Home Психология Декорация на кутия за бижута на мама

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Декорация на кутия за бижута на мама ПДФ Печат Е-мейл

МЕТОДИЧЕСКА РАЗРАБОТКА НА УРОК ПО „ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА” В V КЛАС

1.Обобщена тема: „Работа с материали”

2. Тема: „Декорация на кутия за бижута на мама”

3. Цели:

- Умения да усвояват основни технологични операции при обработката на материалите

- Умения да описват технологичната последователност на операциите при изработване на изделието.

- Да познава съответните инструменти и способа за работа.

- Да формира творческо мислене.

4. Очаквани резултати:

-  Знания за някои свойства на материалите – еластичност, плътност, твърдост и др.

- Умение за правилно боравене с ръчни инструменти.

- Естетическо оформяне на изделието

5. Понятия: Шаблон,макетно ножче,фурнир, интарзия и лакиране.

6. Принципи на обучение:

- Научност

- Нагледност- Спомага за трайно овладяване на учебния процес.

- Системност и последователност осъществяване на логически връзки между стари и нови умения.

- Индивидуален подход.

7. Методи на обучение:

- Практически упражнения – осъществявам чрез, затвърждаване, повторение и систематизиране на учебния материал.

- Наблюдение- осъществявам чрез, продължително и целенасочено, възприемане на учениците на проучваните познавателни обекти.

8. Средства на обучение: Ножче,лепило,фурнир,лак и четка.

9.Междупредметни връзки:

-Математика- практическо приложение на знанията за геометрични фигури и изображения.

-Изобразително изкуство- съчетаване на пропорциите между отделните художествено оформяне на изделието.

10. Вътрешнопредметни връзки – Домашен бит и техника – V клас

11. ХОД НА УРОКА:

Основни структурни компоненти

Съдържание

Дидактически инсрументариум

І.Организационна част

1. Проверка на здравословното състояние на учениците

2. Проверка и организа-ция на работа.

ІІ.Встъпителна част.

 

 

 

 

1. Поздрав, проверка на учениците.

2. Организация на работното място.

 

 

Коментар за здравословното състояние и значението му за успешната  работа.

 

 

 

 

 

Вниманието се насочва към материалите, които се поставят от ляво, инструментите- от дясно, а учебните пособия в средата.

Обясняват се, че това разположение е необходимо услови за да се улеснят действията на ученика през учебния час.

 

 

Учителят проверява готовността на учениците за следващия етап от предстоящата работа по кутията.

Проверява,какво са донесли учениците като модели за украса на кутията (зададено като домашна работа)

Следва разказ на учителя с понятието интарзия- какво представлява кога е възникнало и как се е развивало през вековете.

Учениците записват във тетрадките понятието за интарзия и определението за нея.

Intarsio- метод за реализиране на картини чрез използване на дърво.

Самостоятелна работа на учениците.

Очертават,изрязват моделите за украса по шаблон.

Под наблюдението на учителят, учениците престъпват към подреждане и залепване на фигурите на интарзията.След залепването се пристъпва последния етап - лакиране на кутията.

В края на чеса учителят прави проверка и осенява изработеното изделие - кутия за бижута на мама оценява и вписва оценките в бележник на учениците.

Ако е последен час учителят прави инструктаж за безопасно движение по улиците.


Интарзията е вид приложно изкуство.

Възниква преди 6 века в Италия. Двама братя монаси от Флоренция се смятат за родоначалници на този вид инкрустация, с който в миналото са украсявали скъпи мебели, предназначени за високопоставени особи.

Изкуството интарзия е практикувано още от времето на древен Египет, тогава то е съществувало под формата на инкрустации на скъпоценни камъни и слонова кост. Интарзията се е използвала за украса на дрехи и мебели. Находки в Египет показват, че техниката на интарзията е позната от преди повече от 3000 години. По времето на Новото царство (1600-1100 г. пр.н.е. ) мебели и саркофази са били украсявани с геометрични фигури от абаносово дърво и слонова кост.

Средновековието Венеция и Византия са основните центрове на това изкуство. По времето на Ренесанса в Италия (XV – XVI в.) интарзията намира голямо приложение и достига високо художествено ниво.

През Ренесанса древният метод intarsio, използван от римляните и изразяващ се в реализирането на картини чрез използването на дърво, се възражда във Флоренция. Във Флоренция-сърцето на Италианския ренесанс, през средата на XV столетие е имало около 80 работилници, които са произвеждали прекрасни интарзии.

През 17 век интарзията става изключително модна в Холандия и Франция. Днес тя е неконвенционален метод за създаване на изкуство с помощта на дърво. В Холандия изкуството интарзия е било на високо равнище. Там майсторите на интарзия са разполагали с голям брой екзотични дървесни видове.

В Източна Азия техниката на интарзията също е била позната. В Япония вложките от кехлибар, седеф и слонова кост са типични за декоративно-приложното изкуство на VIII век.

В Европа през Средните векове също могат да се намерят креди и данни за използване на интарзията. Интарзийното изкуство се разпространява от Италия през Швейцария и Тирол в Германия, също във Франция и Холандия.

През XV век интарзията разширява своя обхват и приложение.

В Германия интарзията намира приложение за украса на мебели едва в началото на XVI век Предимно в манастирските комплекси. В своите произведения немските майстори използват същите изобразителни и орнаментални мотиви.

В началото на ХХ столетие се забелязва стремеж към нови стилови търсения, създават се нови мебели и ново вътрешно обзавеждане, като интарзията се използва като средство за украса на мебели. Постепенно се налага една по-широка употреба на тази техника. Започнала като мозайка, интарзията се включва като елемент на украса в цялостни архитектурни решения на интериора.

 

WWW.POCHIVKA.ORG