Home Психология Семейството - първа социализираща среда за детето

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Семейството - първа социализираща среда за детето ПДФ Печат Е-мейл

Семейството – първа социализираща среда за детето

Характерът на човека се формира най-вече през първите години от живота му...

Всичко, което човек усвоява впоследствие,

никога не може да има дълбочината, с която се отличава усвоеното през детските години…

К. Д. Ушински

Детството е важен етап в развитието на човека, защото то е период, през който детето опознава многообразието на света, усвоява знания и умения, норми и правила на поведение.

Годините на детството преминават бързо, но за този кратък срок се извършват най-удивителните промени, които може да си представи човешката мисъл. От най-безпомощното същество на света, което не е способно да задоволи самостоятелно най-обикновените си потребности, детето се превръща в мислещ човек, който овладява законите за движението и развитието на обществото, превръща се в сила, съзнателно променяща природата и обществото.

Всички тези промени са възможни само в човешка среда. Тази среда е не само условие за развитието на детето, тя е източник на това развитие. В човешката среда детето намира всичко онова, което изгражда неговото развитие. Първата социална среда, в която попада детето след своето раждане, която осигурява пълноценно физическо и психическо, емоционално и социално развитие е семейната.

Всички автори, които се занимават с проблемите на семейството и личността, подчертават неговата специфична и труднозаменима роля за физическото и психическо развитие на детето.

В семейството то получава грижи и внимание, които са му необходими както за пълноценното му физическо развитие, така и емоционалното му благополучие.

Семейството изпълнява специфични функции в процеса на началната социализация на индивида. Чрез ежедневни грижи за сън, бодърстване, емоционална сигурност в общуването и др., родителите реализират най- ранния стадий на приобщаване на детето към обкръжаващата го среда. Наред с осигуряване на условия за опазване на живота и здравето му, родителите имат и обществените задължения, отнасящи се до неговото личностно формиране.

В семейството детето „прохожда” като социално същество. Семейството оказва решаващо влияние върху развитието и възпитанието на детето. То е първото „училище”, в което се реализират уникални отношения, въздействия и взаимодействия, естествена среда за формиране и изява на духовните потребности и интереси.

Една от основните задачи на семейството при социализацията на детската личност е да въведе детето в системата на социални отношения, да му създаде условия за необходимия му минимум социален опит. Особеното му значение е въвеждане на детето в системата на личните, близките, родствените, интимните и други отношения.

В семейството детето усвоява ценности, идеи, получава първите си уроци по любов и уважение, съчувствие и взаимопомощ, честност, дълг и т. н. Формираните в детството страни на характера, качествата на личността и особено отношението към хората и средата, се съхраняват с години или остават за цял живот, възпроизвеждайки се в обобщен вид в собственото семейство.

Социализиращата стойност на семейната атмосфера се изразява  в това, че поставя детето в различни ситуации и взаимоотношения с другите членове на семейството, усвояват се първите уроци по взаимопомощ и взаимодействие. Моделите на поведение, усвоени в семейството, детето пренася в общуването с другите извън семейната среда.

Могат да се набележат няколко постановки за разкриване на мястото и ролята на семейството за социализацията на детето и формиране на личността му. Като основни могат да се обобщят следните:

  1. Семейството е първото социално обкръжение на детето. Неговата роля е толкова значима и специфична, че е неизпълнима от която и да било друга социална институция;
  2. В семейството се полагат основите на личността, а те в голяма степен определят нейния по-нататъшен облик;
  3. През семейството се пречупва влиянието на другите социални фактори и тяхното влияние зависи от начина на това „пречупване”;
  4. Семейството не е само първата школа за социален опит на детето. В него се изгражда и представата за бъдещото собствено семейство.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG