Home Психология Създаване на мобилни групи с цел подпомагане интеграцията на деца в неравностойно положение в масовото образование

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Създаване на мобилни групи с цел подпомагане интеграцията на деца в неравностойно положение в масовото образование ПДФ Печат Е-мейл

1.Обосновка на идеята на проекта:

От направено проучване на група ученици от 56 СОУ е установено, че повечето училища не разполагат с подходящата апаратура , необходима за деца в неравностойно положение. Това влияе пряко върху тях, поради невъзможността да се движат в среди, подходящи за тяхната възраст  и повечето остават отхвърлени от обществото заради недъзите си . Това  подтикна нашия екип да създаде проект за подпомагане на деца в неравностойно положение.  Помагането на тези деца е заложено във всички закони на всички държави. То се прилага с пълна сила във всички членки на Европейския съюз , в който Нашата страна е член от 2008 г. Като една от тези държави , ние трябва да бъден отговорни граждани и да помагаме на хората. Самото подпомагане представлява организиране на мобилни групи , които да подпомагат децата в неравностойно положение по време на тяхния престой в училище.Помоща е безвъзмездна , а личностното удовлетворение , което носи подобен вид дейност-незаменимо.Сигурни сме , че с това нововъдение , ще направим училищния живот на децата със специфични здравословни проблеми , далеч по-добър и ползотворен.

2.Цели , очакваня и резултати:

1/  Информиране на максимален брой хора за проблема на тези деца;

2/ Набавяне на лица , които да извършват дейностите на мобилните групи;

3/ Съставяне и разпределение на мобилните групи;

4/ Определяне на графици за работата на мобилните групи;

Целта на тези мобилни групи е да спомогнат за интеграцията на ученици в неравностойно положение.Доброволците , които биха взели участие в подобен вид инициатива , са водени от чувство на хуманност и съпричастност.

Очакванята от дейноста на мобилните групи е да  се превърне училището в едно по-добро място за децата в неравностойно положение. Резултатите които ние искаме да постигнеме са по-добри условия и възможност за достъп до всички училища за тези деца.

Идеята е в това да няма различия, да се чувстват част от заобикалящия ги свят, а не тежест за своите близки и роднини.

Смятаме, че поставените цели са реалистични и напълно постижими. Ето защо стремежът за тяхното осъществяване е особено силен.

3.Целева група:

Проекта е насочен пряко към хората , които трябва да образуват мобилните групи , за да подпомагат децата в неравностойно положение. Това са лица от самите училища , които доброволно да им помогнат. Проекта е насочен косвено към хората с проблеми , на които да се подаде ръка с цел тяхната реализация и достъп до образованието.

4. Подход и стратегия:

Най-краткия път за постигане на резултат е изпълняването на следните елементи:

-                     Изготвяне на анкета

-                     Осведомяване на хората за проблема на децата в неравностойно положение в училищата

-                     Одобряване на доброволци

-                     Организиране на мобилни групи

-                     Изготвяне на графици

-                     Информиране на децата в неравностойно положение

-                     Назначаване на кординатор на мобилните групи

5. Дейности

1/ Събеседване с професионалист в областа;

2/ Набиране средства за изготвяне на анкета;

3/ Изготвяне на анкета за проучване на желанието на хората за създаване на мобилни групи;

4/ Провеждане на анкетата в НТБГ;

5/ Обработване на информацията от анкетата;

6/ Представяне на информацията от анкетата;

7/ Среща с представители на училища от региона с цел разширяване на проекта;

8/ Набиране на доброволци за мобилните групи;

9/ Разпределение на доброболците в отделни мобилни групи;

10/ Изготвяне на графици за мобилните групи;

11/ Назначаване на лица кординиращи дейноста;

6. Ресурси

-                      Материални средства – този вид средства, които са необходими за осъществяването са анкетата

-                      Информационни източници - този ресурс е един от най-важните

-                      Експертно мнение – надяваме се, че специалистите изявили желание да ни помогнат ще бъдат в един огромен плюс за неговото осъществяване.

-                     Време – проекта се реализира в рамките на 7 месеца.

-                      Финансови средства - те представляват основна част от реализацията на проекта. Ето защо прилагаме и примерен бюджет на проекта.

Бюджет на проекта

Разход, извършен за осъществяване на проекта

Стойност

1. Изготвяне на анкета

100 лв.

2. Изготвяне на анкетни карти

15 лв.

3. Ползване на защитена интернет информация – потребителска такса

20 лв.

4. Наемане на професионалист в областа

100 лв.

7. Работен екип

Работния екип е много важен за изпълнението на дейноста на проекта. Всеки от екипа трябва да има определена роля , за да може да се осъществи кординираност между отделните звена.

Отговорник по проектаКамен Радославов Кривошийски – 12в клас. Основната дейност включва кординиране на целия проект,изготвяне на графици на мобилните групи и разпределение на доброволците.

Технически сътрудникРалица Митрева – 12в клас. От определящо значение в осъществяване на проекта е кординацията между отделните елементи.

Информационен сътрудникЦветизара Найденова – 12в клас. Отговаря за набирането на нужната информация , за изпълнението на проекта.

Графичен сътрудник – Екатерина Златкова – 12в клас. Отговаря за графичното оформление на проекта.

Провел анкетатаВиктория Зидарова – 12в клас. Отговаря за провеждането на анкетата.

Работата в екип допринася в положителен аспект върху цялостната визия на проекта и би било решаващо за неговия бъдещ напредък.

8. Описание на проекта

Като цяло проекта за тази кампания е сложен за сформиране, предвид важността му.Необходимо е влагането на различни тактически ходове с цел постигане на оптимален краен резултат, удовoлетворяващ нуждите на учениците в неравностойно положение. Главната идея е в това, събралата се вече група от доброволци, да бъде разпределан на няколко екипа.1-ви-Екип подпогащ предвиждането на децата до съответното учебно заведение.2-ри екип-грижещ се за безпроблемното придвижване от една стая в друга, съобразно програмата за деня.3-ти екип-зает със задачата да осигурява необходимите храни и напитки, когато конретен ученик се нуждае от задоворяване на физическите си потребности.

9. Устойчивост , напредък и контрол

Проекта за мобилизация е още в зародиш, но независимо от това, още от сега трябва да положим усилия за създаване не устойчива основа, предполагаща успешен развой на поетата кауза.Напредък ще бъде плодът на нашите всеобщи усилия, именно той ще докаже до каква степен сме съумяли да развием и осъществим първоначалните си идеи.За нас е важен крайният резултат, а именно осигуряващи на оптимално добри условия за учениците със специфични здравословни проблеми.Контролът относто качеството на извършваната работа, ще бъде поверен  на хора с утвърдени позиции и ясно поставени цели, пряко свързани с основната идея на поетата инициатива.

 

WWW.POCHIVKA.ORG