Home Психология Междувидови взаимоотношения

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Междувидови взаимоотношения ПДФ Печат Е-мейл

Тип на урока:комбиниран

Цели на урока:Да се запознаят учащите с взаимоотношенията на живите организми в природата и влиянието им един с друг;да се изяснят основните типове и форми на взаимодеиствие:конкуренция,хищничество,паразитизъм,коменсализъм,симбиоза,мутуализъм; опазване на околната среда.

Водещи биологични идеи:Единство и многообразие в организмовия свят.

Дидактическа система

Подходи на обучение:обяснително-илюстративен.

Метод и прийоми на обучение:разказ,беседа,съставяне на план.

Нагледни средства: презентация на тема”Междувидови взаимоотношения”.

Ход на урока:

Актуализация:Предния час говорихме за влиянието на живата и неживата природа,но вие знаете,че живите организми  взаимодействат и с други организми в биоценозата.

Какво наричаме биоценоза?Какво е биотоп?

Този час ще се запознаем с Междувидови взаимоотноше

Първо ще разгледаме отрицателните взаимоотношения.

Конкуренция:Взаимоотношение което възниквамежду индивиди,които. използват  едни и същи ресурси,които са ограничени.

Какъв е смисълът,че всеки вид заема определен биотоп?

Пример:дърветата в една гора се конкурират за светлина.

Хищничество: Взаимоотношение  при което индивиди от един вид

/хищник/ убива и изяжда индивиди от друг вид /жертва/.

Посочете примери за хищник-жертва.

(Котка-птица;змии-птица;лисица-мишка;щука-риба и други.)

Защо хищничеството има значение само ако се разглежда в рамките на популацията?

В природата се срещат и хищни растения.Можете ли да посочите примери.

(Росянка, Венерина мухоловка и други.)

Паразитизъм: Взаимоотношение при коетоиндивид от един вид /паразит/ живее и се храни за сметка на индивиди от друг вид

/гостоприемник/.Паразитите биват:външни и вътрешни.

Посочете примери.(Кърлеж,комар,детски глист,тении и други)

Каква е приликата и разликата между хищничество и паразитизъм?

Да се върнем на таблицата и да видим кои са положителните взаимоотношения.

Коменсализъм: Взаимоотношение което е полезно за единия вид

/коменсал/ и без значение за другия вид /гостоприемник/.Коменсала може да използва гостоприемника си за:транспорт;жилище /квартирант/;използва остатъците от храната му /сътрапезник/

Примери:различни насекоми,паякообразни и други дребни организми в гнездата на птици,в дупки на бозайници и други;лъв който улавя плячката и сътрапезниците му-хиени,чакали,лешояди,които доизяждат остатъците от храната му.

Симбиоза: Взаимоотношение което е полезно и за двата вида,но могат да живеят един без друг.

Пример: Рак пустинник - актиния ;мравки листни въшки.

Мутуализъм: Взаимоотношение което е полезно и за двата вида,но не могат да живеят един без друг.

Примери: Лишеи = гъби + водорасли ;тревопасни животни-стомашни бактерии;цветни растения и опрашващите ги насекоми.

За затвърждаване на знанията се попълва следната таблица:

Междувидови взаимоотношения

Пример

Биологичен

смисъл

Конкуренция

 

 

Хищничество

 

 

Паразитизъм

 

 

Коменсализъм

 

 

Симбиоза

 

 

Мутуализъм

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG