***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Балкани ПДФ Печат Е-мейл

Балкани

Общи проблеми; история и геополитика; регионални отношения; преход

БС

Балканските страни по пътя на промените, С., 1995 г.

Пантев, Пламен и др. България и Балканите в общата политика в областта на външните отношения и сигурността

България, Балканите и Европа, В.Т., 1992 г.

2010: The Balkans after Kosovo, Center for Liberal Strategies, Sofia, 1999

Yannis Valinakis. Paving the Western Balkans’ European Path, 2005

Водещи фактори и Балканите

Александров, Е. Балканите в политиката на големите държави, 1995

Петев, П. Балканското наследство на президента Бил Клинтън, сп. “Международни отношения”, 2002/1

Стоянoв, Илко. Балканската политика на Русия и Украйна, сп. “Международни отношения”, 1993/4

Балканите – общи и справочни издания

Балканите – Политико-икономически справочник, Партиздат, 1982 г.

Балканите 1987 г. Ситуационен анализ, София, 1987 г.

Чавдарова, М. Балкански страни – политика, икономика, международни връзки, София, 1998 г.

Grigorova-Mincheva, Lyubov. Comparative Balkan Perliamentarism, International Center for Minority Studies and Intercultural Relations, edit. by, Sofia, 1995

Общи проблеми

Анрепи. Балканските страни по пътя на промените, изд. “Маркиса”, София, 1993 г.

Биелич, Д.; Обрад Савич. Балканите като метафора между глобализацията и фрагментацията, изд. “Труд”, 2004 г.

Бараков, С. Тази жива рана Балканите: Югокризата през погледа на един независим наблюдател, изд. Бараков, 1994 г.

Балканите в политиката на големите държави, С., 1995 г.

Балканите пред избор: мир или война, европеизация или ребалканизация, С., 1993 г.

Балкань между прошлом и будущим, М., 1995 г.

Балканските страни по пътя на промените, С., 1993 г.

Вейга, Франсиско. Балканският капан, София, 1999 г.

Георгиев, Л. Балканите и новият световен ред, изд.Филвест”, София, 2000 г.

Георгиев, Л. Балканите – между конфликта и мира, 1997 г.

Дудумис, Г. Събитията на Балканите, 1998 г.

Никова, Е. Балканите и Европейската общност, София, 1995 г.

Петкович, Р. Встреча министров иностр. Дел балканских стран в Тиране, “Международна политика”, Б. 1990, №974

Петров, Л. Събитията на Балканите и международното право, сп. “Международни отношения, 2000/1

Тиндеманс, Л. Несъвършеният мир: доклад на международната комисия за Балканите, изд. RVR/PBP ООД, София, 1997 г.

Чавдарова, М. Балканите в края на века – между надеждата и скептицизма, сп. “Международни отношения”, 2000 г., кн.1

Anastakis, O.; Bojicic-Dzelivovic, V. Balkan Regional Cooperation & European Integration, The London School of Economics and Political Science, 2002

Balkans – A miror of the New International Order, Marmara University

Bugajski, J. Facing the future: The Balkans to the year 2010, Center for Strategic and International Studies, Washington, 1999

Jankovich, Branimir M. The Balkans in International Relations, Hampshire & London, 1988

Krastev, I. De-balkanizing the Balkans, The State of the Debate, Center for Strategic and International Studies, Washington, 1999

Ангелова, Д. (ред.). Етнокултурен диалог на Балканите, С., 2001 г.

Балканите между мира и войната: ХІV – ХХ в., С., 2002

Балкански идентичности, С., т.1, 2001 г.

Кнежевич, Балканска пометна, Београд, 1996

Недев, Д. “Старите демокрации” в борба за лидерство на Балканите, “Военен журнал”, С., 1994, №1

Пантев, А. Граници и идентичности на Балканите в историческа ретроспекция, сп. “Международни отношения”, 1994, №4

Станков, В Балкани и Балканци, С., 2001 г.

Удуърд, С. Балканската трагедия. Хаосът и разрухата след края на Студената война, С., 2002

Jerosimos, St. (dir.) Le retour des Balkans: 1991 – 2001, Paris, 2002

Owen, D. Balkan Odysesey, London, 1995, 394 p.

Pridham, G. (ed.). Experimenting with Democracy: Regime change in the Balkans, London, 2000

Weibel, E. Histoire et géopolitique des Balkans de 1850 à nos jours, P., 2002

Балканска сигурност

Александров, Е. и к-в. Балканите в политиката на големите държави, 1995 г.

Анрепи. Балканската сигурност, изд. “Христо Ботев”, София, 1995 г.

Асенов, Б. Религията като фактор за стабилността на Балканите, “Международни отношения”, бр. 5,1998 г.

Балканите в политиката на големите държави, Национален институт за международни изследвания, Фондация “Фридрих Еберт”, София, 1995 г.

Балканите между мира и войната ХІV – ХХ век, Сборник научни изследвания, изд. ”Ирай”, С., 2002

Балканската сигурност – политически и военни проблеми, София, 1995 г.

Бараков, С. Тази жива рана Балканите: Югокризата през погледа на един независим наблюдател, София, 1994 г.

Бол, М. Студената война на Балканите, С., 1999 г.

Балканските страни по пътя на промените, София, 1993 г.

Вейга, Ф. Балканският капан: Една европейска криза в края на века, София, 1999 г.

Рачев, Валери Военнополитически аспекти на външната политика през постконфликтния период на Балканите, “Сигурност на Балканите чрез прозрачност на отбранителното планиране и бюджетиране”, изд. “Стопанство”, София, 1997 г.

Волков, В. Новый мировой порядок и балканский кризис 90-х годов: Радпад ялтинско-постдамской системы международных отношений, Новая и новейшая история, С., 2002 г.

Георгиев, Л. Балканите – между конфликта и мира, 1997 г.

Гуськова, Е.Ю. Урегулирование на Балканах: от Бриони до Дейтона (мирные планы 1991 – 1995 гг.), М., 1998

Европейските структури за сигурност и мирът на Балканите, Национален институт за международни изследвания, Фондация “Фридрих Еберт” С., 1996 г.

Европейските структури за сигурност и мирът на Балканите – Българските алтернативи, Национален институт за международни изследвания, Фондация “Фридрих Еберт”, С., 1996 г.

Казер, К. Приятелство и вражда на Балканите, С., 2001 г.

Казер, К. Приятелство и вражда на Балканите, Военно издателство, 2003 г.

Кременюк, В. А. Россия-США: Первыие уроки балканского кризиса 1999 г., сп. “США, Канада”, 2000 г., бр.1

Кънчев, Румен Балканите. Стратегически интереси след края на студената война, сп. “Международни отношения”, бр.3, 1994 г.

Макс, А. Е. Балканите. Огнище на нова европейска война?, унив. изд. “Св. Климент Охридски”, София, 1997 г.

Мартынова, М. Ю. Балканский кризис: народы и политика, Москва, 1998 г.

НАТО, Русия, Балканските дилеми и българската външна политика, бр. 2,1997 г., стр. 21 – 32, Рангелов, Александър

Несъвършеният мир, Доклад на Международната комисия за Балканите, Аспен институт, Карнегиевата фондация за мир, фондация “Свободна и демократична България”, София, 1997 г.

Пантев, П. България и Балканите в общата политика в областта на външните отношения и сигурността на ЕС, С., 1995 г.

Пастухов, В. Балканский синдром: История болезни, сп. “Полис – Политические исследования”, №2(50), 1999 г.

Първанов, А. Актуална геополитическа ситуация в Югоизточна Европа и на Балканите: фактори и проблеми, сп. “Международни отношения”, С., 1997 г., кн. 4, с.5

Първанов, А. Геополитическата и етнонационалната ситуация в Югоизточна Европа и на Балканите: фактори, тенденции и перспективи, София, 1997 г.

Първанов, А. Геополитическата и етнонационалната ситуация в Югоизточна Европа и на Балканите: фактори, тенденции и перспективи, “Лица на времето”, част 2,1998 г.

Русия и сигурността на Балканите – о.з. ген.-лейт. Стоян Андреев д-р, сп.”Международни отношения, кн. 6,1996 г.

Саймън, Д. Как да избегнем шестата война на Балканите, “Военен журнал, С., 1995, №4

Саймън, Дж. Предотвратяване на шестата за ХХ в. война на Балканите, в: “Предотвратяване на …”

Стоянов, Я. България и Балканите – опасности и перспективи, сп. “Международни отношения”, №1,1998 г.

Удуърд, С. Балканската трагедия. Хаосът и разрухата след края на Студената война, Сиела, С., 2002 г., 828 стр.

Хинкова, Соня Предотвратяване на военни конфликти в Югоизточна Европа, С., 1995 г.

Чомски, Ноам; Мишел Шосудовски и колектив Господари на света? Скритите цели на войната на Балканите, изд. “Нова зора”, София, 2000 г.

Язкова А. Балканската криза: Подвластно ли е бъдещето на историческото минало?, сб. “Югославската криза и Русия”, София, 1994 г.

Acimovic, Yj. Europe’s policy of security and the Balkans, Medunarodni problemi, B., 1995, №2, s.225-235

Ali Tariq (ed.) Masters of the Universe? NATO’s Balkan Crusade, N.Y., Verso, 2000

Carnegie Endowment for International peace, Report of the International Commission to Inquire into the causes and the Conduct of the Balkan Wars, Endowment Washington, D.C. 1914

Elvert, Jurgen Der BALKAN: Eine europaeische Kriesenregion in Geschichte und Gegenwart, 1997

Glenny, M. Heading off War in the Southern Balkans, in: Foreign Affairs, 1995, №3, vol.75

Larabee, St. (ed.) The Volatile Powder keg: Balkan Security after the Cold War, W., AUP, 1994

The Balkans in the Policy of Western Powers, IIS, Sofia, 1995

Woodward, Susan L. Balkan Tragedy. Chaos and Dissolution after the Cold War, Washington, 1995

Vukasovic, V. Ekonomska bezbednost znacajan aspect sarodnje na Balkani, Medunarodni problemi, B., 1996, №3, s. 223-239

Европейски съюз

Разширяване, институции, ЮИЕ, сътрудничество

Баева, И. Източна Европа - алтернативите на прехода, Ново време, С., 1995 г.

Величков, Й. Влиянието на външни сили и фактори върху развитието на държавите в Югоизточна Европа, сп. “Международни отношения”, бр. 5/2001 г.

Ганчев, П. Бъдещето на Европа, С., 2004 г.

Генов, Г. (ред.) Европейско политическо сътрудничество, С., 2000 г.

Генов, Г.; Е.Панушев. За по-голям и по-силен Европейски съюз, “Некст”, София

Георгиева, Е.; К. Симеонов. Европейска интеграция, София, 2005 г.

Динков, Д. Регионално сътрудничество в Югоизточна Европа, С., 2002 г.

Динков, Д. Сътрудничество в Ютоизточна Европа: идеи и възможности, изд. “Алтернативи” – приложение, София, 2001 г.

Захариева, Ю. Европейска интеграция, С., 2000 г.

Захариева, Ю.; Красимир Николов; Ингрид Шикова. ЕС – история, институции, политика

Заяц, Юс. Многостранното сътрудничество в Централна Европа в периода след Студената война, сб. “Новата архитектура на сигурността в Европа и ранното сигнализиране и предотвратяване на конфликти”, Албатрос, 1997 г.

Здравков, Зд. Преговорите за присъединяване към Европейския съюз /2000 – 2001/, Център за икономическо развитие, изд. Ран Дизайн, 2001 г.

Зиновиев, В. Промените в страните от Югоизточна Европа и членството им с Европейския съюз, сп. “Международни отнощения”, бр.5/2005 г.

Майлс, Ричард. Политиката на САЩ в Югоизточна Европа, сп. “Международни отношения”, бр.2, 2000 г.

Маринов, Велко и др. Европейска икономическа интеграция, София, 2002 г.

Матеева, М. Събитията в Източна и Централна Европа, С., 1998 г.

Политиката на ЕС в областта на конкуренцията и гражданите, Европейска комисия, 2003 г.

Попова, Жасмин. Основи на правото на Европейския съюз, “Планета”, София, 2001 г.

Радева, Ю. Регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа – необходимо звено в процеса на “европеизацията” на Балканите, сп. “Международни отношения”, бр. 4, 1994 г.

Транспортните коридори в Югоизточна Европа и интересите на балканските държави, сп.”Международни отношения”, бр. 1, 2001 г.

Фуентес, Хорхе. Европа, Европа. Европейският интеграционен процес, София, 1994, унив.изд. “Св.Климент Охридски”

Христакудис, А. Многостранно сътрудничество в Югоизточна Европа и европейска интеграция, история и съвременност, С., 2002 г.

Чавдарова, М. Балканите в края на века – между надеждата и скептицизма, сп. “Международни отношения”, бр. 1, 2000 г.

Ялнъзов, Е. Инициативи за регионално сътрудничество в Югоизточна Европа: еволюция и възможности, сп. “Международни отношения”, бр. 5, 1997 г.

Anastasakis, Othon; Vesna Bojicic-Dzelilovic. EU Policy in South East Europe. The London School of Economics and Political Science, 2002

Arvanitopolous, Constantine; Botsiou, Konstantina; Lamers Bernhard. 2003. EU Integration and the Future of Southeastern Europe, Athens, Constantinos Karamanlis Institute for Democracy

Baubock, R. (1997) Citizens and National Identities in a European Union, Harvard Jean Monеt Working Paper 4/97

Bechev, D. Building Southeastern Europe: The Politics of International Cooperation in the region, St.Anthony’s College, University of Oxford

Brown, J.F. Surge for freеdom.The End of Communist Rule in Eastern Europe. Durham and London, 1991

Charter of the Organization of the Black Sea Economic Cooperation: http:/www.bsec-organization.org/charter_.htm

Cross-border cooperation in South Eastern Europe, East-West Institute, Croatia, 2002

French Site on the Black Sea Topics: http:/ blacksea.free.fr/index.php?page=ShowTopics

European Commission, Albania: 2005 Progress Report, 9 November 2005

European Commission, Bosnia ans Herzegovina: 2005 Progress Report, 9 November 2005

European Commission, Bulgaria: Comprehensive Monitoring Report, 25 October 2005

European Commission, Comprehensive monitoring report on the state of preparedness for EU membership, 25 October 2005

European Commission, DG Economic and Financial Affairs. Supplement C Economic Reform Monitor, №1, February 2001, www.europa.eu.int/comm/economy_finance

European Commission, Romania: Comprehensive Monitoring Report, 25 October 2005

Europen Commission, Turkey: 2005 Progress Report, 9 November 2005

Legerts, Lyman H. Eastern Europe: Transformation and Revolution, 1945 – 1991, D.C. Heath and Company, Massachusetts, 1992

Janos, Andrew C. Continuity and Change in Eastern Europe: Strategies of Post-Communist Politics, East European Politics and Societies, vol.8, №1, 1994

Lopandic, D. Multilateral cooperation in South Eastern Europe, 1999

Manoli, P. The Role of the Black Sea Economic Cooperation (BSEC) in the Stability of the

Region, Hellenic Foundation of European and Foreign Policy (ELIAMEP)

Palmer, Tom. Why Socialism Collapsed in Eastern Europe, September/October 1990, edition of Policy report

Rauson, Ch. The EU and Eastern Europe, Butterworths, L., 1973

Regional Cooperation in South Eastern Europe. The Effects of Regional Initiatives, Conference proceedings, European movement in Serbia, Belgrade, 2002

Regional Infrastructure projects in South Eastern Europe, Institute for Regional and International Studies, Sofia, 1999

Siriski, S. Mogusnosti prikljucenja drzava Centralne iztocne Evrope Evropskoj Unji, Međunarodni problemi, №4, s.431-457

Tansug, B. The Mediterranean and the Black Sea, Journal of International Affairs, Volume I, №3, September-November 1996

The Philip Moris Institute for Public Policy Research: How much popular support is there for the EU?, April 1997; What global role for the EU?, September 1997; How can Europe prevent conflict?, November 1997

Topolanek, Mirek. Enlargement, European Neighbourhood Policy and the Role of New Member States, 2005

Uvalic, M. Regional cooperation and economic integration in South Eastern Europe, 2000

Weidenfeld, W. (ed.) Central and Eastern Europe on the Way into the European Union, Güterloh, 1996, 268p.

Европейска сигурност

ЮИЕ

Военнополитическата обстановка в Югоизточна Европа през периода 1998 – 1999 г., сп. “Политика за сигурност”, бр. 2, 1999 г.

Дюк, С. Европейският съюз и управлението на кризи. Развитие и перспективи, София, 2004 г.

Европейска сигурност и сътрудничество, С., 2001 г.

Пархолина, Т. Создание новой системы европейской безопасности и роль международные организаций, 1996 г.

Политика на сигурност и военно-гражданските отношения на страните в преход към демокрация, 1997 г.

Предотвратяване на военни конфликти в ЮИЕ, С., НЦНС, 1995

Рангелов, Александър Евентуални последици от разширението на НАТО на изток, сп. “Международни отношения”, кн.6, 1996 г.

Слатински, Н. Бъдещата европейска архитектура за сигурност и мястото на България в нея, сп. “Международни отношения”, кн.2, 1995 г.

Цачевски, В. Пактът за стабилност за Югоизточна Европа: перспективи и предизвикателства, сп. “Международни отношения”, 2000/2

Braillard, P. La difficile Quête d’un Système de Sécurité en Europe, Etudes Internationales, №2, 1995

Europe in the Balance: Securing the Peace Won in the Cold War, Chapter VIII, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 1995

Emerson, M.; D.Gros, W.Hager, P.Ludlow and N.Whyte A system for Post-War South-East Europe, Working document of Center for European Policy Studies, Brussels, 1999

Goncharenko, A. Caspian-Black Sea Security Challenges and Regional Security Structures, Center for International Security and Strategic Studies

Civil-Military Relations in South East Europe, Sofia, JSJS, 2001

Helsinki Conference for Security and Cooperation in Europe.1992. Challenge of Change, Prague

Kupchan, Charles A. and Clifford A. Kupchan Concerts, Collective Security and the Future of Europe, International Security16:114-61, 1991

Security and Reconstruction of South Eastern Europe, S., 2000

Shtonova, S. Regional Co-operation and Strenghtening Stability In Southeast Europe, NATO Research Fellowships Programme 1996-98

The Road to Stability and Prosperity in South Eastern Europe. A Regional Strategy Paper, The World Bank, 2000

Tsekov, G. Security and Reconstruction of South Eastern Europe, Institute for Regional and International studies, Sofia, 2000

НАТО

1. Югоизточна Европа, Балкани

Боев, Й. Първото разширяване на НАТО: Балканите 1951, сп. “Международни отношения”, бр.3/2001

Печоров, С. Сухопутные войска НАТО на Южно-Европейском ТВД”, сп. “Зарубежное военное обозрение”, бр. 1, 1990

Gaut, Greg NATO was blind to religion’s role in Balkans, National Catholic Reporter, 1999

Nures, N. Die Schwarzmeerwirtschaftkooperation (SMWK) am Scheideweg, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

Oberg, Jan NATO’s Psychological Projection, Transnational Foundatuion Conflict-Minigation Team to the Balkans and Georgia, Foundation for Peace and Future Research, Sweden, Press Info No.75, August 7, 1999

Pantev, P. Bulgaria’s Role and Prospects in the Black Sea Region: Implications Of NATO and EU Enlargement, Research report 15, Institute for Security and International Studies, Sofia, 2003

2. Разширяване

НАТО и предизвикателствата на промяната – Сборник материали, 1996 г.

Справочник за срещата на НАТО на най-високо равнище във Вашингтон, 23-25 април 1999 г. – Атлантически клуб, София, 2000 г.

Христовска, Красимира НАТО-справочник, 2000 г.

Anette, D., P.Gros The Next Wave of NATO Enlargement, NAA Draft Report, 1998

Brzezinski, Zbigniew Global Implications for NATO Enlargement, NATO Enlargement Debate, The National Security Report, December 1997

Butcher, M.; T.Kokkinidis; D.Plesh Study on NATO Enlargement: Destabilizing Europe, BASI

Carpenter, Ted Beyond NATO: Staying out of Europe’s Wars, CATO Institute, 1994

Cohen, Harry The Costs of NATO Expansion, NAA, 1997

Costs of NATO Enlargement, Strategic Forum, N 128, October 1997

Enlarging NATO: A Questionable Idea Whose Time Has Come, Brookings Policy Brief N 16, 1997

Estrella, Rafael GJTF and Reform of NATO, NAA, 1996

Fergus, Carr NATO in the New European Order, MacMillan, 1996

Final Communique, NAC in Ministerial Session, 4 November, Oslo, 1992

Fortmann, Michel In Search of an Identity: Europe, NATO, and the ESDI Debate, in: From Euphoria to Hysteria: Western European Security after the Cold War, edited by David Haglund. Boulder, Colo.: Westview

Foster, E. NATO’s Military in the Age of Crisis Management, Rusi Whitehall Paper Series, 1994

Haass, Richard The Case Against, Enlarging NATO, Brookings Institute, May 1997

Johnsen, William Partnership for Peace: Discerning Fact from Fiction, US Army College, 1994

NATO Enlargement, Oxford Analytica, part II, July 3 1997

NATO’s Old and New Missions, Can NATO Survive, The Washington Quarterly, 1996

Nauman, Klaus The Militart Dimension of NATO Enlargement, NATO Review N 3, 1997

New Technologies. Risks and Challenges facing the Alliance, Report, NAA, October 1997

Resolution 1244(1999) Adopted by the Security Council at its 4011th meeting, on 10

ROA National Security, The NATO Enlargement Debate, December, 1997

Sloan, S. NATO, the European Union and the Atlantic Community, Oxford, 2003

Solana, J. The New NATO and the European Security Architecture, Vienna, 1997

The Enhancement of the Partnership – A Key to Lasting Stability in Europe, NATO Review, N 4, 1997

The New Missions of the Alliance, Knokke-Heist Conference on NATO, Belgium, 1994

Washington Post, October 3 1997

Weger, Michel The Evolution of NATO, Brassey’s, 1995

Външна политика на Албания

  1. Общи проблеми

Делчева, Тр. Внешняя политика Албании: 1944-1948, Etudes Balkaniques, 1984, № 4

Наумова, К. Албания 1990-1992, сп. “Международни отношения”, С. 1992, №6

Kuzmanic, T. An Albanian Speaks Out, East-European Reporter, 1991, №3, p. 90-91

  1. Регионални аспекти

Бобев, Б. Албанците зад граница: бариера или мост в междудържавните отношения , сп. “Международни отношения”, С. 1997, №4

Стоянова, Я.  Националните интереси – основа за активната регионална политика на Албания, сп. “Военен журнал”, С. 1994, №3

Austin, R. What Albania Adds to the Balkan Stew, ORBIS, Spring, 1993, vol 37/2, p. 260-265

Jandot, G. LAlbanie et lesYougoslaves – images et ruptures, La Nouvelle Alternative, Paris, 1993, №8

Komatina, M. Enver Hodža i jugo Slovensko-albanski odnosi, Beograd, Službeni list SFRJ, 1995

Milo, P. L’Albanie et les Albanais de l’ex-Yougoslavie, Cahiers d’Histoire Immédiate, Automne, 1993, №4

Pavlovic, M. Albanija između Tita i Staljina, Balkan posle Drugog svetskog rata. Beograd, 1996

Zanga, L. Albania Afraid of War Over Kosovo, RFE/RL Research Report 1992, №14

  1. Европейска интеграция

Бобев, Б.; Т. Кацори. Албания, С. 1998

Външна политика на Албания, сп. “Международни отношения”, С. 1990, №7

Стоянова, Я. Националните интереси: основа за регионалната политика на Албания, “Военен журнал”, С. 1994, №3

Anderson, N. Tirana, l’OTAN et les Balkans , Le Monde diplomatique, P., juin 2002

Emadi, H. The “New World Order” and Albania’s Convoluted Route to Transition in the Free Market Economy, East European Quarterly, 2000, №3

Gray, V. The Albanian Diaspora and Security in the Balkans, European Security, 1999, №3, p. 133-148

Ismaili, R. Albanians and South-Eastern Europe, Conflict or Dialogue. Serbian-Albanian Relations. An Integration of the Balkans, Subotica, 1994

Kovacs, P.; V. Szente; C. Cahn.  No record of the case: Roma in Albania, Budapest, ERRC, 1997

Lefebre, St. LAlbanie et la sécurité dans les Balkans, Stratégique, 1992, №55, p. 81-95

Prifti, P. Albania since 1944: Domestic and Foreign Developments, Cambridge, Mass., London, 1978

Външна политика на България

1. Общи проблеми

Васильева, Н., СССР и проблема мирного урегулирования с Болгарией после Второй мировой войны, В: България в сферата на съветските интереси, С., 1997, с.14-23

Димитров, Г., Външна политика на България (1990 – 1997), сп. “Международни отношения”, С., 1998,№4

Мирчева, Хр., България, Съветският съюз и Хелзинкският процес, В: България и Русия през ХХв., С., 2000, с. 386-396

Пенков, С., Международни договори на България (681-1947 г.), С., 1992

Янков, А., Изграждане основите на външната политика на българската народнодемократична държава, В: Г. Димитров и българската народнодемократична държава, С.,1972, с. 210-259

Lefebvre, S., Bulgaria's Foreign Relations in the Post-Communist Era: A General Overview and Assessment, in: East European Quarterly, 1995, XXVIII, №4

2. Регионални аспекти

Милков, Н. Българската външна политика на Балканите, сп. “Международни отношения”, 1999,№1

Огнянов, Л., Отношенията между България и Югославия 1949 – 1956 г., Минало, С., 1996,№3, с. 85-95

Оценки и перспективи за развитие отношенията между България и Сърбия, С., ИРМИ, 2003

Стоянов, Я., България и Балканите – опасности и перспективи, сп. “Международни отношения”, С., 1998,№1

Янков, Ал., Безядрените зони в Европа и превръщането на Балканите в зона свободна от ядрено оръжие, “Международни отношения”, С., 1987,№1, с. 12-22

3. Евроинтеграция

Българската външна политика и ситуацията Югоизточна Европа, С., ИППИ, 2002

Динков, Д., България и Европейската интеграция, С., 2002

Иванов, Л. Присъединяване на България в НАТО в светлината на връзките със САЩ, “Международни отношения”, 2003,№4, с. 29-32

Карастоянов, В., Промените в Европа и в света и отражението им върху съвременното геополитическо положение на България и страните от Балканите, Един завет, С., 1994/4

Константинов, Е., Г. Карасимеонов (съст.) Българската външна политика и ситуацията в Югоизточна Европа, С., 2001

Отвъд утопиите. България, Балканите, Европа - визии за следващото десетилетие, С., 2000

Пантев, П., Регионални проекти за Югоизточна Европа. Проблемът за българската мега стратегия, в: “Международни отношения”, 1997,№3

Регионалното сътрудничество – фактор на приобщаване на България към ЕС, сп. “Икономическа мисъл”, С., 1996/1

Савов, Е. България и ЕС, сп. “Международни отношения”, 2000,№5

Слатински, Н., Сигурността на България – регионални и европейски измерения, сп.”Военен журнал”, 1994,№4

Усилието на прехода, С., 1996

Цачевски, В. Интегрирането на България в ЕС: перспективи и предизвикателства, сп. “Международни отношения”, 2000,№5

Янков, А., Европейската система за колективна сигурност, В: Колективна сигурност в Европа, С., 1958, с. 124-140

Външна политика на Кипър: Евроинтеграция

Eralp, D.U.; N. Beriker. Assessing the Conflict Resolution Potential of the EU: The Cyprus Conflict and Accession Negotiations, Security and Dialogue 2005, №2, p. 175-193

European stand on the Cyprus problem. Resolutions adopted by the Parliamentary Assembly. The Committee of Ministers of the Council of Europe and the European Council, Micosia, 2001, p. 159

Green, P.; R. Collins. Embracing Cyprus: The Path to Unity in the New Europe, N.Y., 2003, p. 150

Kaliber, A. Securing the Ground Through Securitized ‘Foreign’ Policy: The Cyprus Case, Security and Dialogue 2005, №2, p. 319-339

Özersay, K. The Excuse of State Necessity and Its Implications on the Cyprus Conflict, Perceptions, 2004/2005, №4, p. 31-71

Sepos, A. The Europeanisation of the Cyprus central government administration: The impact of EU membership negotiations, Journal of Southern Europe and the Balkans 2005, №3, p. 367-387

Външна политика на Гърция

1. Общи проблеми

Couloumbis, T.; Pr. Yannas. Greek security challenges in the 1990’s, in: The South East European Yearbook 1994-1995, Athens, 1995

Hart, L.K. Culture, Civilization, and Demarcation at the Northwest Borders of Greece, in: American Ethnologist 1999, №1, p. 192-220

2. Регионални аспекти

Русев, С. Гръцката външна политика и проблемите на Македония и Северен Епир, в: Балканите: история и съвременност, С., 1992

Христакудис, А. Балканската политика на Гърция през 90те години, Херон Прес, С., 1998

Христакудис, А. Гърция и Балканите, “Лица на времето”, С., 1996,№1

Христакудис, А. Национални интереси и Балканската политика на Гърция, “Военен журнал”, С., 1994,№3

Michas, T. Unholy Alliance: Greece and Milošević’s Serbia, College Station, Texas, 2002, 200p.

Pentzopoulos, D. The Balkan Exchange of Minorities and Its Impact on Greece, London, 2002, 220p.

Pettifier, J. Greece: into the Balkan Crisis, in: World Today, Nov.1992, vol.48, №10

Stanojević, Z. Grcko-turski odnosi i bezbednost na Maditeranu, Međunarodni problemi, B., 1996, №3, s.239-275

3. Евроинтеграция

Featherstone, K.; K. Ifantis(eds.). Europe in Change: Greece in a Changing Europe, N.Y., 1996, 182p.

Stojcevic, M. Grčka spoljna politika između Evrope I Balkana, Međunarodni problemi, B., 1996, №3, s.275-293

Външна политика на Румъния

1. Общи проблеми

Григоришин, С. Некоторые аспекты формирование нового внешнеполитического курса Румынии, Политические исследования, Черновцы, 1998, выи І, с. 37-49

Минчев, К. Основни насоки на Румънската външна политика, “Военен журнал”, 1998,№6

Панайотов, Г. Геополитическите и националните интереси в румънската външна политика, “Военен журнал”, С., 1994,№3

Савов, В. Румъния – актуални аспекти на външната политика, “Международни отношения”, С., 1997,№4

Gross, P.; V. Tismaneanu. The End of Postcommunism in Romania, in: Journal of Democracy, 2005, №2, p.146-163

 

2. Евроинтеграция

Биткова, Г. Политические лидеры и их рол в преобразовании румынского общества, В: Политические лидеры и стратигия реформи в Восточной Европе, М., 2003, с. 111-129

Георгиев, Д. Румъния – евроатлантически ориентири на политиката на сигурност, “Военен журнал”, С., 1995/3

Косово

1. Общи проблеми

Косово. Международные аспекты кризиса, М., 1999

2. Регионални аспекти

Волков, В. Балкански аспекти на Косовската криза, сп.”Международни отношения, С., 2000, №3

Първанов, А. Конфликтната ситуация в Косово през 1998/1999 и външнополитическото поведение на държавите от ЮИЕ, в: Изследване в чест на гл. кор. проф. Страшимир Димитров, С., 2001, БАН, с. 857-875

Смирнова, Н. Конфликт в Косово как гасть “албанского вопроса”, в: Косово: международные аспекты кризисса, М., 1999

Тръпков, З. Българската позиция по отношение на кризата в Косово, сп. “Международни отношения”, 1999,№1

Чуков, Б. Обстановката в Косово и сигурността в Западните Балкани, сп. “Международни отношения”, С., 2004,№4

2010: The Balkans after Kosovo, Sofia, Center for Liberal Strategies, 1999

3. Водещи фактори на международната арена и Косово

Найденов, М. НАТО и кризата в Косово, Сл., 2000 г.

Спасов, М. Нов етап на миротворческата операция на ООН в Косово, сп. “Международни отношения”, С., 2002,№5-6

Alexander, K. NATO’s Intervention in Kosovo: The Legal Case for Violating Yugoslavia’s National Sovereignty in the Absence of Security Council Approval, in: Houston Journal of International Law, 2000, vol.22, №3, p.403-449

Daalder, I.; M.O’Hanlon. Winning Ugly: NATO’s War to Save Kosovo, Washington, DC, Brookings Institute, 2000

Lunkin, A. NATO and Russia after the Kosovo Krisis, Međunarodni problemi, B., 1999, №3-4, 259-309

Minear, L.; T.V.Baarda; M.Sommers. NATO and the Humanitarian Action in Kosovo Crisis, Providence, T. J. Watson, Ir. Institute for International Studies, 2000

Toro, D; J.Guillermo. Kosovo – Contraposition of Interests between the UN and the NATO, in: Peace and Security, 1999, vol.31, p.10-24

Външна политика на Македония

Хинкова, С. Външната политика на Русия, “Военен журнал”, С., 1994,№3

Хинкова, С. Македония: в епицентъра на тревожната Балканска реалност (Външно и вътрешнополитически фактори на дестабилизация), “Военен журнал”, С., 1995, №5

Isaković, Z. International position of Macedonia and the security in the Balkans, Međunarodni problemi, 1995, №4, s. 489-511

1. Регионални аспекти

Бараков, С. Новата балканска ситуация и сигурността на Р. Македония, “Военен журнал”, С., 1993,№5

Николовски, И. Македония в сложното положение на Балканите, “Военен журнал”, С., 1995,№4

Ackermann, A. Macedonia and the Cosovo Conflict, in: The International Spectator, 1998, №4, p.23-34

2. Евроинтеграция

Аккерман, А. На острие ножа: Македония через 10 лет после обретения независимости, В: Ежегодник по вопросам ОБСЕ в Европе, М., 2004, с.125-145

Borden, A., I.Mehmeti. Reporting Macedonia: The New Accommodation, London, 1998, 68 p.

Liotta, P.H. “The ‘Future’ Republic of Macedonia: The Last Best Hope, in: European Security, 2000, №1, p.69-97

Petifier, I. The New Macedonian Question, Basingstoke, N.Y., 1999, 311 p.

Schmidt, F. “Enemies Far and Near: Macedonia’s Fragile Stability”, in: Problems of Post-Communism, 1998,№4, p. 22-32

Външна политика на Босна и Херцеговина

Евроинтеграция

Федоров, С. Международные организации и урегулирование конфликта в Босний и Герцеговине, В: Материалы Всерос. Конф. 200 летию Яросл.У-та, Ярославль, 2003, с. 54-58

Andelic, N. Bosnia-Herzegovina: The End of a Tragedy, London, 2003, 228 p.

Bulic, K. Meaningful and Satisfactory Work As a Pathway to Integration: Bosnian Refugees in the West, in: Revija Za Sociologiju, Z., 1999, №1-2, s.99-116

Crafward, Ch. Bosanci Evropejci, Sarajevo, 1998, 38s.

Donais, T. A Tale of Two Towns: Human Security and the Limits of Post-War

Normalization in Bosnia-Herzegovina, in: Journal of Southern Europe and the Balkans, 2005, №1, p.19-35

Hayden, R.  "Democracy" without a Demos? The Bosnian Constitutional Experiment and the International Construction of Nonfunctioning States, in: East European Politics and Societies, 2005, №2, p.226-260

Is Dayton Failing: Bosnia Four Years after the Peace Agreement, Brussels, ICG, 1999, 144 p.

Външна политика на Черна гора

Andrejevich M. Montenegro Follows its Own Course, in: Report on Eastern Europe;. Nov 22 1991, p. 25-31.

Външна политика на Словения

Bebler, A. NATOs enlargement and Slovenia, in: Politička misao, Z., 1999, №5, p.29-40

Външна политика на Хърватия

1. Общи проблеми

Фенд, В. Хорватия – время перемен, в: Ежегодник по вопросам ОБСЕ. 2001. М, 2004, с.163-173

Simpozij Iskustva moderne Hrvatske diplomatije”: hrvatska diplomatija i međunarodno okružje, in: Zbornik Diplomatske akademije, Z., 1999, №1, s.65-137

2. Евроинтеграция

Bajsič, I.. Prekogranična pripajanja i spajanja na podrucju Europske unije i stvaranje europskog društva, in: Pravnik, Z., 1999, №3-4, s.4-31

Sanader, I. Pakt o stabilnosti - izazovi i zamke, in: Forum, Z., 1999, №10-12, s.1442-1451 Sanader, I. Problematika proširenja EU s hrvatskog motrišta, in: Forum, Z., 1999, №7-9, s.1054-1068

Sanader, I. Rezultati hrvatskog predsjedavanja srednjoeuropskom inicijativom, in: Forum, Z., 1999, №3, s.260-266

Турция:

Външна политика; Роля в МО; Интеграция в Е

  1. Общи проблеми

Атаев, Т. США, НАТО и Турция, М., 1979

Как пройти через Босфор и Дарданеллы, “Слово”, 20.03.1998, №12(279), http://www.paco.net/odessa/media/word/279/index.htm

Международно-правен режим на Черноморските протоци, В. Черно море, Сборник, Варна, 1978, стр. 588-604

Позолотин, Л.; В. Торский; Черноморские проливы: проблемы безопасности, http://ptu.com.ua/up/98_04

Поцхверия, Б. Турция и Кипрская проблема, Турция в новых геополитических условиях, М., 2004, стр. 36-49

Турция в новых геополитических условиях, М., 2004

Русев, М. Геополитическото положение на Турция, сп. “Военен журнал”, С., 1996, №1, стр. 78-88

Хаков, Д. Проливите като фактор във външната политика на Турция в първите следвоенни години, Балканите в международните отношения 1944-1948, БАН, С., 1984

Abramowitz, M. Dateline Ankara: Turkey After Ozal, Foreign Policy, №91, p. 164-181

Goulard, S. Adhésion turque : la fuite en avant continue, Politique étrangère, P., 2005, №2, p. 425-439

Gurel, S. Turkey and the Region. A new Role in a Changing Environment, NATO 16 Nations, 1993, №4, p. 79-81

Howard, H. Turkey, the Straits and U.S. Policy, New York, 1967

Sezer, D. Turkey in the Post Cold War Era, Southeast European Year Book 1994-95, Athens, 1995, p. 519-542

Turkey in World Politics: An Emerging multiregional Power, Boulder, 2001

Weisband, E. Turkish foreign policy 1943-1945, London, 1973

Vali, E. The Turkish Straits and NATO, New York, 1972

  1. Регионални аспекти

Арутюнян, А. Отношение Турции к Ираку, Турция в новых геополитических условиях, М., 2004, стр. 87-95

Гарабедян, А. Турция и Кипърското освободително движение, “Международни отношения”, С., 1990, №1

Иванова, И. Турция и республик Средней Азии, Центральная Азия в системе международных отношении, М., 2004, стр. 250-278

Недев, Д. Балканите във външната политика на Турция, “Военен журнал”, С., 1994,№3

Cellikol, O. Turkey and the Middle East: Policy and Prospects, Washington, 1998

Fuller, G. Russia, Turkey, Iran and the Karabakh Mediation Process, International Relations, 1994, №8

Kapsis, J. From Desert Storm to Metal Storm: How Iraq Has Spoiled US-Turkish Relations, Current History, 2005, v.104, №685

Nachmani, A. Israel, Turkey and Greece: Uneasy Relations in the East Mediterranean, N.Y., Fr. Cass and Co, 1988

Sinkaya, B. Turkey-Iran Relations in the 90s and the Role of Ideology, Perceptions, 2005, №1, p. 1-17

  1. Европейска интеграция

Алекперов, Т. Экергетические ресурсы Каспииского региона и значение Турции для энергетическои безопасности Европы, МЭМО, 2004, №3, стр. 129-137

Киреев, Н. Турция - путь к Европу или возвращение в Центральную Азию, Восток, М.,1996, №5, стр. 62-69

Arikan, H. Turkey and EU: An Awkward Candidate for EU Membership, Aldershot, 2003, p. 241

Artaud, D La Turquie dans l’Union europeenne : avantages et inconvénients, Défense nationale, P., 2004, №12, p. 157-162

Baç, M. M. Turkey’s Accession to the EU: Institutional and Security Challenges, Perceptions, 2004, №3, p. 29-45

Belke, A. Turkey in Transition to EU Membership : Pros and Cons of Integrating a Dynamic Economy, Perceptions, 2005, №1, p. 53-63

Çalış, Ş. Formative Years: A Key for Understanding Turkey's Membership Policy Towards the EU, Perceptions, 2004, №3, p. 73-97

Demizag, Y. EU policy towards South Caucasus and Turkey, Perceptions, 2004/2005, №4, p. 91-107

Flores, M Turkey’s entry into the EU: national identity, collective memory and the haunting ghost of the Armenian genocide, Journal of Southern Europe and the Balkans, 2005, №1, p. 109-117

Giannakopoulos, A. What is to Become of Turkey in Europe? European Identity and Turkey’s EU Accession, Perceptions, 2004, №3, p. 57-73

Gordon, Ph. H. Post-Helsinki: Turkey, Greece and the European Union, The Strategic Regional Report, Febr. 2000

Güney, A. Justifying the EU’s Enlargement Towards Turkey: An Asset or Liability, Perceptions, 2004, №3, p. 135-155

Kubicek, P. Turkey’s Place in the ‘New Europe’, Perceptions, 2004, №3, p. 45-57

Kulahci, E. EU political conditionality and parties in government: human rights and the quest for Turkish transformation, Journal of Southern Europe and the Balkans, 2005, №3, p. 387-403

McDonald, R. Islamists to the fore in Turkey’s pursuit of EU membership, Journal of Southern Europe and the Balkans, 2005, №1, p. 103-109

Öniş, Z. Turkish Modernisation and Challenges for the New Europe, Perceptions, 2004, №3, p. 5-29

Terzi, Ö. Evolving European Security Capabilities And EU-Turkish Relations, Perceptions, Ankara, 2004, №1, p. 99-119

Türkeş, M; G. Gökgöz; Reflections on the EU Strategy Paper 2003 – two approaches, moving conditions and a new juncture, Perceptions, 2004, №1, p. 61-81

Ulusoy, H. The Importance of Identity Building in Avoiding the Clash of Civilisations in the Age of Globalization (With Some Reflections on Turkey-EU Relations), Perceptions, 2004, №3, p. 97-115

Бивша Югославия

(ФНРЮ, СФРЮ, СЮ, ДО Сърбия и Черна гора, Сърбия)

Външна политика

1. Общи проблеми

Михайлов, А. Постюгославското пространство: история, развитие, проблеми, “Международни отношения”, С., 1998,№3

Павлов, Н. Геополитическото положение на СРЮ, “Военен журнал”, С., 1992,№1, с. 104-112

Югославия на пороге 2000 года. Белая книга: Документы, факты, свидетельства, мнения, М., 1999

Foreign Broadcast Information Service. Daily Report: Eastern Europe, July 8, 1991, p. 56-57

Lutard, C. Géopolitique de la Serbie-Monténegro, Bruxelles, Complexe, 1998, 143 p.

Maley, W. The United Nations and Ethnic Conflict Management: Lessons from the Disintegration of Yugoslavia, in: Nationalities Papers, 1997, №3, p. 559-573

Moore, P., The International Relations of the Yugoslav Area, RFE/RL Research Report, 1992, vol.1, №18

Rama, S. The Serb-Albanian War and International Community’s Miscalculations, in: The International Journal of Albanian Studies, 1998, №1, p. 3-36

Schaeffer, R. Democratization, division and war in Yugoslavia: a comparative perspective, in: The Lessons of Yugoslavia, 1997

2. Регионални аспекти

Бояджиева, Н. Традициите на Студената война и мястото на Югославия в балканската стратегия на САЩ след Втората световна война, сп. “Минало”, 1999,№4, с. 86-96

Волков, В. Балкански аспекти на Косовската криза, сп.” Международни отношения”, С., 2000,№3

Гусъкова, Е. Урегулирование на Балканах: от Бриони до Дейтона (мирные планы 1991 -1995), М., 1998

Иванова, М. Югокризата като фактор за формиране на геополитическата обстановка на Балканите, В: “Международни отношения”, С., 1996,№3

Тренина,Д.; Ек.Степанова (ред.). Косово: международые аспекты кризиса, Москва, 1999

Русия и „миротворците” над Югославия. (Руската политика към агресията срещу Югославия през 1999 г.), В.Т., Фабер, 2002 г., 312с.

Campbel, Greg. The road to Kosovo: A Balkan Diary, Boulder, 1999

Cohen, L. Broken Bonds: Yugoslavia’s Disintegration and Balkan Politics in Transition, Boulder, WP, 1995

Glenny, M. The Fall of Yugoslavia: The Third Balkan War, London, Penguin, 1992, 194p.

Kresock, D., Ethnic Cleansing in the Balkans: The Legal Foundations of Foreign Intervention, in: Cornell International Law Journal, 1994, vol.27, №1, p. 203-239

Janjić, D.; S. Maliqi (eds.). Conflict or Dialogue: Serbian-Albanian Relations and the Integration of the Balkans, Subotica, 1994

Petkovic, R. Effects of the Yugoslav Crisis Upon the Balkan Situation, in: CSS Survey, B., 1996

Rusinow, D., Yugoslavia: Balkan Break-up., in: Foreign Policy, 1991, №83

Sherman, A. Perfidy in the Balkans - the Rape of Yugoslavia, Athens, 1993

The Serbian Question in the Balkans, Belgrade, 1995

Wert, Hall Elliott The dissolution of Yugoslavia: A Balkan tragedy, in: South East European Monitor, 1996, №4, p.3-25

Woor, P. Yugoslavia's neighbours and the Crisis, in: Report on Eastern Europe, August 12, 1991

3. Евроинтеграция

Баретов, С. Югославия след Милошевич и регионалната (не)сигурност, “Международни отношения”, С., 2000,№6

Богетиђ, Д. Еланство Jугославиjе у Балканском савезу и НАТО пакти, Историjа 20 века, Београд, 1991, №1-2

Боков, Ф. Войната в Югославия, разширяването на ЕС и европейската социалдемокрация, Международни отношения, 1999, №5

Булаиjh, M. Разбиjане jугословенске државе 1991-1992 – злогин против мира. Отговорност Ватикана и Немачке, Београд, СКЗ, 1994, 372 с.

Воронов, К. Европа и Россия после Балканскои воины 1999, В: МЭМО, М., 2000, №4

Каради, М. Смена власти в Белграда: Возвращение СРЮ в ОБСЕ, В: Эжегодник по вопросам ОБСЕ 2001, М., 2004, с.69-87

Карасев, А. Россия выполнила свою миссию в Югославии, В: Международная жизнь, М., 2000, №11

Марковиђ, Б. Београд између истока и запада: 1948-1965, Београд, 1996

Митев, П.Е. Югославия 2001, В: ТЕМА, 2001,№12, с. 3-8

Морозов, А. НАТО в бывшеи Югославии: изменения на политическом лице Балкан, В: Независимая газета, М., 14.11.1986, с.1,4

Мутовац, З. Мангине, КЕБС и Jугословенска криза, Београд, 1995

Найденов, В. Взаимодействието между НАТО и ООН в бивша Югославия – от Босна до Косово (опити за легитимиране доктрината за хуманитарна интервенция), “Международни отношения”, С., 2000,№6

Петкович, Р. Деятелность Европейского сообщества и Комитета высших русководителей Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) по урегулированию югославского кризиса, 1991, Югославия: война или мир?, Международна политика, Белград, 1991, Г. 42,№990-994, С.1-3

Сладкаров, М. Косовската криза и сигурността на Балканите, “Международни отношения”, С., 1998,№5

Сокут, С.; И. Кедров; Воина НАТО против Югославии, В: Особая папка, М., 1999, №3

Спасов, М. Нов етап на миротворческата операция на НАТО в Косово, “Международни отношения” , С., 2002, №5-6

Тусъкова, Е. Югославската криза и Русия, С., 1994

Чавдарова, М. Проблеми на международното взаимодействие в постюгославското пространство, “Международни отношения”, С., 1997, №3

Югославската криза и Русия: документи, факти, коментари, С., 1994

Югославский кризис и Россия: Документы, факты, комментаии. Современная история Югославии в документах, М., 1993, в 2 тома

Янков, Ал. България и санкциите на ООН срещу СР Югославия, “Международни отношения”, С., 2004,№6, с. 35-41

Agnes, M. (ed.). La Crise en Yugoslavie: Position et Action du Saint-Siège 1991 – 1992 ; Vatican City, 1992

Allcock, Horton; M. Milivojevic. Yugoslavia in transition, N.Y./Oxford, 1992

Anderson, St. EU, NATO and CSCE Responses to the Yugoslav Crisis: Testing Europe’s New Security Architecture, in: European Security, Summer 1995, vol.4, №2, p. 328-353

Andrejevic, M. What Future for Serbia, in: RPE/PL.Research Report, M., 1992, №50, p.7-17

Axt, A. Did Genscher disunite Yugoslavia? Myths and Facts about Foreign Policy of United Germany, Europa Archiv, Sept. 1993

Barić, R. NATO i Kosovo: u potrazi za novom strategijom, in: Politička misao, Z., 1999, №2, s.61-67

Barišić, R. NATO i vanjska politika SAD: povodom 50te godisnjice formizanja, Kosovskekrize I novogo strategijskog koncepta, in: Politička misao, Z., 1999, №2, s.68-89

Biancini, St.; P. Shoup (eds.) The Yugoslav War, Europe and the Balkans: How to achieve security?, Ravena A Longo Editore, 1995

Bicanic, I. The Economic Causes of New State Formation During Transition, in: East European Politics and Societies, Winter 1995, vol.9, №1

Bildt, K. Zadatak: mir, Beograd, 1999, 578s.

Blackburn, R. Kosovo: The War of NATO Expansion, in: New Left Review, 1999, №235, p.107-123

Blum, Y. UN membership of the “New” Yugoslavia: Continuity or Break?, “The American Journal of International Law”, 1992, vol. 86

Brenner, M. The EC in Yugoslavia: a Debut Performance, in: Security Studies, 1992, p.586-609

Caratan, B. The Security in South East Europe after the big change: consequences of the Kosovo War and Croatian elections, in: Politička misao, Z, 1999, №5, s.15-28

Carter Hodding, Punishing Serbia, Foreign Policy, W, №96, p.49-56

Chinkin, Ch. The Legality of NATO’s Action in the Former Republic of Yugoslavia under International Law, in: International Comparative Law Quarterly, 2000, vol.49, №4, p. 910-925

Durch, W.J; Sh.J. Faultlines. UN Operations in the Former Yugoslavia, N.Y., 1995

Edwards, G., European Responses the Yugoslav Crisis: An Interim Assessment, in: Toward Political Union: Planning a Common Policy in the European Community, Oxford, WP, 1992

Eyal, J. Europe and Yugoslavia: Lessons from a Failure, L., Institute for Defense Studies, 1993

Eyal, J. European Yugoslavia, London, RUSJDS, 1993

Falk, R.A. Kosovo, World Order and the Future of International Law, in: American Journal of International Law, 1999, vol. 93, №4, p.847-857

Final account: economic consequences of NATO bombing: estimate of the damage and finances required for the economic reconstruction of Yugoslavia, Beograd, 1999

Galen, C. Ted (ed.). NATO’s Empty Victory: A Postmortem on the Balkan War, Washington, DC, Cato Institute, 2000

Galiuto, E. Conflicts in the State of Former Yugoslavia and Regional Security, Balkan Forum, S., 1993, №4, p. 75-83

Gompert, D., How to Defeat Serbia, in: Foreign Policy, 1994, vol.75, p.30-42

Gowan, P. The NATO Powers and the Balkan Tragedy, in: New Left Review, 1999, №234, p.83-105

Greenwood, Chr. International Law and the NATO Intervention in Kosovo, in: International and Comparative Law Quarterly, 2000, vol.49, №4, p.926-934

Higgins, R. The New UN in Former Yugoslavia, in: Journal of International Affairs, 1993, vol.69, p.465-483

Janjić, D.; S. Maliqi (eds.). Conflict or Dialogue: Serbian-Albanian Relations and the Integration of the Balkans, Studies and Essays, Subotica, 1994, 346 p.

Janjić, D. Serbia between the Past and the Future, Belgrade, 1995

Johnstone, D. Fool’s Crusade: Yugoslavia, NATO and Western delusions, N.Y., 2002

Judah, T. Kosovo: War and Revenge, New Haven, Yale University Press, 2000

Kamp, K.-H. L’OTAN après le Kosovo: ange de paix ou gendarme du monde?, Politique Etrangère, 1999, vol.64, №2, p.245-256

Kohen, M. L’emploi de la force et la crise du Kosovo: vers un nouveau désordre juridique international, in: Revue Belge de Droit International; 1999, vol.32, №1, p.122-148

Kovacs, P. Intervention armée des forces de l’OTAN au Kosovo: fondement de l’obligation de respecter le droit international humanitaire, International Review of Red Cross, 2000, vol.82, №837, p. 103-128

Kritsiotis, D. The Kosovo Crisis and NATO’s Application of Armed Forces against the FR of Yugoslavia, in: International and Comparative Law Quarterly, 2000, vol.49, №2, p.330-359

Kuezevic, Milos, Krstareca democracija: agresija NATO na Jugoslaviju 24.03-11.06 1999g., Beograd, 1999

Larrabee, St. US Policy and Yugoslav Crisis, N.Y., Rand Publications, 1994

Linz, J.; A. Stepan, Political Identities and Electoral Sequences: Spain, the Soviet Union and Yugoslavia, in: Daedalus, 1992, vol.121, p. 123-140

Lukic, R; L. Allen. Europe from the Balkans to the Urals: the Disintegration of Yugoslavia and Soviet Union, Oxford, 1996

Lutovac, Z. Minorities, the CSCE and tne Yugoslav Crisis, Belgrade, JDN and IMPP, 1995

Lytle, R.F. US Policy toward the Demise of Yugoslavia: “The virus of Nationalism”, in: East-European Politics and Society, vol.6, №3, Fall 1992

Lynch, A.; R. Yucik. Russian Foreign Policy and the War in Former Yugoslavia, in: RFF/RL Research Report, 1993, №41, p.25-32

Malesic, M. International Peacekeeping: An Object of Propaganda in Former Yugoslavia, in: International Peacekeeping, 1998, vol.5, №2, p.82-102

Mandelbaum, M. A Perfect Failure: NATO’s War against Yugoslavia, in: Foreign Affairs, 1999, vol.78, №5, p. 2-8

Maurer, Daniel; Europaische Sicherheit: Konfliktmanagement am Biespiel “Ex-Yugoslawieu”, Zurich, CSSCR, 2001

McCoubrey, H. Kosovo, NATO and International Law, in: International Relations, 1999, vol.14, №5, p.29-46

Milošević, B., План лорда Каррингтона по урегулированию сербско-хорватского конфликта в Югославии, Mirovni korbač, Econ. politika, Beograd, 1991, 18 nov., G.40, br.2068, s.14-15

Milošević, B. Позиции правительств Сербии и Черногории в отношении предложений стран ЕЭС, США и СССР о мирном урегулировании югославского кризиса, 1991 г., Front prema Evropi, Ekon.politika, Beograd, 1991, G.40, br.2065, S.14

Minear, L.; J.Clark, R. Cohen, D.Gallagher, I.Guest. Humanitarian Action in the Former Yugoslavia: The UN’s Role 1991-1993, Providence, T.W. JJS, 1994

Mitic, M. Case Concerning NATO Aggression against Yugoslavia before the International Court of Justice. Yet Another Precedent of the International Community, in: Review of International Affairs, 1999, vol. 50, p.9-13

Momtaz, Gj. L’intervention d’humanité de l’OTAN au Kosovo et la règle du non-recours à la force, in: International Review of Red Cross, 2000, vol. 82, N° 37, p. 89-101

NATO crimes in Yugoslavia : documentary evidence 24 March – 24 April 1999, Beograd, 1999

Pellet, A. The Opinions of the Badinter Arbitration Committee: A Second Breath for the Self-Determination of Peoples, in: European Journal of International Law, 1992, vol.3, №1, p.178-181

Plevnik, D. Позиция США и Великобритании в отношении распада Югославии, 1991 г. Kupsi srpskih planova, Danas, Zagreb, 1991, G. 10, br.501,S.7

Ragusin, E. Развал югославской федерации и позиция Болгарии, Греции, Албании и Турции. Неправомочность обвинения Италии, Австрии и Венгрии в разжигании конфликта в Югославии, La miccia corta dell’Europa, Mondo econ., Milano, 1991, 7 dic., №48, P. 40-42

Rezun, M. Europe and War in the Balkans: Toward a New Yugoslav Identity, N.Y., Praeger, 1995

Rich, R. Recognition of States: The collapse of Yugoslavia and the Soviet Union, in: European Journal of International Law, 1993, vol.4, №1, p.36-65

Roberts, A. Communal Conflict as a Challenge to International Organization: the Case of Former Yugoslavia, in: Review of International Studies, Oct.1995, vol.21, №1

Roberts, A. “NATO Humanitarian War” over Kosovo, in: Survival, 1999, vol.41, №3, p.102-123

Sapunar, M. Medijska strategija NATO-d u Kosovskoj krizi, in: Politička Misao, Z., 1999, №2, c. 114-119

Schmid, G. Югославский кризис, Die Quadratur des jugoslawischen Kreises, Neue Gesellschaft, Frankfurter Hafte, Bonn, 1991, Jg. 38,№9, s. 773-775

Schwabach, A. Yugoslavia vs. NATO, Security Council Resolution 1244, and the Law of Humanitarian Intervention, in: Syracuse Journal of International Law and Commerce, 2000, vol. 27

Simić, P. Evropa i jugoslovensko pitanje, in:Međunarodna politika, 1992, №1001, s.1-5

Solana, J. NATO’s  Success in Kosovo, in: Foreign Affairs, 1999, vol.78, №6, p. 114-120

Sovereignity and Security of Yugoslavia in the framework of NATO Enlargement, Belgrade, JJPE, 1997

Stanojevic, Z. Jugoslovenska kriza i bezbednost Balkana, Međunarodni problemi, Beograd, 1995, №2, s. 273-293

Steingberg, J., The Role of European Institutions in Security After the Cold War: Some Lessons from Yugoslavia, Santa Monica, CA, 1992

Štrbac, Č. Jugoslav crisis and European security, Međunarodni problemi, B., 1995, №2, p. 217-225

Sumrak Zapada: izjave svetskih intelektualaca o ubijanju Jugoslavije, Beograd, 1999

Terzič, S. (ur.ed) Evropa i Srbi, Novi Sad, 1996, 685s.

The twilight of the West: statements made by world intellectuals on the killing of Yugoslavia, Beograd, 1999

Ullman, R. (ed.) The World and Yugoslavia’s Wars, N.Y. CFRP, 1996

Valticos, N. Les droits de l’homme, le droit international et l’intervention militaire en Yougoslavie. Où va-t-on? Eclipse du Conseil de Sécurité ou réforme du droit de veto, Revue Générale de Droit International Public, 2000, vol. 104, №1, p.5-18

Van Heuven, Marten, Rehabiliting Serbia, Foreign Policy, W, №98, p.38-48

Weller, M. The International Response to the Dissolution of the S.F.R. of Yugoslavia, in: American Journal of International Law, 1992, vol.86,№3, p.569-607

Williams, J. The Ethnical Basis of Humanitarian Intervention, the Security Council and Yugoslavia, in: International Peacekeeping, 1999, vol.6, №2, p.1-28

Wood, Chr. France and the Post-Cold War Order: The Cause of Yugoslavia, in: European Security, Spring 1994, vol.3,  №1

Završni raćun: Ekonomske posledice NATO bombardovanja: procena štete i sredstava potrebnih za ekonomsku rekonstrukciju Jugoslavije, Beograd, 1999

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG