Home Психология Разглеждане на тестови методи за обучението на деца в предучилишна възраст

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Разглеждане на тестови методи за обучението на деца в предучилишна възраст ПДФ Печат Е-мейл

За изучаване на индивидуално психологическите особености на децата от начална училищна възраст са разработени преди всичко тестовите методи. Те са предназначени да дадат възможност за изучаване на детската личност. По отношение на процедурни психометрични изисквания на личностовите методики – те имат своите стойности за надежност и валидност, но нямат нормите и стандартизацията за български условия. Получените чрез тях данни имат за цел да ориентират изследователя в особеностите на личността на детето, което да спомогне за коректна и навременна възпитателна интервенция от страна на педагози, учители, възпитатели, за които това е необходимо.

Методиката за “Локус контрола” изследва равнището на вътрешен контрол у личността или отношението екстерналност-интерналност. Според локализацията на контрола се определят и съответни личностни характеристики и насоченост на поведението, свързани с отношението на човек към успеха и неуспеха, професията, семейството, общуването, здравето. При преобладаващия вътрешен контрол човек поема прекомерна отговорност  за себе си и своите действия; работи по-добре когато не е пряко контролиран отвън; много добре е осведомен за всякакви норми и правила, и ги приема; умее да структурира взаимоотношенията около себе си; защитава свободата и самостоятелността си във всяко отношение; контролира вътрешния си потенциал,за  да постигне успех; отговорен партньор; разчита на себе си; склонни са към автоагресия. Локализацията на контрола отвън очертава характеристиката на хора, които умеят добре да се подчиняват и да работят под наблюдение; склонни са да обясняват собственото си поведение със ситуацията; обвиняват другите хора за неуспеха; склонни са към депресия и тревожност. Тези тенденции не винаги са стабилни и статични. Те се променят в резултат на развитието на личността, както и в резултат на екстремни обстоятелства.

В настоящата разработка ще изследваме локус контрола при дете на 5 г., при желани и нежелани случаи, като ще използваме Тест на Новицки и Дюк.Авторите на теста установяват, че локализацията на контрола се променя от това, дали ситуацията е желана или не. Например дете с екстернален контрол, отчетен при нежелана ситуация, би могло да има интернален контрол в желана ситуация. Съществените различия между екстернали и интернали, според авторите на теста, се проявяват по – скоро в нежелани ситуации, когато личността преживява неуспех.

Изследването се осъществява чрез матрица, в която са представени въпроси, срещу които изследователят отбелязва избраният от детето отговор - „а“ или „б“.тестът беше проведен индивидуално с детето,в приятна и предразполагаща атмосфера, като детето се инструктира:„Това не е изпит. Просто бихме желали да разберем, как децата на вашата възраст мислят за някои неща. Ще ви задам няколко въпроса. На тях може да отговориш,като който и отговор да посочиш, ще е верен, защото грешни отговори няма.Моля да отговориш точно така, както мислиш. Ако не разбираш въпроса ме попитай, и ще ти го обясня.

Тест на Новицки и Дюк:

1.Когато започнеш да се чувстваш по –добре след настинка това е така, защото:

А – лекарството те е накарало

Б – грижиш се добре за себе си

2. Когато в играта победиш някого, това е така, защото:

А – ти си добър в играта

Б – другият не играе добре

3. Когато се разболееш, обикновено е :

А- защото си зе заразил от някой друг

Б- защото не си се пазил

4.Когато накой започне да те отбягва, то е защото:

А – ти си направил нещо, което другият не харесва

Б – другият е зает

5. Когато накой започне да те отбягва, то е защото:

А – то е доста трудно да се разбере

Б – не си мислил по него достатъчно

6.Когато някой те изненада приятно, то е защото:

А – ти се нуждаеш от това

Б- той обича да изненадва хората

7.Когато сгрешиш в нещо, обикновено то е защото:

А – нокой не ти е показал как да го направиш

Б – не си бил достатъчно внимателен

8. Когато имаш неуспех при подреждането на пъзела, то е защото:

А – не се сещаш, къде да сложиш парченцата

Б – някои от частите просто липсват

9. Когато си щастлив, то е обикновено поради това, че:

А – някой е мил с теб

Б – ти си направил нещо приятно

10. Когато в крайна сметка се сдобиеш с това, което си искал, то е защото:

А – много дълго си се опитвал да го постигнеш

Б – просто ти е провървяло в този момент

11. Когато се нараниш, обикновено се дължи на това, че:

А – имаш лош късмет

Б – не си бил внимателен

12. Когато някой ти каже, че се гордее с теб, то е защото:

А – ти си направил нещо много хубаво

Б – другият се чувства много добре

13. Когато те наказват, то е защото:

А – ти си направил нещо, което не е трябвало

Б – този, който те наказва е в лошо настроение

14. Когато намериш правилния отговор на много труден въпрос, то е защото:

А – някой ти го е обяснил

Б – опитал си се да го намериш сам

15. Когато разрешиш проблем, то е защото:

А – той е бил лесен

Б – добре си се потрудил в/у него

16. Когато някой те победи в играта, то е защото:

А – не играеш добре

Б – другият е много по добър

17. Когато кажеш нещо умно, то е защото:

А – ти си мислил много преди това

Б – чувал си някой умен да го казва преди това

Матрица на теста на Новицки и Дюк за LOC

Име : Г.ХР.                                                                                 възраст: 5г

Адрес: гр. София, жк. Люлин                                група: трета

ОДЗ №73 “Маргарита”

въпрос №

отговор А / Б

1

Б+

2

Б

3

Б-

4

Б

5

Б-

6

Б

7

Б-

8

А-

9

Б+

10

Б-

11

Б-

12

А+

13

Б-

14

Б+

15

А-

16

Б-

17

Б-

Както се вижда от получените резултати след осъществяване на тестуването, локализацията на контрола се променя от това, дали ситуацията е желана или не .Както се вижда в конкретния случай при желани ситуации детето реагира и чрез интернален и екстернален контрол. Съществените различия м/у екстернали и интернали се проявяват по – скоро в нежелани ситуации, когато личността преживява неуспех, ето защо и процентната разлика е голяма.

2. Екстравертност / Интравертност.

Разгледани етимологично думите екстраверсия и интраверсия се разбират като “обърнат навън” и “обърнат навътре”. Според К. Г. Юнг това е основната дименсия на човешкия темперамент. Той разглежда екстраверсията като насочено навън либидо (психична енергия), като насочване на интереса към обектите (другите хора и неща) в средата и функциониране по отношение на тези обекти. Екстравертът, смята Юнг, реагира незабавно и пряко на стимулация отвън.

Интраверсията, обратно, Юнг приема за насочено навътре либидо; насочен към субекта, към собствения съзнателен опит интерес.

Друг изследовател на дименсията екстраверсия/интраверсия – Х. Айзенк, дава малко по-физиологично определение за двете понятия. Според него екстравертите се характеризират с по-малко чувствителни корови процеси или с преобладаване на задържащите корови процеси. Поради тези причини те изискват повече стимулация от социалната среда и могат активно да я търсят, за да преодолеят своята корова инерция. Интровертите, от своя страна, имат много чувствителни възбудни корови процеси. Те са склонни да се чувстват интелектуално и емоционално претоварени от умерена социална и физическа стимулация и са относително предразположени към тревожност и отчаяние. Често прибягват до доброволно отграничаване от средата, имат висок самоконтрол и поведенческо потискане.

Някога Фройд е смятал, че екстраверсията, това е здравото състояние на индивида, а интраверсията е предразположеност към психични заболявания. Днес това твърдение е отживелица. И екстраверсията и интраверсията са заложени едновременно в личността, като едната обикновено е доминантна, което в никакъв случай не може да се тълкува като болестно състояние или предразположеност към такова.

За измерване на тази дименсия обикновено се използва въпросникът на Айзенк, една от скалите на който е именно Екстраверсия – Интраверсия.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG