учебно-тренировъчната дейност е педагогически процес ,съобразен с възрастовото развитие на учениците и особеностите на кондиционните и координационите способности ,изисквани за дадения вид спорт.Началната спортна подготовка помага за прогнозиране на бъдещето развитие на функционалните и двигателно-координа ционните способности на учениците.За използването и управлението й е необходимо бързо и точно обработване на получената обратна информация от учителя и избор на най-добър вариант за корекция и промени в обучението ,като се зачита индивидуалността на ученика.

През този период на подготовка се очертава спортната насоченост, поставят се основите на целенасочена системна програма, когато се съобразява с характеристиката на вида спорт и постигане на всестранно физическо развитие.Средствата и методите за осъществяване на НСП по вида спорт, който е избран са насочени кън повишаване на общата двигателна култура и изучаване на елементарна спортна техника.комплексно развитие на двигателните качества.Ако всичко това бъде пропуснато и пренебрегнато от учителя, треньора е много трудно, почти невъзможно да се навакса в следващите етапи на спортна подготовка на ученика, спортиста.Няма да я има основата върху която да стъпи следващото ниво на подготовка.За това на НСП трябва да се погледне много сериозно и отговорно.В последените години тя почти не присъства в учебно-тренировъчния план и заради това спорта ни върви надолу и няма никакви изгледи да се подобрят нещата скоро.Тревожно е състоянието на детско-юношеския спорт, което е основният резерв на високо спортно майсторство.Трябва да се създадат условия за системни спортни занимания на децата ,които да изградят у тях уважение към здравето, силен характер, воля за победа, чувство за отговорност.Изграждането на тези личностни качества биха помогнали много за реализацията им в обществото.Трябва да се изгради годна и достъпна спортна база за всички.Физическото възпитание и спорта в училищата да играе голяма роля, да е изключително важен компонент на образователната система ,което в момента изобщо не е така.

За да се случи това,според мен, трябва да има съгласувани действия на държавата, обществото , родителите, които да отговарят на потребностите на децата и техния естествен стремеж към движение.

Важна роля за разширяване на спортните интереси на подрастващите – освен радиото, телевизията и печата – има и социалната среда (родители, съученици, учители). Семейната среда е с определен принос за създаването на интерес към физическите упражнения и спорта.

За правилното физическо възпитание родителите трябва да бъдат запознати с широк кръг въпроси относно този проблем. Те трябва да бъдат наясно със задачите на физическото възпитание в училище, дидактическите принципи на обучение, методиката и организацията на занятията в домашни условия.

Физическото възпитание на децата в семейството и първите им стъпки в спорта е продължение на училищната работа за разностранно физическо развитие, поддържане на здравето и включване на физически упражнения и спорт във всекидневния им живот.

Родителите трябва да формират у подрастващите осмислено отношение и устойчив интерес към общата цел и конкретни задачи на самостоятелните занимания, да стимулират съзнателен анализ, самоконтрол и рационално изпълнение на физическите упражнения.

Важно е пред подрастващите да се поставят задачи, които да бъдат достъпни за тях. Трябва да се има предвид възрастта, индивидуалните особености, степента на умствено и физическо развитие.

Физическите упражнения, спортните занимания и туристическата дейност са единствените фактори, които могат да подпомогнат оптимизирането на двигателния режим на учениците. Тяхното предназначение е да се формира система от жизненонеобходими двигателни умения, навици, морални и волеви качества.

Въвеждане на оптимизирана система за работа с деца и юноши/решаваща промяна при работа с подрастващите, подобряване селекцията във всички възрастови групи/

Изготвяне на система за оценка на ефективността на работата на треньори и клубове /ползване на правилна методика/

Оптимизация на системата за подбор и селекция за прием на състезатели в спортните училища. СУ като форма на централизирана подготовка. Изграждане на система за взаимоотношения между СУ и СК.

Развитие на качествата при подрастващите – гаранция за добра основа на спортно майсторство

ПРИОРИТЕТИ:

I. СЪЗДАВАНЕ У ДЕЦАТА ЧУВСТВО ЗА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ДЕЛАТА НА ОБЩЕСТВОТО И ТРАЙНА НАГЛАСА ДА УВАЖАВАТ ЖИВОТА, ЗДРАВЕТО, СОБСТВЕНОСТТА, МНЕНИЕТО НА ДРУГИЯ.

II. НАВЛИЗАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ, СПОРТА И ТУРИЗМА В БИТА НА ХОРАТА, КАТО ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА СЪВРЕМЕННИЯ МОДЕЛ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ.

III. УКРЕПВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ ПОЗИЦИИТЕ НА БЪЛГАРИЯ СРЕД СВЕТОВНИЯ СПОРТЕН ЕЛИТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЕТСКО ЮНОШЕСКИЯ И ЕЛИТНИЯ СПОРТ.

СЪЗДАВАНЕ У ДЕЦАТА ЧУВСТВО ЗА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ДЕЛАТА НА ОБЩЕСТВОТО И ТРАЙНА НАГЛАСА ДА УВАЖАВАТ ЖИВОТА, ЗДРАВЕТО, СОБСТВЕНОСТТА, МНЕНИЕТО НА ДРУГИЯ.

Участието и успешното представяне на България на олимпийски игри, световни, европейски и други първенства влияе върху спортната насоченост на децата.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG